Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i.

Webové stránky http://www.vupp.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČ instituce 00027022
Sídlo Radiová 7/1285, Praha 10 - Hostivař, 102 31, Česká republika
Zřizovatel ČR Ministerstvo zemědělství, se sídlem Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1
Den ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku 01.01.2007
Předmět hlavní činnosti 1. Základní a aplikovaný výzkum a vývoj včetně experimentální činnosti v oborech potravinářské chemie a biochemie, mikrobiologie, potravinářského inženýrství, zpracovatelských postupů a techniky, humánní výživy a ve vazbě na tvorbu a ochranu životního prostředí. 2. Výzkum v oblasti funkčních potravin a potravin pro skupiny populace se speciálními požadavky na výživu. 3. Výzkum fermentačních technologií a biotechnologií zaměřený na výtěžnost a stabilizaci nutričně významných složek potravin. 4. Shromažďování a přenos informací vztahujících se k předmětu činnosti instituce a tvorba příslušných databází, pořádání informačních a vzdělávacích akcí. 5. Konstrukce potravinářských strojů, přístrojů a zařízení, které jsou součástí vlastního výzkumu nebo budou ve výzkumné činnosti dále sloužit pro jejich zdokonalení, modernizace a inovace. 6. Pokusná příprava poživatin nebo jednotlivých složek pro potřeby vlastního výzkumu. 7. Ověřování a přenos výsledků výzkumu a vývoje včetně nových technologií do praxe, pedagogická činnost.
Další a jiné činnosti Další činnost: 1. Testování, měření a analýzy. 2. Činnost technických poradců v oblasti potravinářství. 3. Příprava a vypracování technických návrhů. 4. Činnost v rámci Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství, podle zákona č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů). 5. Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software. 6. Znalecká činnost v oborech potravinářství, strojírenství a zdravotnictví – nutriční hodnoty, cizorodé látky v potravinách, vitamíny, potravinářské strojírenství, biopreparáty a enzymy. Jiná činnost: Živnosti volné: 1. Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd. 2. Testování, měření a analýzy. 3. Činnost technických poradců v oblasti potravinářství. 4. Příprava a vypracování technických návrhů. 5. Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely. 6. Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví. 7. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 8. Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software. 9. Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků. Živnosti vázané: 1.Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. Činnosti, které nejsou živnostmi: 1. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (vedle pronájmu nejsou pronajímatelem poskytovány jiné než základní služby zajišťující řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor). 2. Znalecká činnost v oborech potravinářství, strojírenství a zdravotnictví – nutriční hodnoty, cizorodé látky v potravinách, vitamíny, potravinářské strojírenství, biopreparáty a enzymy.
Osoby pověřené řízením
 • Ing. Slavomíra Vavreinová, CSc. (den udělení pověření 23.06.2006, do 31.05.2007)
  Záhořanského 3, Praha 2, 120 00
 • Ing. Slavomíra Vavreinová, CSc. (den udělení pověření 17.02.2015, do 31.08.2015)
  Záhořanského 3, Praha 2, 120 00
 • Ing. Marek Světlík, Ph.D. (den udělení pověření 01.09.2015, do 31.01.2016)
  Jezeřany-Maršovice č.8, Jezeřany-Maršovice , 671 75
 • Ing. Pavel Skřivan, CSc., (den udělení pověření 01.06.2017, do 30.06.2018)
  Mattioliho 3272/9, Praha 10 - Záběhlice, 106 00
 • Ing. Marian Urban, Ph.D. (den udělení pověření 01.07.2018, do 30.11.2018)
  Osadní 2/1474, Praha 7, 170 00
Ředitelé
 • Ing. Marian Urban, Ph.D. (jmenování s účinností od 30.11.2018)
  Osadní 2/1474, Praha 7, 170 00
 • Ing. Slavomíra Vavreinová, CSc. (jmenování s účinností od 01.06.2007 do 31.05.2012)
  Záhořanského 1644/3, Praha 2, 120 00
 • Ing. Slavomíra Vavreinová, CSc. (jmenování s účinností od 01.06.2012 do 16.02.2015)
  Záhořanského 1644/3, Praha 2, 120 00
 • Ing. Marek Světlík, Ph.D. (jmenování s účinností od 01.02.2016 do 31.05.2017)
  Jezeřany - Maršovice č. 8, Loděnice, 671 75

Listiny uložené ve sbírce listin

9. 11. 2006 Zřizovací listina VÚPP ze dne 23.06.2006 Prohlížení dokumentu
14. 12. 2016 Změna zřizovací listiny VÚPP ze dne 14.07.2016 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
14. 2. 2018 Změna zřizovací listiny VÚPP ze dne 24.10.2017 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
14. 2. 2018 Změna a aktuální znění ZL VÚPP ze dne 13.12.2017 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
24. 1. 2019 Jmenování ředitele Ing. Mariana Urbana, Ph.D., ze dne 29.11.2018 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
24. 1. 2019 Podpisový vzor Ing. Mariana Urbana, Ph.D. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
12. 7. 2022 Výroční zpráva 2021 Výzkumného ústavu potravinářského Praha, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
12. 7. 2021 Výroční zpráva 2020 Výzkumného ústavu potravinářského Praha, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
16. 7. 2020 Výroční zpráva 2019 Výzkumného ústavu potravinářského Praha, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
4. 7. 2019 Výroční zpráva 2018 Výzkumného ústavu potravinářského Praha, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
18. 7. 2018 Výroční zpráva 2017 Výzkumného ústavu potravinářského Praha, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
10. 8. 2017 Výroční zpráva 2016 Výzkumného ústavu potravinářského Praha, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
27. 7. 2016 Výroční zpráva 2015 Výzkumného ústavu potravinářského Praha, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
5. 8. 2015 Výroční zpráva 2014 Výzkumného ústavu potravinářského Praha, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
4. 7. 2014 Výroční zpráva 2013 Výzkumného ústavu potravinářského Praha, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
19. 7. 2013 Výroční zpráva 2012 Výzkumného ústavu potravinářského Praha, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu