Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.

Webové stránky http://www.ilaw.cas.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČ instituce 68378122
Sídlo Národní 117/18, Praha 1, 116 00, Česká republika
Zřizovatel Akademie věd České republiky, se sídlem Národní 1009/3, 117 20 Praha 1
Den ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku 01.01.2007
Předmět hlavní činnosti Předmětem hlavní činnosti ÚSP je vědecký výzkum v oblasti práva a právní informatiky. ÚSP svou činností přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké a právní informace, včetně vyvíjení specifických právních software. Vydává vědecké publikace (monografie, časopisy, sborníky apod.), poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení a provádí konzultační a poradenskou činnost. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně organizování společného výzkumu se zahraničními partnery, přijímání a vysílání stážistů, výměny vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. Pořádá vědecká setkání, konference a semináře apod., včetně mezinárodních, a zajišťuje infrastrukturu pro výzkum. Úkoly realizuje samostatně i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi.
Další a jiné činnosti není
Osoby pověřené řízením
 • JUDr. Jaroslav Zachariáš, CSc. (den udělení pověření 30.05.2006, do 31.05.2007)
  Renoirova 619/6, Praha 5, 152 00
 • JUDR. Jan Bárta, CSc. (den udělení pověření 02.10.2009, do 10.06.2010)
  U Šalamounky 13, Praha 5, 158 00
Ředitelé
 • JUDr. Ján Matejka, Ph.D. (jmenování s účinností od 11.06.2015)
  U Dubu 1382/120, Praha 4, 147 00
 • JUDr. Jaroslav Zachariáš, CSc. (jmenování s účinností od 01.06.2007 do 01.10.2009)
  Renoirova 619/6, Praha 5 - Hlubočepy, 152 00
 • JUDr. Jan Bárta, CSc. (jmenování s účinností od 11.06.2010 do 10.06.2015)
  U Šalamounky 206/13, Praha 5, 158 00

Listiny uložené ve sbírce listin

1. 11. 2006 Zřizovací listina Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i., ze dne 28. 6. 2006 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
15. 7. 2015 Jmenovací dekret JUDr. Jána Matejky, Ph.D., ředitelem Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i., č.j. KAV-1307/EO/2015 ze dne 25. května 2015 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
15. 7. 2015 Podpisový vzor JUDr. Jána Matejky, Ph.D., ředitele Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i., ze dne 11. června 2015 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
11. 7. 2018 Výroční zpráva 2017 Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
4. 8. 2017 Výroční zpráva 2016 Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
14. 7. 2016 Výroční zpráva 2015 Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
3. 7. 2015 Výroční zpráva 2014 Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
27. 6. 2014 Výroční zpráva 2013 Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
4. 7. 2013 Výroční zpráva 2012 Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
29. 6. 2012 Výroční zpráva 2011 Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
18. 7. 2011 Výroční zpráva 2010 Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
15. 7. 2010 Výroční zpráva 2009 Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
4. 6. 2009 Výroční zpráva 2008 Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
4. 6. 2009 Audit výroční zprávy 2008 Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
27. 5. 2008 Výroční zpráva 2007 Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i. (komplet) Prohlížení dokumentu