Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.

Webové stránky http://www.vuzv.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČ instituce 00027014
Sídlo Přátelství 815, Praha - Uhříněves, 104 00, Česká republika
Zřizovatel ČR Ministerstvo zemědělství, se sídlem Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1
Den ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku 01.01.2007
Předmět hlavní činnosti Základní a aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti molekulárně-biologických a buněčných základů chovu a využití zvířat, genetiky a šlechtění zvířat, biologie a biotechnologie zvířat, kvality a bezpečnosti živočišných produktů, využití zvířat jako modelů pro rozvoj dalších biologických oborů (farmakologie, medicína atd.), výživy zvířat, etologie a welfare, environmentálních systémů chovů zvířat, včetně: - experimentální činnosti, - zemědělské výroby, - vědecké, odborné a pedagogické spolupráce, - ověřování a přenosu výsledků výzkumu a vývoje do praxe, včetně poradenské činnosti a zavádění nových technologií, - odborného vzdělávání.
Další a jiné činnosti Další činnost je prováděna na základě požadavků příslušných organizačních složek státu nebo územních samosprávných celků ve veřejném zájmu a podporována z veřejných prostředků podle zvláštních právních předpisů (například zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů). Předmětem další činnosti veřejné výzkumné instituce je činnost navazující na hlavní činnost v oblasti molekulárně biologických a buněčných základů chovu a využití zvířat, genetiky a šlechtění zvířat, biologie a biotechnologie zvířat, kvality a bezpečnosti živočišných produktů, využití zvířat jako modelů pro rozvoj dalších biologických oborů (farmakologie, medicína atd.), výživy zvířat, etologie a welfare, environmentálních systémů chovů zvířat, zahrnující další aktivity: 1. Činnost v rámci Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství (podle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 2. Zabezpečení činnosti Vědeckého výboru pro výživu zvířat na základě usnesení vlády České republiky ze dne 10. prosince 2001 č. 1320, ke Strategii zajištění bezpečnosti (nezávadnosti) potravin v České republice. 3. Zabezpečování školení klasifikátorů jatečně upravených těl, rozvoje a přípravy klasifikačních metod, metrologie v návaznosti na standardy Evropské unie, kontroly realizace systému a sběru a zpracování dat na základě vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 112/2001 Sb., k realizaci klasifikace jatečních zvířat podle systému SEUROP. 4. Testování, měření, analýzy a kontroly. 5. Činnost technických poradců v oblasti zemědělství. 6. Pořádaní odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti. 7. Vydavatelské a nakladatelské činnosti. 8. Silniční motorová doprava osobní. Rozsah další činnosti je ročně stanoven maximálně do výše 40 % finančních výnosů z hlavní činnosti a bude každoročně upřesňován vnitřním předpisem veřejné výzkumné instituce. Jiná činnost je hospodářská činnost prováděna za účelem dosažení zisku. Jinou činnost může veřejná výzkumná instituce provádět pouze za podmínek stanovených § 21 odst. 3 zákona č. 341/2005 Sb. (podrobnější úpravu provádění jiné činnosti stanovují vnitřní předpisy) a na základě živnostenských oprávnění nebo jiných podnikatelských oprávnění, je-li jich k provozování činnosti třeba. Předmět jiné činnosti: ŽIVNOSTI VOLNÉ 1. Testování, měření, analýzy a kontroly. 2. Činnost technických poradců v oblasti zemědělství. 3. Pořádaní odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti. 4. Vydavatelské a nakladatelské činnosti. ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ 1. Řeznictví a uzenářství (porážky a zpracování jatečních zvířat pro ostatní subjekty). 2. Hostinská činnost (stravovací provoz). ŽIVNOSTI KONCESOVANÉ Silniční motorová doprava osobní. ČINNOSTI, KTERÉ NEJSOU ŽIVNOSTMI Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (vedle pronájmu nejsou pronajímatelem poskytovány jiné než základní služby zajišťující řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor).
Osoby pověřené řízením
 • doc.Ing. Věra Skřivanová, CSc. (den udělení pověření 23.06.2006, do 31.05.2007)
  Anežky Malé 770, Praha 4, 149 00
 • doc. Ing. Petr Homolka, CSc., Ph.D., (den udělení pověření 01.06.2017, do 30.11.2017)
  Přátelství 799, Praha Uhříněves, 104 00
Ředitelé
 • Dr. Ing. Pavel Čermák (jmenování s účinností od 02.12.2022)
  Prokopa Holého 3849, Havlíčkův Brod, 580 01
 • prof. Ing. Věra Skřivanová, CSc. (jmenování s účinností od 01.06.2007 do 31.05.2012)
  Anežky Malé 770/9, Praha 4, 149 00
 • doc. Ing. Petr Homolka, CSc., Ph.D. (jmenování s účinností od 01.06.2012 do 31.05.2017)
  Přátelství 799/113, Praha Uhříněves, 104 00
 • doc. Ing. Petr Homolka, CSc., Ph.D. (jmenování s účinností od 01.12.2017 do 01.12.2022)
  Přátelství 799, Praha - Uhříněves, 104 00

Listiny uložené ve sbírce listin

19. 10. 2006 Zřizovací listina Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. Prohlížení dokumentu
29. 12. 2017 Změna zřizovací listiny VÚŽV opatřením Ministerstva zemědělství ze dne 22.11.2017 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
10. 7. 2018 Změna zřizovací listiny VÚŽV ze dne 10.05.2018 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
10. 7. 2018 Úplné znění zřizovací listiny VÚŽV ze dne 10.05.2018 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
3. 1. 2023 Jmenování ředitele VÚŽV Dr. Ing. Pavla Čermáka ze dne 16.11.2022 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
3. 1. 2023 Podpisový vzor Dr. Ing. Pavla Čermáka Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
11. 7. 2022 Výroční zpráva 2021 Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
23. 6. 2021 Výroční zpráva 2020 Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
24. 6. 2020 Výroční zpráva 2019 Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
25. 6. 2019 Výroční zpráva 2018 Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
11. 7. 2018 Výroční zpráva 2017 Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
27. 7. 2017 Výroční zpráva 2016 Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
29. 7. 2016 Výroční zpráva 2015 Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
16. 7. 2015 Výroční zpráva 2014 Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
4. 7. 2014 Výroční zpráva 2013 Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
11. 7. 2013 Výroční zpráva 2012 Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu