Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Zpět Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

Webové stránky http://www.vurv.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČO instituce 00027006
Sídlo Drnovská 507, Praha 6 - Ruzyně, 161 06, Česká republika
Zřizovatel ČR Ministerstvo zemědělství, se sídlem Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1
Den, ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku: 01.01.2007

Soubory

10. 7. 2009 Ikona souboru dokument Výroční zpráva 2008-VÚRV, v.v.i..pdf (1145 kB) Stáhnout soubor Zobrazit verze souboru
10. 7. 2009 Ikona souboru Příloha 1 - Přehled výsledků výzkumu a vývoje za rok 2008_VURV.pdf (130 kB) Stáhnout soubor Zobrazit verze souboru
10. 7. 2009 Ikona souboru Příloha 2 - Přehled řešených projektů v roce 2008_VURV.pdf (55 kB) Stáhnout soubor Zobrazit verze souboru
10. 7. 2009 Ikona souboru Příloha 3 - Pedagogické aktivity pracovníků VÚRV, v.v.i., na univerzitách_VURV2008.pdf (58 kB) Stáhnout soubor Zobrazit verze souboru
10. 7. 2009 Ikona souboru Příloha 4 - Členství v komisích, radách časopisů, společnostech a odborných organizacích_VURV2008.pdf (34 kB) Stáhnout soubor Zobrazit verze souboru
10. 7. 2009 Ikona souboru Příloha 5 - Ekonomické ukazatele - rozvaha a výkaz zisku a ztráty_VURV2008.pdf (326 kB) Stáhnout soubor Zobrazit verze souboru
10. 7. 2009 Ikona souboru Příloha 6 - Výrok nezávislého auditora k Výroční zprávě k 31.12.2008_VURV.pdf (938 kB) Stáhnout soubor Zobrazit verze souboru
10. 7. 2009 Ikona souboru Příloha 7 - Stanovisko Dozorčí rady VÚRV,v.v.i. ze dne 9.6.2009.pdf (793 kB) Stáhnout soubor Zobrazit verze souboru
10. 7. 2009 Ikona souboru Příloha 8 - Výpis ze zápisu ze zasedání Rady VÚRV 16.06.2009.pdf (1173 kB) Stáhnout soubor Zobrazit verze souboru
10. 7. 2009 Ikona souboru Zpráva auditora o ověření účetní závěrky za rok 2008_VURV.pdf (891 kB) Stáhnout soubor Zobrazit verze souboru