Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Ústav analytické chemie AV ČR,v. v. i.

Webové stránky http://www.iach.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČ instituce 68081715
Sídlo Veveří 967/97, Brno, 602 00, Česká republika
Zřizovatel Akademie věd České republiky, se sídlem Národní 1009/3, 117 20 Praha 1
Den ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku 01.01.2007
Předmět hlavní činnosti Předmětem hlavní činnosti Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i. (dále jen "ÚIACH") je vědecký výzkum v oblasti analytické chemie, zejména výzkum analytických a bioanalytických mikrometod, nanometod a metod pro stanovení stopových koncentrací látek a vývoj přístrojové techniky jako základu ke zvýšení poznání a metodologické úrovně dalších vědních disciplín, průmyslové činnosti a ochrany životního prostředí. Svou činností ÚIACH přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké publikace (monografie, časopisy, sborníky apod.), poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení a provádí konzultační a poradenskou činnost. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně organizování společného výzkumu se zahraničními partnery, přijímání a vysílání stážistů, výměny vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. Pořádá vědecká setkání, konference a semináře, včetně mezinárodních, a zajišťuje infrastrukturu pro výzkum. Úkoly realizuje samostatně i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi.
Další a jiné činnosti NEJSOU
Osoby pověřené řízením
 • doc. RNDr.Ludmila Křivánková, CSc. (den udělení pověření 30.05.2006, do 31.05.2007)
  Jinačovice 124, Jinačovice, 664 34
Ředitelé
 • Ing. František Foret, CSc., (jmenování s účinností od 01.06.2017)
  Odlehlá 17, Brno, 621 00
 • prof. RNDr. Ludmila Křivánková, CSc. (jmenování s účinností od 01.06.2007 do 31.05.2012)
  Jinačovice 124, Kuřim, 66434
 • prof. RNDr. Ludmila Křivánková, CSc. (jmenování s účinností od 01.06.2012 do 31.05.2017)
  Jinačovice 124, Kuřim, 664 34

Listiny uložené ve sbírce listin

25. 10. 2006 Zřizovací listina Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i., ze dne 28. 6. 2006 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
1. 6. 2017 Jmenovací dekret Ing. Františka Foreta, CSc., ředitele Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i. č.j. KAV-818/EO/2017 ze dne 15. března 2017 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
1. 6. 2017 Podpisový vzor Ing. Františka Foreta, CSc., ředitele Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i., ze dne 9. března 2017 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
28. 5. 2018 Výroční zpráva 2017 Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
20. 4. 2017 Výroční zpráva 2016 Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
26. 5. 2016 Výroční zpráva 2015 Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
20. 5. 2015 Výroční zpráva 2014 Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
28. 5. 2014 Výroční zpráva 2013 Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
14. 5. 2013 Výroční zpráva 2012 Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
9. 5. 2012 Výroční zpráva 2011 Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
24. 5. 2011 Výroční zpráva 2010 Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i Prohlížení dokumentu
2. 7. 2010 Výroční zpráva 2009 Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
5. 6. 2009 Výroční zpráva 2008 Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
10. 6. 2008 Výroční zpráva 2007 Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu