DETAIL INSTITUCE

Obrazovka slouží pro detailní zobrazení všech údajů aktuálně o instituci evidovaných. Obrazovka je rozdělena do několika úseků, každý úsek je nadepsán titulkem, který vystihuje obsahovou část daného úseku (např. Instituce, konkurzy vyhlášené na instituci apod.). Všechny údaje jsou zobrazeny pouze pro prohlížení. V úseku listiny lze vstoupit do podrobnějších úrovní sledování listin evidovaných k instituci. Seznam listin je popsán níže. V případě, že jsou některé údaje aktuálně neplatné, má písmo šedivou barvu a údaje jsou přeškrtnuté (na konci přeškrtnutého textu je uvedeno datum platnosti údaje).

Na obrazovku pro zadání vyhledávacích kritérií je možné se vrátit stisknutím tlačítka "Hledat". Seznam lze vytisknout stisknutím tlačítka "Tisknout".

SEZNAM LISTIN

V seznamu listin jsou zobrazeny všechny listiny evidované k instituci. Každá listina je uvedena na jednom řádku. Ke každé listině je evidován její název a datum zadání listiny. V seznamu listin jsou též ikony pro vstup do podrobnějších úrovní zobrazení informací o listinách (např. jednotlivé listiny mohou obsahovat více souborů, každý soubor může být evidován ve více verzích). Pro vstup do podrobnějších úrovní listiny slouží ikona papíru s lupou. V případě, že listina obsahuje pouze jediný soubor, je zobrazena ikona diskety. Kliknutím na tuto ikonu je možné připojený soubor přímo z detailu instituce stáhnout, nebo otevřít.

Detail instituce