SEZNAM NALEZENÝCH INSTITUCÍ

Obrazovka seznamu nalezených institucí slouží k zobrazení seznamu nalezených institucí v pořadí podle abecedy, podle jejich názvu. V případě, že podle zadaných vyhledávacích kritérií nebyla nalezena žádná instituce, uživatel je na tento fakt upozorněn, tento seznam se mu nezobrazí, ale je zobrazena opět obrazovka pro zadání vyhledávacích kritérií.

Na obrazovku pro zadání vyhledávacích kritérií je možné se vrátit stisknutím tlačítka "Hledat". Seznam lze vytisknout stisknutím tlačítka "Tisknout".

Seznam nalezených institucí

INFORMACE ZOBRAZENÉ V SEZNAMU NALEZENÝCH INSTITUCÍ

Název - Celý název instituce.

IČ instituce - Identifikační číslo instituce.

Sídlo - Celá adresa sídla veřejně výzkumné instituce.

Den, ke kterému byl proveden zápis - Den, ke kterému bylo provedeno zapsání veřejné výzkumné instituce (nemusí se shodovat s datem zřízení instituce).

Zřizovatel - Jméno a adresa zřizovatele (instituce zodpovědná za zřízení nalezené veřejné výzkumné instituce)

Mimo výše uvedených údajů mohou být v seznamu zobrazeny údaje o aktuálním stavu veřejné výzkumné instituce (např. je v konkurzu, probíhá exekuce apod.). Údaje vypovídající o těchto závažných skutečnostech jsou zobrazeny v pravé část seznamu a jsou zvýrazněny červenou barvou.