Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.

Webové stránky http://www.soc.cas.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČ instituce 68378025
Sídlo Jilská 361/1, Praha 1, 110 00, Česká republika
Zřizovatel Akademie věd České republiky, se sídlem Národní 1009/3, 117 20 Praha 1
Den ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku 01.01.2007
Předmět hlavní činnosti Předmětem hlavní činnosti SOÚ je základní i aplikovaný sociálně-vědní výzkum a výzkum veřejného mínění, zajišťování infrastruktury výzkumu, zpracování dat a služby datových archivů. Svou činností SOÚ přispívá ke zvýšení úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké publikace (monografie, časopisy, sborníky apod.), poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení a provádí konzultační a poradenskou činnost. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně společného výzkumu se zahraničními partnery, výměny vědeckých poznatků a přípravy společných publikací, přijímá a vysílá stážisty. Pořádá vědecká setkání, konference, semináře, kurzy a další odborné akce, včetně mezinárodních. Úkoly realizuje samostatně i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky.
Další a jiné činnosti není
Osoby pověřené řízením
 • PhDr. Marie Čermáková (den udělení pověření 30.05.2006, do 30.04.2007)
  Dolákova 527/36, Praha 8, 181 00
Ředitelé
 • RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. (jmenování s účinností od 01.05.2017)
  Nekázanka 884/10, Praha 1, 110 00
 • PhDr. Marie Čermáková (jmenování s účinností od 01.05.2007 do 30.04.2012)
  Dolákova 527/36, Praha 8 - Bohnice,
 • RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. (jmenování s účinností od 01.05.2012 do 30.04.2017)
  Nekázanka 884/10, Praha 1, 110 00

Listiny uložené ve sbírce listin

20. 10. 2006 Zřizovací listina Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., ze dne 28. 6. 2006 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
25. 1. 2008 Příloha č. 1 ke zřizovací listině SOÚ ze dne 7. 12. 2007 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
18. 1. 2008 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině SOÚ ze dne 7. 12. 2007 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
6. 2. 2008 Úplné znění zřizovací listiny SOÚ ze dne 28. 1. 2008 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
3. 5. 2017 Jmenovací dekret ředitele SOÚ RNDr. Tomáše Kosteleckého, CSc., ze dne 30. 3. 2017 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
26. 6. 2012 Podpisový vzor ředitele SOÚ RNDr. Tomáše Kosteleckého, CSc. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
11. 7. 2018 Výroční zpráva 2017 Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
31. 5. 2017 Výroční zpráva 2016 Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
1. 7. 2016 Výroční zpráva 2015 Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
26. 6. 2015 Výroční zpráva 2014 Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
26. 6. 2014 Výroční zpráva 2013 Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
3. 7. 2013 Výroční zpráva 2012 Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
26. 4. 2012 Výroční zpráva 2011 Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
27. 6. 2011 Výroční zpráva 2010 Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
19. 7. 2010 Výroční zpráva 2009 Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
1. 7. 2009 Výroční zpráva 2008 Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
24. 6. 2008 Výroční zpráva 2007 Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu