Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

Webové stránky http://www.vukoz.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČO instituce 00027073
Sídlo Květnové nám. 391, Průhonice, 252 43, Česká republika
Zřizovatel ČR Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10
Den, ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku: 01.01.2007
Předmět hlavní činnosti 1. výzkum ochrany biodiverzity na všech strukturních úrovních; 2. výzkum přírodních procesů v přírodních a kulturních ekosystémech a jejich využití při správě chráněných území a hospodaření v krajině; 3. výzkum kulturní krajiny, včetně výzkumu udržitelnosti využívání urbánního a venkovského prostoru; 4. výzkum vlivů hlavních hospodářských činností a jejich forem (zemědělství, lesnictví, rybářství, vodní hospodářství, myslivost, těžba nerostů, doprava, urbanizmus, průmysl, cestovní ruch) na ekologickou stabilitu krajiny a biodiverzitu; 5. výzkum ekologické obnovy poškozené krajiny; 6. výzkum využití a zachování genofondu rostlin a živočichů a moderních genofondových metod pro udržení druhové diverzity krajiny a životního prostředí člověka; 7. výzkum vztahů mezi biotickými a abiotickými činiteli a rostlinami se zaměřením na biodiverzitu; 8. výzkum migrace organizmů, prostupnosti krajiny, fragmentace stanovišť a vlivu na populace druhů; 9. výzkum vlivu geneticky modifikovaných druhů organizmů na přírodní prostředí; 10. výzkum biogeochemických cyklů v prostředí; 11. výzkum charakteristik půd v kontextu využívání a ochrany krajiny; 12. výzkum metodologie monitoringu včetně metodologie biomonitoringu a interpretace aktuálních i historických dat monitoringu přírodního prostředí; 13. výzkum biomasy jako obnovitelného zdroje energie a surovin, metody její produkce a využití; 14. výzkum ekonomických aspektů ochrany přírody a krajiny, související s omezováním využití krajiny; 15. výzkum a využití šlechtitelských, množitelských a pěstebních metod s cílem zachování a rozšíření genofondového potenciálu rostlin; 16. zajišťování infrastruktury výzkumu (pozorování, terénní měření, rozbory vzorků a chemické analýzy, spolupráce s akademickými a výzkumnými pracovišti, publikační a informační činnost, vytváření a udržování geografických informačních systémů, údržba a rozvoj sbírky dřevin a trvalek, včetně jejího zpřístupnění veřejnosti a související osvěty).
Další a jiné činnosti Další činnost: 1. výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických nebo společenských věd; 2. poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků v oblasti předmětu hlavní činnosti; 3. provoz referenčních laboratoří; 4. vedení informačních systémů, databank a genobank v oblasti předmětu hlavní činnosti; 5. vyhodnocování efektivity používaných nástrojů a sektorových politik v ochraně přírody a krajiny; 6. mezinárodní spolupráce, činnosti v rámci relevantních mezinárodních smluv a tématických strategií v oblasti předmětu hlavní činnosti; 7. realizace projektů zahraniční rozvojové pomoci v oblastech předmětu hlavní činnosti; 8. vzdělávací činnost pro rezort životního prostředí a pro další orgány veřejné správy; 9. nakladatelská a vydavatelská činnost v oblasti předmětu hlavní činnosti. Jiná činnost: 1. výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických nebo společenských věd; 2. pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti; 3. environmetální vzdělávání, výchova a osvěta; 4. znalecká činnost; 5. projekční činnost; 6. nakladatelská a vydavatelská činnost; 7. výroba rostlinného materiálu; 8. koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, velkoobchod a maloobchod, poskytování technických služeb; 9. pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb zajišťujících jejich řádný provoz; 10. ubytovací služby; 11. hostinská činnost. Další a jinou činnost provádí Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., pouze za podmínky, že: - tyto činnosti navazují na hlavní činnost uvedenou v bodu 8 této zřizovací listiny veřejné výzkumné instituce; - tyto činnosti jsou prováděny za účelem účinnějšího využití majetku a lidských zdrojů veřejné výzkumné instituce; - není ohrožena hlavní činnost veřejné výzkumné instituce; - náklady a výnosy každé z uvedených činností jsou v účetnictví vedeny odděleně; - jejich předmět a podmínky jejich provádění jsou v souladu se zvláštními právními předpisy.
Osoby pověřené řízením
 • Doc. Ing. Ivo Tábor (den udělení pověření 12.12.2006, do 24.06.2007)
  Dobřejovická 631, Průhonice, 252 43
 • Doc. Ing. Ivo Tábor, CSc. (den udělení pověření 21.09.2010, do 03.10.2012)
  Dobřejovická 631, Průhonice, 252 43
Ředitelé
 • Ing. Libor Hort (jmenování s účinností od 04.10.2022)
  Studnice 46, Studnice, 675 03
 • doc. Ing. Ivo Tábor (jmenování s účinností od 25.06.2007 do 20.09.2010)
  Dobřejovická 631, Průhonice, 252 43
 • doc. RNDr. Ivan Suchara, CSc. (jmenování s účinností od 04.10.2012 do 03.10.2017)
  Severní IV 667/3, Praha 4 - Záběhlice, 14100
 • doc. RNDr. Ivan Suchara, CSc. (jmenování s účinností od 04.10.2017 do 03.10.2022)
  Severní IV 667/3, Praha 4 - Záběhlice, 141 00

Listiny uložené ve sbírce listin

10. 11. 2006 Opatření č.13/06 MŽP o vydání zřizovací listiny VÚKOZ ze dne 12.12.2006 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
1. 9. 2010 Opatření č. 3/10 MŽP o změně zřizovací listiny VÚKOZ ze dne 07.07.2010 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
28. 2. 2011 Opatření č. 4/10 MŽP o vydání úplného znění ZL VÚKOZ ze dne 07.07.2010 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
27. 2. 2023 Jmenování ředitele VÚKOZ Ing. Libora Horta ze dne 30.09.2022 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
27. 2. 2023 Podpisový vzor Ing. Libora Horta Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
29. 6. 2023 Výroční zpráva 2022 VÚKOZ Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
9. 6. 2022 Výroční zpráva 2021 VÚKOZ Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
23. 6. 2021 Výroční zpráva 2020 VÚKOZ Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
24. 6. 2020 Výroční zpráva 2019 VÚKOZ Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
25. 6. 2019 Výroční zpráva 2018 VÚKOZ Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
11. 7. 2018 Výroční zpráva 2017 VÚKOZ Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
21. 7. 2017 Výroční zpráva 2016 VÚKOZ Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
14. 7. 2016 Výroční zpráva 2015 VÚKOZ Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
17. 7. 2015 Výroční zpráva 2014 VÚKOZ Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
26. 6. 2014 Výroční zpráva 2013 VÚKOZ Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
7. 8. 2013 Výroční zpráva 2012 VÚKOZ Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
29. 6. 2012 Výroční zpráva 2011 VÚKOZ Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
5. 5. 2011 Výroční zpráva 2010 VÚKOZ Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
19. 7. 2010 Výroční zpráva 2009 VÚKOZ Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
1. 7. 2009 Výroční zpráva 2008 VÚKOZ Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
17. 6. 2008 Výroční zpráva 2007 VÚKOZ Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu