DETAIL LISTINY

Obrazovka slouží pro detailní zobrazení všech údajů evidovaných o listině vybrané na předchozí obrazovce. V hlavičce obrazovky jsou zobrazeny základní údaje o instituci pro rychlou orientaci, níže pak seznam všech souborů, které listina obsahuje.

Na obrazovku pro zadání vyhledávacích kritérií je možné se vrátit stisknutím tlačítka "Hledat". Seznam lze vytisknout stisknutím tlačítka "Tisknout". Tlačítkem "Zpět" je možno se vrátit na obrazovku detailu instituce.

SEZNAM SOUBORŮ

V seznamu souborů jsou zobrazeny všechny soubory které obsahuje vybrané listina. Každý soubor je uveden na jednom řádku. Ke každému souboru je evidován jeho název a datum zadání a velikost k kilobajtech. V případě, že se jedná o soubor známého typu, je pro rychlou orientace zobrazena ikona (viz. obrázek - ikona PDF souboru). V seznamu jsou též ikony pro vstup do podrobnějších úrovní zobrazení informací o listině (každý soubor může být evidován ve více verzích). Pro vstup do zobrazení verzí souborů slouží ikona papíru s lupou. Ikona diskety slouží k rychlému stažení poslední verze vybraného souboru. Kliknutím na tuto ikonu je možné připojený soubor stáhnout, nebo otevřít.

Detail listiny