Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.

Webové stránky http://www.isibrno.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČ instituce 68081731
Sídlo Královopolská 62/147, Brno, 612 64, Česká republika
Zřizovatel Akademie věd České republiky, se sídlem Národní 1009/3, 117 20 Praha 1
Den ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku 01.01.2007
Předmět hlavní činnosti Předmětem hlavní činnosti ÚPT je vědecký výzkum v oblasti metodologie studia fyzikálních vlastností hmoty, především v oblastech nukleární magnetické rezonance, elektronové mikroskopie a mikroanalýzy, kvantové generace světla a měření a zpracování biosignálů, výzkum a konstrukce vědeckých přístrojů a jejich částí a výzkum speciálních technologií a metod zpracování dat. Svou činností ÚPT přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké publikace (monografie, časopisy, sborníky apod.), poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení a provádí konzultační a poradenskou činnost. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně organizování společného výzkumu se zahraničními partnery, přijímání a vysílání stážistů, výměny vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. Pořádá domácí i mezinárodní vědecká setkání, konference a semináře a zajišťuje infrastrukturu pro výzkum, včetně poskytování ubytování a stravovacích služeb svým zaměstnancům a hostům. Úkoly realizuje samostatně i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi a s výrobci přístrojů.
Další a jiné činnosti není uvedeno
Osoby pověřené řízením
 • RNDr. Luděk Frank, DrSc. (den udělení pověření 30.05.2006, do 31.05.2007)
  Poslušného 2679/3, Brno, 628 00
 • prof. Ing. Josef Lazar, Dr. (den udělení pověření 25.03.2021, do 30.06.2021)
  Herčíkova 6, Brno, 612 00
Ředitelé
 • prof. Ing. Josef Lazar, Dr. (jmenování s účinností od 01.07.2021)
  Herčíkova 2494/6, Brno, 612 00
 • RNDr. Luděk Frank, DrSc. (jmenování s účinností od 01.06.2007 do 31.05.2012)
  Bukovinka 198, Křtiny, 679 05
 • Ing. Ilona Müllerová, DrSc. (jmenování s účinností od 01.06.2012 do 31.05.2017)
  Tábor 519/42 D, Brno - Ponava, 602 00
 • Ing. Ilona Müllerová, DrSc. (jmenování s účinností od 01.06.2017 do 24.03.2021)
  Tábor 519/42d, Brno, 602 00

Listiny uložené ve sbírce listin

30. 10. 2006 Zřizovací listina Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., ze dne 28.06.2006 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
8. 3. 2017 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině ÚPT ze dne 18.01.2017 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
8. 3. 2017 Úplné znění zřizovací listiny ÚPT ze dne 28.02.2017 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
29. 7. 2021 Jmenování ředitele ÚPT prof. Ing. Josefa Lazara, Dr., ze dne 29.06.2021 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
29. 7. 2021 Podpisový vzor prof. Ing. Josefa Lazara, Dr. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
1. 7. 2021 Výroční zpráva 2020 Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
27. 8. 2020 Výroční zpráva 2019 Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
3. 7. 2019 Výroční zpráva 2018 Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
9. 7. 2018 Výroční zpráva 2017 Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
27. 7. 2017 Výroční zpráva 2016 Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
21. 7. 2016 Výroční zpráva 2015 Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
9. 7. 2015 Výroční zpráva 2014 Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
10. 7. 2014 Výroční zpráva 2013 Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
12. 7. 2013 Výroční zpráva 2012 Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
10. 7. 2012 Výroční zpráva 2011 Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu