Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Webové stránky http://www.ibp.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČ instituce 68081707
Sídlo Královopolská 2590/135, Brno, 612 00, Česká republika
Zřizovatel Akademie věd České republiky, se sídlem Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
Den ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku 01.01.2007
Předmět hlavní činnosti Předmětem hlavní činnosti BFÚ je výzkum živých organismů, buněk a biomolekul, struktury, dynamiky, funkce a evoluce nukleových kyselin, opravných mechanismů na úrovni DNA i chromatinu, elektrochemických vlastností biomolekul, mechanismů protinádorové účinnosti farmak, ionizujícího záření, struktury a funkce genomu a epigenomu, vývojových, genetických a evolučních procesů v buňce, mechanismů kancerogeneze a toxicity životního prostředí a procesů rozvoje imunitní odpovědi u modelových organismů. Svou činností BFÚ přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti, k rozvoji biotechnologií a transferu výsledků výzkumu do praxe. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké publikace (monografie, časopisy, sborníky apod.), poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení a provádí konzultační a poradenskou činnost. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně organizování společného výzkumu se zahraničními partnery, přijímání a vysílání stážistů, výměny vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. Pořádá domácí i mezinárodní vědecká setkání, konference a semináře a zajišťuje infrastrukturu pro výzkum včetně poskytování ubytování svým zaměstnancům a hostům. Úkoly realizuje samostatně i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi.
Další a jiné činnosti Předmětem jiné činnosti BFÚ je provádění expertní činnosti, poskytování vzdělávacích služeb, měření, testování, analýzy a diagnostické služby v oborech vědecké činnosti pracoviště, poskytování ozařovacích služeb biologického a technického materiálu ionizujícím zářením za podmínek podle povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost k nakládání se zdroji ionizujícího záření, chov a použití pokusných zvířat a pronájem nemovitých a movitých věcí. Podmínky jiné činnosti určují příslušná podnikatelská oprávnění a zákon o veřejných výzkumných institucích a u činností s pokusnými zvířaty dále zákon na ochranu zvířat proti týrání a oprávnění udělená příslušným orgánem státní správy. Rozsah jiné činnosti nesmí přesáhnout 20 % pracovní kapacity BFÚ.
Osoby pověřené řízením
 • doc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc. (den udělení pověření 30.05.2006, do 30.04.2007)
  Svážná 380/6, Brno, 634 00
 • doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D. (den udělení pověření 25.03.2017, do 30.04.2017)
  Záhřebská 2483/37, Brno, 616 00
Ředitelé
 • doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D., DSc. (jmenování s účinností od 01.05.2022)
  Záhřebská 37, Brno, 616 00
 • doc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc. (jmenování s účinností od 01.05.2007 do 30.04.2012)
  Horní 365/9, Popůvky, 664 41
 • doc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc., (jmenování s účinností od 01.05.2012 do 24.03.2017)
  Horní 365/9, Troubsko-Popůvky u Brna, 664 41
 • doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D. (jmenování s účinností od 01.05.2017 do 30.04.2022)
  Záhřebská 37, Brno, 616 00

Listiny uložené ve sbírce listin

1. 11. 2006 Zřizovací listina BFÚ ze dne 28.06.2006 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
10. 8. 2010 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině BFÚ ze dne 22.06.2010 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
2. 1. 2019 Dodatek č. 2 ke zřizovací listině BFÚ ze dne 16.07.2018 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
26. 10. 2021 Dodatek č. 3 ke zřizovací listině BFÚ ze dne 23.09.2021 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
26. 10. 2021 Úplné znění zřizovací listiny BFÚ ve znění dodatku č. 3 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
23. 5. 2022 Jmenování ředitelky BFÚ doc. RNDr. Evy Bártové, Ph.D., DSc., ze dne 29.04.2022 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
7. 6. 2017 Podpisový vzor doc. RNDr. Evy Bártové, Ph.D. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
12. 7. 2022 Výroční zpráva 2021 Biofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
21. 6. 2021 Výroční zpráva 2020 Biofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
22. 6. 2020 Výroční zpráva 2019 Biofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
2. 7. 2019 Výroční zpráva 2018 Biofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
12. 6. 2018 Výroční zpráva 2017 Biofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
30. 6. 2017 Výroční zpráva 2016 Biofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
9. 6. 2016 Výroční zpráva 2015 Biofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
3. 7. 2015 Výroční zpráva 2014 Biofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
19. 6. 2014 Výroční zpráva 2013 Biofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
12. 7. 2013 Výroční zpráva 2012 Biofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu