Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i.

Webové stránky http://www.vuzt.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČ instituce 00027031
Sídlo Drnovská 507, Praha 6 - Ruzyně, 161 01, Česká republika
Zřizovatel ČR Ministerstvo zemědělství, se sídlem Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1
Den ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku 01.01.2007
Předmět hlavní činnosti Základní a aplikovaný výzkum a vývoj v oborech zemědělská technika, technologie, energetika a výstavba, a hraničních vědních oborech živé a neživé přírody k těmto oborům se vázajících, zejména ve vědách zemědělských, technických, ekonomických a ekologických, zaměřený na řešení problémů zemědělství, venkova a komunální sféry, včetně: - účasti v mezinárodních a národních centrech výzkumu a vývoje, - vědecké, odborné a pedagogické spolupráce, - ověřování a přenosu výsledků výzkumu a vývoje do praxe, poradenské činnosti a zavádění nových technologií, - expertní činnosti v oblasti technické a technologické právní ochrany.
Další a jiné činnosti Předmětem další činnosti veřejné výzkumné instituce je činnost navazující na hlavní činnost v oborech zemědělská technika, technologie, energetika a výstavba, a hraničních vědních oborech živé a neživé přírody k těmto oborům se vázajících, zahrnující i další aktivity. 1. Poradenství v oblasti zemědělské výroby 2. Poradenství v oblasti energetiky 3. Testování, měření, analýzy a kontroly 4. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 5. Vydavatelské a nakladatelské činnosti 6. Vázání a konečné zpracování knih a dalších tiskovin 7. Autorizované měření emisí 8. Soudně znalecká činnost v oborech stavebnictví, strojírenství a zemědělství – agrotechnické a zootechnické požadavky na zemědělská zařízení. Rozsah další činnosti je ročně stanoven maximálně do výše 40 % finančních výnosů z hlavní činnosti a bude každoročně upřesňován vnitřním předpisem veřejné výzkumné instituce. Rozsah jiné činnosti je ročně stanoven maximálně do výše 40 % finančních výnosů z hlavní činnosti a bude každoročně upřesňován vnitřním předpisem veřejné výzkumné instituce. Živnosti řemeslné: Opravy pracovních strojů. Živnosti volné: 1. Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví 2. Vydavatelské a nakladatelské činnosti 3. Vázání a konečné zpracování knih a dalších tiskovin 4. Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 5. Kopírovací práce 6. Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd 7. Testování, měření, analýzy a kontroly 8. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 9. Poradenství v oblasti zemědělské výroby 10.Poradenství v oblasti energetiky Činnosti, které nejsou živnostmi: 1. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (vedle pronájmu nejsou pronajímatelem poskytovány jiné než základní služby zajišťující řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor) 2. Autorizované měření emisí (dle rozhodnutí Ministerstva životního prostředí č.j. 20/740/05/Hl ze dne 23.2.2005) 3. Soudně znalecká činnost v oborech stavebnictví, strojírenství a zemědělství – agrotechnické a zootechnické požadavky na zemědělská zařízení (dle seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost Ministerstva spravedlnosti č.j. 68/90-org. ze dne 9.3.1990).
Osoby pověřené řízením
 • Ing. Zdeněk Pastorek, CSc. (den udělení pověření 23.06.2006, do 31.05.2007)
  Tomanova 92/1884, Praha 6, 169 00
 • Ing. Zdeněk Pastorek, CSc. (den udělení pověření 01.06.2012, do 30.06.2012)
  Tomanova 1884/92, Praha 6, 169 00
 • Ing. Martin Karban (den udělení pověření 01.02.2016, do 14.07.2016)
  Březová 86, Kunice - Vidovice, 251 63
 • Ing. Michaela Šolcová (den udělení pověření 15.07.2016, do 24.02.2017)
  Staropramenná 458/23, Praha 5, 150 00
 • Ing. Antonín Machálek, CSc. (den udělení pověření 25.02.2017, do 30.11.2017)
  K Šancím 632/1, Praha 6, 163 00
Ředitelé
 • Ing. Josef Šimon, Ph.D. (jmenování s účinností od 02.12.2022)
  Na Pískách 497/23, Praha 6, 160 00
 • Ing. Zdeněk Pastorek, CSc. (jmenování s účinností od 01.06.2007 do 31.05.2012)
  Tomanova 1884/92, Praha 6, 169 00
 • Ing. Marek Světlík (jmenování s účinností od 01.07.2012 do 31.01.2016)
  Jezeřany-Maršovice č. 8, Loděnice, 671 75
 • Ing. Antonín Machálek, CSc. (jmenování s účinností od 01.12.2017 do 01.12.2022)
  K Šancím 632, Praha 6 - Řepy, 163 00

Listiny uložené ve sbírce listin

9. 11. 2006 Zřizovací listina VÚZT ze dne 23.06.2006 Prohlížení dokumentu
3. 1. 2023 Jmenování ředitele VÚZT Ing. Josefa Šimona, Ph.D., ze dne 22.11.2022 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
3. 1. 2023 Podpisový vzor Ing. Josefa Šimona, Ph.D. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
12. 7. 2022 Výroční zpráva 2021 VÚZT Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
1. 7. 2021 Výroční zpráva 2020 VÚZT Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
1. 7. 2020 Výroční zpráva 2019 VÚZT Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
1. 7. 2019 Výroční zpráva 2018 VÚZT Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
12. 7. 2018 Výroční zpráva 2017 VÚZT Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
26. 7. 2017 Výroční zpráva 2016 VÚZT Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
29. 7. 2016 Výroční zpráva 2015 VÚZT Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
23. 3. 2016 Výroční zpráva 2014 VÚZT Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
4. 7. 2014 Výroční zpráva 2013 VÚZT Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
26. 7. 2013 Výroční zpráva 2012 VÚZT Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu