Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.

Webové stránky http://www.psu.cas.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČ instituce 68081740
Sídlo Veveří 967/97, Brno, 602 00, Česká republika
Zřizovatel Akademie věd České republiky, se sídlem Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
Den ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku 01.01.2007
Předmět hlavní činnosti Předmětem hlavní činnosti PSÚ je vědecký výzkum vybraných klíčových problémů v psychologii, zejména v psychologii osobnosti, obecné psychologii, sociální psychologii, psychologii zdraví a metodologii. Svou činností PSÚ přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké publikace (monografie, časopisy, sborníky apod.), poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení a provádí konzultační a poradenskou činnost. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně organizování společného výzkumu se zahraničními partnery, přijímání a vysílání stážistů, výměny vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. Pořádá vědecká setkání, konference a semináře, včetně mezinárodních, a zajišťuje infrastrukturu pro výzkum. Úkoly realizuje samostatně i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi.
Další a jiné činnosti není uvedeno
Osoby pověřené řízením
 • prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. (den udělení pověření 30.05.2006, do 31.05.2007)
  Puškinova 524/47, Vyškov, 682 01
Ředitelé
 • prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (jmenování s účinností od 01.06.2022)
  Ponětovská 320/11, Šlapanice, 664 51
 • prof. PhDr. Marek Blatný, CSc. (jmenování s účinností od 01.06.2007 do 31.05.2012)
  Úvoz 438/96, Brno - střed, Veveří,
 • prof. PhDr. Marek Blatný, CSc. (jmenování s účinností od 01.06.2012 do 31.05.2017)
  Úvoz 438/96, Brno, 602 00
 • prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (jmenování s účinností od 01.06.2017 do 31.05.2022)
  Ponětovská 320/11, Šlapanice, 664 51

Listiny uložené ve sbírce listin

20. 10. 2006 Zřizovací listina Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i., ze dne 28.06.2006 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
14. 3. 2018 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině PSÚ ze dne 14.11.2017 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
3. 4. 2018 Úplné znění zřizovací listiny PSÚ ze dne 14.11.2017 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
20. 6. 2022 Jmenování ředitele PSÚ prof. PhDr. Tomáše Urbánka, Ph.D., ze dne 30.05.2022 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
28. 6. 2017 Podpisový vzor ředitele PSÚ prof. PhDr. Tomáše Urbánka, Ph.D. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
13. 7. 2022 Výroční zpráva 2021 Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
1. 7. 2021 Výroční zpráva 2020 Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
2. 7. 2020 Výroční zpráva 2019 Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
2. 7. 2019 Výroční zpráva 2018 Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
9. 7. 2018 Výroční zpráva 2017 Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
30. 6. 2017 Výroční zpráva 2016 Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
17. 6. 2016 Výroční zpráva 2015 Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
9. 7. 2015 Výroční zpráva 2014 Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
9. 7. 2014 Výroční zpráva 2013 Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
7. 8. 2013 Výroční zpráva 2012 Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu