Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Botanický ústav AV ČR, v. v. i.

Webové stránky http://www.ibot.cas.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČ instituce 67985939
Sídlo Zámek 1, Průhonice, 252 43, Česká republika
Zřizovatel Akademie věd České republiky, se sídlem Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
Den ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku 01.01.2007
Předmět hlavní činnosti Předmětem hlavní činnosti Botanického ústavu AV ČR, v. v. i., (dále jen "BÚ") je vědecký výzkum v oblastech terénně zaměřených botanických oborů, zejména taxonomie a biosystematiky vyšších i nižších rostlin (včetně algologie, mykologie, bryologie, lichenologie), karyologie, evoluční biologie, fytogeografie, studia vývoje, klasifikace a mapování vegetace, ekologie druhů a společenstev, palynologie, terénně zaměřené rostlinné ekofyziologie a populační biologie, studia mykorrhizních symbióz, ekotoxikologie, studia funkcí, obnovy, ochrany a managementu populací a ekosystémů, studia anatomie dřeva a dendrochronologie, krátkodobé a dlouhodobé monitorace klimatu a biomonitorace, dále zajišťování péče o genofondové sbírky, jejich rozvoj a všestranné využívání. Současně BÚ vykonává veřejně prospěšnou činnost v oblasti ochrany kulturního dědictví a péče o něj, a to obnovu, údržbu a péči o Park a zámek v Průhonicích, národní kulturní památku a součást světového dědictví UNESCO. Svou činností BÚ přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké publikace (monografie, časopisy, sborníky apod.), poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení a provádí konzultační a poradenskou činnost. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně organizování společného výzkumu se zahraničními partnery, přijímání a vysílání stážistů, výměny vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. Pořádá domácí i mezinárodní vědecká setkání, konference a semináře a zajišťuje infrastrukturu pro výzkum, včetně poskytování ubytování svým zaměstnancům a hostům a provozování dětské skupiny. Úkoly realizuje samostatně i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi.
Další a jiné činnosti Předmětem další činnosti BÚ je poskytování expertních stanovisek a posudků, včetně soudně znaleckých posudků, v oborech vědecké činnosti pracoviště pro organizační složky státu, zejména ministerstva a jimi zřízené organizace, pro orgány státní ochrany přírody, pro orgány územních samosprávných celků a pro další veřejné instituce. Další činnost je vykonávána za podmínek daných zákonem o veřejných výzkumných institucích. Předmětem jiné činnosti BÚ jsou činnosti a služby spojené se zpřístupněním a prezentací Průhonického parku, botanické zahrady a vymezených prostor zámku veřejnosti, včetně pořádání exkurzí, výstav a dalších kulturních, sportovních a společenských akcí; pořádání odborných kurzů, školení, konferencí a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti; poradenství při sadovnických a krajinářských úpravách, včetně analýzy a hodnocení zeleně; poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví; provozování specializovaného maloobchodu, provozování občerstvení typu kavárna/cukrárna. Podmínky jiné činnosti určují příslušná podnikatelská oprávnění a zákon o veřejných výzkumných institucích. Rozsah další a jiné činnosti nesmí dohromady přesáhnout 20% pracovní kapacity BÚ.
Osoby pověřené řízením
 • doc. RNDr. Jan Kirschner, CSc. (den udělení pověření 30.05.2006, do 14.06.2007)
  Břežany č.p. 69, Břežany, 257 44
 • prof. RNDr. František Krahulec, CSc., (den udělení pověření 15.06.2017, do 14.11.2017)
  Říčanská 139, Průhonice, 252 43
Ředitelé
 • doc. Ing. Jan Wild, Ph.D. (jmenování s účinností od 15.11.2022)
  K Hrnčířům 54, Praha 4 - Šeberov, 149 00
 • doc. RNDr. Jan Kirschner, CSc. (jmenování s účinností od 15.06.2007 do 14.06.2012)
  Břežany č.p. 69, Lešany, p. Netvořice, 257 44
 • doc. RNDr. Miroslav Vosátka, CSc. (jmenování s účinností od 15.06.2012 do 14.06.2017)
  Safírová 613, Kamenice-Struhařov, 251 68
 • doc. Ing. Jan Wild, Ph.D. (jmenování s účinností od 15.11.2017 do 14.11.2022)
  K Hrnčířům 54, Praha 4 - Šeberov, 149 00

Listiny uložené ve sbírce listin

1. 11. 2006 Zřizovací listina Botanického ústavu AV ČR, v. v. i., ze dne 28.06.2006 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
15. 1. 2008 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině BÚ ze dne 22.11.2007 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
21. 11. 2011 Dodatek č. 2 ke zřizovací listině BÚ ze dne 15.07.2011 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
30. 4. 2013 Dodatek č. 3 ke zřizovací listině BÚ ze dne 12.03.2013 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
14. 5. 2014 Dodatek č. 4 ke zřizovací listině BÚ ze dne 10.04.2014 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
13. 4. 2016 Dodatek č. 5 ke zřizovací listině BÚ ze dne 15.03.2016 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
27. 7. 2016 Úplné znění zřizovací listiny BÚ ze dne 14.07.2016 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
1. 12. 2022 Jmenování ředitele BÚ doc. Ing. Jana Wilda, Ph.D., ze dne 10.11.2022 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
13. 12. 2017 Podpisový vzor doc. Ing. Jana Wilda, Ph.D., ředitele BÚ Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
16. 6. 2022 Výroční zpráva 2021 Botanického ústavu AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
3. 6. 2021 Výroční zpráva 2020 Botanického ústavu AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
29. 6. 2020 Výroční zpráva 2019 Botanického ústavu AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
13. 6. 2019 Výroční zpráva 2018 Botanického ústavu AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
10. 7. 2018 Výroční zpráva 2017 Botanického ústavu AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
29. 6. 2017 Výroční zpráva 2016 Botanického ústavu AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
1. 7. 2016 Výroční zpráva 2015 Botanického ústavu AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
3. 7. 2015 Výroční zpráva 2014 Botanického ústavu AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
19. 6. 2014 Výroční zpráva 2013 Botanického ústavu AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
21. 6. 2013 Výroční zpráva 2012 Botanického ústavu AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu