Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.

Webové stránky http://www.uappmost.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČ instituce 47325011
Sídlo Žižkova 835, Most, 434 01, Česká republika
Zřizovatel Ústecký kraj, IČ:70892156
Den ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku 01.01.2007
Předmět hlavní činnosti Předmětem hlavní činnosti veřejné výzkumné instituce je vědecký archeologický výzkum a jeho infrastruktura, jejíž součástí jsou veškeré technické činnosti, související s archeologickým výzkumem. Svou činností veřejná výzkumná instituce přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké publikace, monografie, časopisy a sborníky apod., poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení a provádí konzultační a poradenskou činnost. V rámci předmětu své hlavní činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně organizování společného výzkumu se zahraničními partnery, přijímání a vysílání stážistů, výměny vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. Pořádá vědecká setkání, konfetrence a semináře včetně mezinárodních a zajišťuje infrastrukturu pro svůj výzkum. Úkoly realizuje samostatně i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi. Účelem, pro který je veřejná výzkumná instituce zřizována, je uskutečňování vědeckého výzkumu v oblasti záchrany a ochrany movitých a nemovitých archeologických památek a poskytování s tím souvisejících služeb.
Další a jiné činnosti není
Osoby pověřené řízením
 • Mgr. Jan Blažek (den udělení pověření 17.05.2006, do 31.05.2007)
  Pod Resslem 1980/6, Most, 434 03
Ředitelé
 • Mgr. Petr Lissek (jmenování s účinností od 01.06.2017)
  Merboltice 109, Merboltice, 405 02
 • Mgr. Jan Blažek (jmenování s účinností od 01.06.2007 do 31.05.2012)
  Pod Resslem 1980/6, Most, 434 01
 • Mgr. Jan Blažek (jmenování s účinností od 01.06.2012 do 31.05.2017)
  Pod Resslem 1980/6, Most, 434 01

Listiny uložené ve sbírce listin

20. 10. 2006 Zřizovací listina Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i., ze dne 19.4.2006 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
11. 9. 2007 Dodatek č. 1 ze dne 4.7.2007 ke zřizovací listině Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
4. 2. 2010 Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i. ze dne 16.12.2009 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
16. 4. 2010 Úplné znění Zřizovací listiny Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i., ze dne 31.3.2010 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
12. 7. 2017 Jmenovací list ředitele ÚAPPSZČ Mgr. Petra Lisska, vydaným na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 047/13R/2017 ze dne 3. 5. 2017 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
12. 7. 2017 Podpisový vzor ředitele Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i. Mgr. Petra Lisska Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
9. 7. 2018 Výroční zpráva 2017 Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i. Prohlížení dokumentu
12. 7. 2017 Výroční zpráva 2016 Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i. Prohlížení dokumentu
27. 7. 2016 Výroční zpráva 2015 Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
29. 7. 2015 Výroční zpráva 2014 Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i. Prohlížení dokumentu
4. 7. 2014 Výroční zpráva 2013 Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i. Prohlížení dokumentu
31. 7. 2013 Výroční zpráva 2012 Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
13. 9. 2012 Výroční zpráva 2011 Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
13. 9. 2012 Výroční zpráva 2010 Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i. Prohlížení dokumentu
5. 8. 2010 Výroční zpráva 2009 Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
7. 7. 2009 Výroční zpráva 2008 Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
31. 7. 2008 Výroční zpráva 2007 Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu