Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.

Webové stránky http://www.vri.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČ instituce 00027162
Sídlo Hudcova 296/70, Brno - Medlánky, 621 00, Česká republika
Zřizovatel ČR Ministerstvo zemědělství, se sídlem Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1
Den ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku 01.01.2007
Předmět hlavní činnosti Základní a aplikovaný výzkum a vývoj v oborech veterinárního lékařství, veterinární hygieny a ekologie a příbuzných biomedicínských, zemědělských a potravinářských věd k těmto oborům se vázající, včetně: - účasti v mezinárodních a národních centrech výzkumu a vývoje, - činnosti referenčních laboratoří, - provozu sbírky zoopatogenních mikroorganismů, - vědecké, odborné a pedagogické spolupráce, - přenosu výsledků výzkumu a vývoje včetně nových technologií do praxe a ověřování a šíření výsledků výzkumu v oblasti působnosti instituce, - organizace a pořádání odborných kurzů, školení, seminářů, konferencí, workshopů a obdobných odborných akcí, - funkce informačního centra a podpory vydavatelských aktivit v oboru veterinárního lékařství a bezpečnosti potravin, - experimentální činnosti, - zemědělské činnosti.
Další a jiné činnosti Předmětem další činnosti je zejména činnost navazující na hlavní činnost v oborech veterinárního lékařství, veterinární hygieny a ekologie a příbuzných biomedicínských, zemědělských a potravinářských věd k těmto oborům se vázajících, zahrnující zejména tyto aktivity: 1. Činnost v rámci Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství, podle zákona č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů), 2. Zabezpečení činnosti Vědeckého výboru veterinárního na základě usnesení vlády České republiky ze dne 10. prosince 2001 č. 1320 ke Strategii zajištění bezpečnosti (nezávadnosti) potravin v České republice, 3. Soudně znalecká činnost v oborech zdravotnictví a zemědělství - choroby a nákazy hospodářských zvířat přenosné na lidi, 4. Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců, 5. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, 6. Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software, 7. Grafické práce a kresličské práce, 8. Vydavatelské a nakladatelské činnosti. Předmět jiné činnosti - živnosti volné: 1. Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců, 2. Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd, 3. Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software, 4. Kopírovací práce, 5. Grafické práce a kresličské práce, 6. Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím, 7. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, 8. Vydavatelské a nakladatelské činnosti, 9. Výroba potravinářských výrobků, 10.Ubytovací služby. Činnosti, které nejsou živnostmi: 1. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (vedle pronájmu nejsou pronajímatelem poskytovány jiné než základní služby zajišťující řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor), 2. Zemědělská výroba, poskytování prací a služeb v zemědělství, produkce a prodej zvířat a živočišných a rostlinných produktů, 3. Soudně znalecká činnost v oborech zdravotnictví a zemědělství - choroby a nákazy hospodářských zvířat přenosné na člověka.
Osoby pověřené řízením
 • prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc. (den udělení pověření 23.06.2006, do 31.05.2007)
  Bendlova 2, Brno, 613 00
 • RNDr. Miroslav Machala, CSc. (den udělení pověření 26.08.2013, do 05.01.2014)
  Cihlářská 634/13, Brno, 602 00
 • MVDr. Miloslav Skřivánek, CSc. (den udělení pověření 15.09.2016, do 07.04.2017)
  Svatopluka Čecha 1144/36, Brno, 612 00
 • Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D. (den udělení pověření 08.04.2017, do 04.09.2019)
  Čápkova 33/30, Brno, 602 00
 • prof. MVDr. Alfred Hera, CSc. (den udělení pověření 05.09.2019, do 31.10.2020)
  Trávníky 66, Brno, 613 00
Ředitelé
 • MVDr. Martin Faldyna, Ph.D. (jmenování s účinností od 01.11.2020)
  Velešovice 62, Rousínov, 683 01
 • prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc. (jmenování s účinností od 01.06.2007 do 31.05.2012)
  Bendlova 132/2, Brno, 613 00
 • prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc. (jmenování s účinností od 01.06.2012 do 25.08.2013)
  Hybešova 778, Tišnov, 666 01
 • MVDr. Miloslav Skřivánek, CSc. (jmenování s účinností od 06.01.2014 do 14.09.2016)
  Svatopluka Čecha 36, Brno, 612 00

Listiny uložené ve sbírce listin

9. 11. 2006 Zřizovací listina Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. Prohlížení dokumentu
25. 4. 2018 Změna zřizovací listiny VÚVeL ze dne 08.02.2018 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
25. 4. 2018 Zřizovací listina VÚVeL ze dne 08.02.2018 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
9. 12. 2020 Jmenování ředitele VÚVeL MVDr. Martina Faldyny, Ph.D., ze dne 31.10.2020 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
9. 12. 2020 Podpisový vzor ředitele VÚVeL MVDr. Martina Faldyny, Ph.D. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
12. 7. 2022 Výroční zpráva 2021 Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
1. 7. 2021 Výroční zpráva 2020 Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. Prohlížení dokumentu
30. 6. 2020 Výroční zpráva 2019 Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. Prohlížení dokumentu
1. 7. 2019 Výroční zpráva 2018 Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. Prohlížení dokumentu
11. 7. 2018 Výroční zpráva 2017 Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. Prohlížení dokumentu
26. 7. 2017 Výroční zpráva 2016 Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
14. 7. 2016 Výroční zpráva 2015 Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
17. 7. 2015 Výroční zpráva 2014 Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
27. 6. 2014 Výroční zpráva 2013 Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
24. 7. 2013 Výroční zpráva 2012 Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu