Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

Webové stránky http://www.vurv.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČO instituce 00027006
Sídlo Drnovská 507, Praha 6 - Ruzyně, 161 06, Česká republika
Zřizovatel ČR Ministerstvo zemědělství, se sídlem Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1
Den, ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku: 01.01.2007
Předmět hlavní činnosti Základní a aplikovaný výzkum a vývoj v oborech rostlinné výroby, rostlinolékařství a ochrany zásob, ochrany a využívání přírodních zdrojů a biodiverzity, genetiky a molekulární biologie, šlechtění a semenářství rostlin, agroekologie, agrochemie, fyziologie a výživy rostlin, kvality rostlinných produktů a bezpečnosti potravin a krmiv, včetně: experimentální činnosti; zemědělské výroby; vědecké, odborné a pedagogické spolupráce; účasti v mezinárodních a národních centrech výzkumu a vývoje; ověřování a přenosu výsledků výzkumu a vývoje do praxe, včetně poradenské činnosti a zavádění nových technologií.
Další a jiné činnosti Předmětem další činnosti je činnost navazující na hlavní činnost v oborech rostlinné výroby, rostlinolékařství a ochrany zásob, ochrany a využívání přírodních zdrojů a biodiverzity, genetiky a molekulární biologie, šlechtění a semenářství rostlin, agroekologie, agrochemie, fyziologie a výživy rostlin, kvality rostlinných produktů a bezpečnosti potravin a krmiv, zahrnující zejména tyto aktivity: 1. Poradenství v oblasti zemědělské výroby; 2. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti; 3. Testování, měření a analýzy – chemické a mikrobiologické analýzy a testování rostlinných materiálů, pesticidů, hnojiv, osiv a potravin; 4. Zemědělská činnost, zabezpečení dlouhodobých pokusů; 5. Činnost v rámci Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství, podle zákona č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů); 6. Zabezpečení činnosti Vědeckého výboru fytosanitárního a pro životní prostředí a Vědeckého výboru pro geneticky modifikované potraviny a krmiva na základě usnesení vlády České republiky ze dne 10. prosince 2001 č. 1320 a ze dne 15. prosince 2004 č. 1277, ke Strategii zajištění bezpečnosti (nezávadnosti) potravin v České republice; 7. Monitoring zatížení půd cizorodými látkami ve vazbě na ochranu potravinového řetězce prováděný v souladu s usneseními vlády České republiky č. 408/1992, k návrhu systému organizace a financování monitoringu cizorodých látek v potravních řetězcích v České republice a č. 1277/2004, ke Strategii zajištění bezpečnosti potravin v České republice po přistoupení k Evropské unii; 8. Činnost referenčních laboratoří; 9. Soudně znalecká činnost v oboru zemědělství – genetika, šlechtění, semenářství, agroekologie, fyziologie rostlin, ochrana rostlin, výživa rostlin; 10. Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví; 11. Vydavatelská a nakladatelská činnost. Další činnost může veřejná výzkumná instituce provádět pouze za podmínek stanovených § 21 odst. 3 zákona č. 341/2005 Sb. (podrobnější úpravu provádění další činnosti stanovují vnitřní předpisy). Pokud je na konci účetního období výsledkem hospodaření v další činnosti ztráta, veřejná výzkumná instituce neprodleně takovou činnost ukončí. Živnosti volné: 1. Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských – polní pokusy, registrační a odrůdové pokusy, šlechtění, diagnostika plevelů, diagnostika chorob a škůdců; 2. Poradenství v oblasti zemědělské výroby; 3. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti; 4. Testování, měření a analýzy – chemické a mikrobiologické analýzy a testování rostlinných materiálů, pesticidů, hnojiv, osiv a potravin; 5. Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví; 6. Výroba nápojů – víno; 7. Vydavatelská a nakladatelská činnost; 8. Ubytovací služby; 9. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. Činnosti, které nejsou živnostmi: 1. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (vedle pronájmu nejsou pronajímatelem poskytovány jiné než základní služby zajišťující řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor); 2. Soudně znalecká činnost v oboru zemědělství – genetika, šlechtění, semenářství, agroekologie, fyziologie rostlin, ochrana rostlin, výživa rostlin.
Osoby pověřené řízením
 • Mgr.Jan Lipavský, CSc. (den udělení pověření 23.06.2006, do 24.06.2007)
  Pod Kavalírkou 6/299, Praha 5, 150 00
 • Mgr. Jan Lipavský, CSc. (den udělení pověření 01.04.2011, do 09.11.2011)
  Pod Kavalírkou 299/6, Praha 5 Košíře, 150 00
 • Dr. Ing. Pavel Čermák (den udělení pověření 10.11.2016, do 11.09.2017)
  Prokopa Holého 3849, Havlíčkův Brod, 580 01
 • Ing. Jiban Kumar, Ph.D., (den udělení pověření 12.09.2017, do 30.11.2017)
  Zájezd 24, Zájezd, 273 43
 • Ing. František Brožík (den udělení pověření 01.02.2020, do 31.01.2021)
  Na Okrouhlici 908, Rokycany, 337 01
Ředitelé
 • RNDr. Mikuláš Madaras, Ph.D. (jmenování s účinností od 01.02.2021)
  Broulova 212, Hostivice, 253 01
 • doc. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc. (jmenování s účinností od 25.06.2007 do 31.03.2011)
  Katovická 10, Praha 8 - Bohnice, 181 00
 • Dr. Ing. Pavel Čermák (jmenování s účinností od 10.11.2011 do 09.11.2016)
  Prokopa Holého 3849, Havlíčkův Brod, 58001
 • Ing. Jiban Kumar, Ph.D. (jmenování s účinností od 01.12.2017 do 31.01.2020)
  Zájezd 24, Zájezd, 273 43

Listiny uložené ve sbírce listin

18. 10. 2006 Zřizovací listina VÚRV ze dne 23.06.2006 Prohlížení dokumentu
14. 5. 2018 Změna zřizovací listiny VÚRV ze dne 10.04.2018 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
14. 5. 2018 Úplné znění zřizovací listiny VÚRV ze dne 10.04.2018 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
5. 3. 2021 Jmenování ředitele VÚRV RNDr. Mikuláše Madarase, Ph.D., ze dne 31.01.2021 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
5. 3. 2021 Podpisový vzor ředitele VÚRV RNDr. Mikuláše Madarase, Ph.D. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
28. 6. 2023 Výroční zpráva 2022 Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
12. 7. 2022 Výroční zpráva 2021 Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
30. 6. 2021 Výroční zpráva 2020 Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
10. 8. 2020 Výroční zpráva 2019 Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
1. 7. 2019 Výroční zpráva 2018 Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
11. 7. 2018 Výroční zpráva 2017 Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
27. 7. 2017 Výroční zpráva 2016 Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
14. 7. 2016 Výroční zpráva 2015 Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
10. 7. 2015 Výroční zpráva 2014 Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
4. 7. 2014 Výroční zpráva 2013 Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
26. 7. 2013 Výroční zpráva 2012 Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
27. 7. 2012 Výroční zpráva 2011 Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
19. 7. 2011 Výroční zpráva 2010 Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
28. 7. 2010 Výroční zpráva 2009 Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i. Prohlížení dokumentu
10. 7. 2009 Výroční zpráva 2008 Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i. Prohlížení dokumentu
19. 6. 2008 Výroční zpráva 2007 Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu