Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Centrum pro výzkum energetického využití litosféry, v.v. i.

Webové stránky http://www.cvevl.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČ instituce 86652028
Sídlo Jablonecká 41, Liberec 5, 460 01 , Česká republika
Zřizovatel Statutární město Liberec, IČ:00262978
Den ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku 01.10.2007
Předmět hlavní činnosti Aplikovaný výzkum a vývoj v oborech geologie, geofyziky a v příbuzných oborech k těmto oborům se vázajících, včetně: - účasti v mezinárodních a národních centrech výzkumu a vývoje; - experimentálních a teoretických geologických a geofyzikálních prací a hornické činností prováděných s cílem získání nových poznatků o vlastnostech zemské kůry zaměřených na budoucí využití energetického potenciálu hornin; - poskytování odborných posudků, stanovisek, doporučení, konzultační a poradenské činnosti; - zajišťování infrastruktury pro výzkum; - vědecké, odborné a pedagogické spolupráce; - ověřování a přenosu výsledků výzkumu a vývoje do praxe a zavádění nových technologií.
Další a jiné činnosti Předmětem další činnosti je činnost navazující na hlavní činnost v oborech geologie, geofyziky a v příbuzných oborech k těmto oborům se vázajících: - činnosti technických poradců v oblasti přírodních věd; - testování, měření, analýzy a kontroly; - zpracování dat, služby databank, správa sítí; - pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí; - pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejných a obdobných akcí; - reklamní činnost a marketing; - vydavatelské a nakladatelské služby; - geologické práce a hornická činnost. Předmět jiné činnosti není doložen.
Osoby pověřené řízením
  • Ing. Martin Kloz, CSc. (den udělení pověření 01.04.2013)
    V Chaloupkách 88, Středokluky, 252 68
  • Ing. Martin Kloz, CSc. (den udělení pověření 25.07.2007, do 30.03.2008)
    V Chaloupkách 88, Středokluky, 252 68
Ředitelé
  • Ing. Martin Kloz, CSc. (jmenování s účinností od 31.03.2008 do 31.03.2013)
    V Chaloupkách 88, Středokluky, 252 68

Listiny uložené ve sbírce listin

12. 10. 2007 Zřizovací listina Centra pro výzkum energetického využití litosféry, v. v. i., ze dne 25.7.2007 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
31. 5. 2013 Pověření ing. Martina Kloze, CSc., vedením Centra pro výzkum energetického využití litosféry, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
31. 5. 2013 Podpisový vzor Ing. Martina Kloze, CSc., osoby pověřené vedením Centra pro výzkum energetického využití litosféry, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
23. 8. 2017 Výroční zpráva 2016 Centra pro výzkum energetického využití litosféry, v. v. i. Prohlížení dokumentu
23. 8. 2017 Výroční zpráva 2015 Centra pro výzkum energetického využití litosféry, v. v. i. Prohlížení dokumentu
23. 8. 2017 Výroční zpráva 2014 Centra pro výzkum energetického využití litosféry, v. v. i. Prohlížení dokumentu
23. 8. 2017 Výroční zpráva 2013 Centra pro výzkum energetického využití litosféry, v. v. i. Prohlížení dokumentu
11. 12. 2013 Výroční zpráva 2012 Centra pro výzkum energetického využití litosféry, v. v. i. Prohlížení dokumentu
6. 6. 2013 Výroční zpráva 2011 Centra pro výzkum energetického využití litosféry, v. v. i. Prohlížení dokumentu
17. 8. 2012 Výroční zpráva 2010 Centra pro výzkum energetického využití litosféry, v. v. i. Prohlížení dokumentu
28. 7. 2010 Výroční zpráva 2009 Centra pro výzkum energetického využití litosféry, v. v. i. Prohlížení dokumentu
17. 2. 2010 Výroční zpráva 2008 Centra pro výzkum energetického využití litosféry, v. v. i. Prohlížení dokumentu
17. 2. 2010 Výroční zpráva 2007 Centra pro výzkum energetického využití litosféry, v. v. i. Prohlížení dokumentu