Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Webové stránky http://www.fzu.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČ instituce 68378271
Sídlo Na Slovance 1999/2, Praha 8, 182 21, Česká republika
Zřizovatel Akademie věd České republiky, se sídlem Národní 1009/3,117 20 Praha 1
Den ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku 01.01.2007
Předmět hlavní činnosti Předmětem hlavní činnosti FZÚ je vědecký výzkum v oblasti fyziky, zejména fyziky elementárních částic, kondenzovaných systémů, plazmatu a optiky, a to včetně smluvního výzkumu. Svou činností FZÚ přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké publikace (monografie, časopisy, sborníky apod.), poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení a provádí konzultační a poradenskou činnost. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně organizování společného výzkumu se zahraničními partnery, přijímání a vysílání stážistů, výměny vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. Pořádá domácí i mezinárodní vědecká setkání, konference a semináře a zajišťuje infrastrukturu pro výzkum, včetně zpřístupňování svých zařízení subjektům aplikační sféry a poskytování ubytování svým zaměstnancům a hostům. Úkoly realizuje samostatně i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi.
Další a jiné činnosti Předmět další činnosti není. Předmětem jiné činnosti FZÚ jsou výroba, obchod a služby v oborech vědecké činnosti pracoviště, a to testování, měření, analýzy a kontroly; poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; pořádání kurzů a školení, včetně lektorské činnosti; vytváření a poskytování software; příprava a vypracování technických návrhů; vývoj materiálů, struktur, strojů, přístrojů, zařízení a postupů; opravy speciálních strojů, přístrojů a zařízení; obrábění, tváření, povrchové úpravy, tepelné zpracování, spojování a další zpracování materiálů. Předmětem jiné činnosti FZÚ je dále výroba elektřiny. Podmínky provádění jiné činnosti určují příslušná podnikatelská oprávnění a zákon o veřejných výzkumných institucích. Rozsah jiné činnosti nesmí přesáhnout 10 % pracovní kapacity FZÚ.
Osoby pověřené řízením
  • Ing. Karel Jungwirth, DrSc. (den udělení pověření 30.05.2006, do 31.05.2007)
    Chmelová 2816/13, Praha 10, 106 00
Ředitelé
  • prof. Jan Řídký, DrSc. (jmenování s účinností od 01.06.2012)
    Krohova 2217/65, Praha 6, 160 00
  • doc.Jan Řídký, DrSc. (jmenování s účinností od 01.06.2007 do 31.05.2012)
    Krohova 2217/65, Praha 6, 160 00

Listiny uložené ve sbírce listin

1. 11. 2006 Zřizovací listina Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., ze dne 28. 6. 2006 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
4. 3. 2015 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., č.j. KAV-1131/P/2014 ze dne 1. října 2014 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
17. 8. 2012 Jmenovací dekret ředitele FZÚ doc. Jana Řídkého, DrSc., č. j. KAV-101/14-EO/2012 ze dne 22. května 2012 na druhé funkční období Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
6. 8. 2014 Jmenování doc. Jana Řídkého, DrSc. profesorem pro obor aplikovaná fyzika ze dne 21. února 2014 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
6. 8. 2014 Podpisový vzor ředitele FZÚ prof. Jana Řídkého, DrSc. ze dne 23. června 2014 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
16. 7. 2015 Výroční zpráva 2014 Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
4. 7. 2014 Výroční zpráva 2013 Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
4. 7. 2013 Výroční zpráva 2012 Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
12. 7. 2012 Výroční zpráva 2011 Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
4. 7. 2011 Výroční zpráva 2010 Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
14. 6. 2010 Výroční zpráva 2009 Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
1. 7. 2009 Výroční zpráva 2008 Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
26. 6. 2008 Výroční zpráva 2007 Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu