Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.

Webové stránky http://www.isibrno.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČO instituce 68081731
Sídlo Královopolská 62/147, Brno, 612 00, Česká republika
Zřizovatel Akademie věd České republiky, se sídlem Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
Den, ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku: 01.01.2007
Předmět hlavní činnosti Předmětem hlavní činnosti ÚPT je vědecký výzkum v oblasti metodologie studia fyzikálních vlastností hmoty, především v oblastech nukleární magnetické rezonance, elektronové mikroskopie a mikroanalýzy, kvantové generace světla a měření a zpracování biosignálů, výzkum a konstrukce vědeckých přístrojů a jejich částí a výzkum speciálních technologií a metod zpracování dat. Svou činností ÚPT přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké publikace (monografie, časopisy, sborníky apod.), poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení a provádí konzultační a poradenskou činnost. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně organizování společného výzkumu se zahraničními partnery, přijímání a vysílání stážistů, výměny vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. Pořádá domácí i mezinárodní vědecká setkání, konference a semináře a zajišťuje infrastrukturu pro výzkum, včetně poskytování stravovacích služeb svým zaměstnancům a hostům. Úkoly realizuje samostatně i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi a s výrobci přístrojů.
Další a jiné činnosti Předmětem jiné činnosti ÚPT jsou výroba, obchod a služby v oborech souvisejících s hlavní činností pracoviště, zejména testování, měření, analýzy a kontroly; poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; pořádání kurzů a školení, včetně lektorské činnosti a reklamní činnosti; vytváření a poskytování software; příprava a vypracování technických návrhů; vývoj a výroba materiálů, struktur, strojů, přístrojů, zařízení a postupů; opravy speciálních strojů, přístrojů a zařízení; obrábění, tváření a povrchové úpravy, tepelné zpracování, spojování a další zpracování materiálů. Podmínky jiné činnosti určují příslušná podnikatelská oprávnění a zákon o veřejných výzkumných institucích. Rozsah jiné činnosti nesmí přesáhnout 20 % pracovní kapacity ÚPT.
Osoby pověřené řízením
 • RNDr. Luděk Frank, DrSc. (den udělení pověření 30.05.2006, do 31.05.2007)
  Poslušného 2679/3, Brno, 628 00
 • prof. Ing. Josef Lazar, Dr. (den udělení pověření 25.03.2021, do 30.06.2021)
  Herčíkova 6, Brno, 612 00
Ředitelé
 • prof. Ing. Josef Lazar, Dr. (jmenování s účinností od 01.07.2021)
  Herčíkova 2494/6, Brno, 612 00
 • RNDr. Luděk Frank, DrSc. (jmenování s účinností od 01.06.2007 do 31.05.2012)
  Bukovinka 198, Křtiny, 679 05
 • Ing. Ilona Müllerová, DrSc. (jmenování s účinností od 01.06.2012 do 31.05.2017)
  Tábor 519/42 D, Brno - Ponava, 602 00
 • Ing. Ilona Müllerová, DrSc. (jmenování s účinností od 01.06.2017 do 24.03.2021)
  Tábor 519/42d, Brno, 602 00

Listiny uložené ve sbírce listin

30. 10. 2006 Zřizovací listina Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., ze dne 28.06.2006 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
8. 3. 2017 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině ÚPT ze dne 18.01.2017 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
15. 5. 2024 Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ÚPT ze dne 22.04.2024 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
16. 5. 2024 Úplné znění zřizovací listiny ÚPT ve znění dodatku č. 2 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
29. 7. 2021 Jmenování ředitele ÚPT prof. Ing. Josefa Lazara, Dr., ze dne 29.06.2021 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
29. 7. 2021 Podpisový vzor prof. Ing. Josefa Lazara, Dr. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
24. 6. 2024 Výroční zpráva 2023 Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
27. 6. 2023 Výroční zpráva 2022 Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
13. 7. 2022 Výroční zpráva 2021 Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
1. 7. 2021 Výroční zpráva 2020 Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
27. 8. 2020 Výroční zpráva 2019 Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
3. 7. 2019 Výroční zpráva 2018 Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
9. 7. 2018 Výroční zpráva 2017 Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
27. 7. 2017 Výroční zpráva 2016 Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
21. 7. 2016 Výroční zpráva 2015 Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
9. 7. 2015 Výroční zpráva 2014 Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
10. 7. 2014 Výroční zpráva 2013 Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
12. 7. 2013 Výroční zpráva 2012 Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
10. 7. 2012 Výroční zpráva 2011 Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
18. 7. 2011 Výroční zpráva 2010 Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
19. 7. 2010 Výroční zpráva 2009 Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
19. 6. 2009 Výroční zpráva 2008 Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
26. 6. 2008 Výroční zpráva 2007 Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu