VYHLEDÁVÁNÍ V REJSTŘÍKU

Obrazovka pro vyhledávání v rejstříku slouží k zadání vyhledávacích kritérií pro hledání v seznamu institucí. V případě, že je zadáno více vyhledávacích kritérií, nalezené instituce odvídají zároveň všem z nich (nikoliv jednotlivě každému z nich). Podle níže uvedených pravidel vyplňte vyhledávací kritéria a stiskněte tlačítko "Vyhledat". V případě, že se nějakou instituci podle zadaných vyhledávacích kritérií podaří najít, zobrazí se seznam nalezených institucí, v případě, že žádná odpovídající instituce není nalezena, je na tento fakt uživatel upozorněn a je zobrazena opět tabulka pro opětovné zadání vyhledávacích kritérií.

Obrazovka vyhledávání v rejstříku

VYHLEDÁVÁCÍ KRITÉRIA

Název instituce - Zadává se celý název, nebo jen část názvu vyhledáváné instituce. Nelze používat hvězdičkovou notaci (jako při vyhledávání souborů). Příkladem kompletního zadání může být např. text "Archeologický ústav AVČR, Praha, v.v.i.", příkladem částečného zadání pak např. jen text "ústav".

IČ instituce - Zadává se vždy celé identifikační číslo instituce. Příkladem zadání může být např. text "67985912".

Pověřen řízením / ředitel - Slouží k vyhledávání v seznamu osob připojených k instituci na pozici pověřen řízením, nebo ředitel. Podle jiných typů připojení osoby (např. konkurzní správce není možné vyhledávat). Zadáno může být buď celé, nebo jen část jména. Nezáleží, je-li nejdříve zadáno jméno a teprve pak příjmení, nebo obráceně. Příkladem kompletního zadání může být např. "Luboš Jiráň", částečného zadání pak např. jen "Luboš" (vyhledá všechny instituce, jejichž ředitel, nebo osoba pověřená řízením se jmenuje Luboš).

Kraj - Výběrem z číselníku krajů je možno vyhledat jen instituce, jejichž sídlo je na území vybraného kraje.

Předmět hlavní činnosti - Vyhledávání podle obsahu předmětu hlavní činnosti instituce. Je možno zadat jen slova, nebo celá slovní spojení. Nelze vyhledávat s příznakem "neobsahuje" (jako je to možné např. na GOOGLE). Příkladem zadání může být např. text "technické, laboratorní".

Další a jiné činnosti - Vyhledávání podle obsahu předmětu dalších a jiných činností instituce. Je možno zadat jen slova, nebo celá slovní spojení. Nelze vyhledávat s příznakem "neobsahuje" (jako je to možné např. na GOOGLE).

Rok zápisu do RVVI - Výběr roku z číselníku. Vyhledávání podle období zadání instituce do rejstříku veřejně výzkumných institucí.

Zřizovatel - Výběr z číselníku zřizovatelů veřejně výzkumných institucí. Zřizovatelem může být jedna z organizačních složek České republiky (ministerstevo, Akademie věd ČR, jiný ústřední orgán státní správy, nebo jeden z krajů).

V případě, že nezadáte žádné z vyhledávacích kritérií, jsou v následném seznamu zobrazeny všechny instituce v rejstříku.