Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Centrum pro studium vysokého školství, v. v. i.

Webové stránky http://www.csvs.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČ instituce 00237752
Sídlo Jankovcova 933/63, Praha 7 - Holešovice, 170 00, Česká republika
Zřizovatel ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, se sídlem Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1
Den ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku 01.01.2007
Předmět hlavní činnosti Základní a aplikovaný výzkum v oblasti terciárního vzdělávání a infrastruktura výzkumu včetně vydávání časopisu AULA.
Další a jiné činnosti DALŠÍ ČINNOST: 1. Vzdělávací, koordinační, expertní, poradenská a publikační činnost v oblasti distančního vzdělávání. 2. Vývojová činnost a na ni navazující vzdělávací a ostatní související činnosti, činnost v rámci projektů a rozšiřování jejich výsledků, expertní a poradenská činnost. 3. Mezinárodní spolupráce, činnost v mezinárodních organizacích. JINÁ ČINNOST (poskytovaná právnickým a fyzickým osobám za účelem zisku): 1. Organizování kurzů distančního vzdělávání, vysokoškolského managementu, vysokoškolské pedagogiky apod. 2. Poradenská a expertní činnost v oblasti terciárního vzdělávání. 3. Publikační činnost. 4. Pořádání konferencí, seminářů, workshopů apod. 5. Správa vloženého majetku. 6. Jiná činnost je uváděna v rozsahu, který neomezí účel, ke kterému je VVI zřízena, a přispěje k efektivnímu využívání všech duševních i materiálních kapacit instituce.
Osoby pověřené řízením
 • Ing. Helena Šebková, CSc. (den udělení pověření 26.06.2006, do 16.04.2007)
  Moravanů 66, Praha 6, 169 00
 • Dr. Aleš Vlk (den udělení pověření 16.04.2007, do 30.06.2007)
  Plzeňská 70, Praha 5, 150 00
 • Ing. Helena Šebková, CSc. (den udělení pověření 01.07.2012, do 31.05.2016)
  Moravanů 2226/66, Praha 6, 169 00
Ředitelé
 • Ing. Radim Ryška, Ph.D. (jmenování s účinností od 01.01.2018)
  Štefánikova 290, Úvaly, 250 82
 • Ing. Helena Šebková, CSc. (jmenování s účinností od 01.07.2007 do 30.06.2012)
  Moravanů 2226/66, Praha 6, 169 00
 • Ing. Helena Šebková, CSc. (jmenování s účinností od 01.06.2016 do 31.12.2017)
  Moravanů 2226/66, Praha 6, 169 00

Listiny uložené ve sbírce listin

19. 10. 2007 Zřizovací listina CSVŠ ze dne 11.09.2007 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
15. 2. 2008 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině CSVŠ ze dne 20.12.2007 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
11. 2. 2015 Dodatek č. 2 ke zřizovací listině CSVŠ ze dne 29.12.2014 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
24. 9. 2018 Dodatek č. 3 ke zřizovací listině CSVŠ ze dne 18.09.2018 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
25. 1. 2021 Dodatek č. 4 ke zřizovací listině CSVŠ ze dne 18.12.2020 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
25. 1. 2021 Úplné znění zřizovací listiny CSVŠ ve znění dodatku č. 4 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
14. 2. 2018 Jmenování ředitele CSVŠ Ing. Radima Ryšky, Ph.D. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
14. 2. 2018 Podpisový vzor ředitele CSVŠ Ing. Radima Ryšky, Ph.D. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
29. 8. 2022 Výroční zpráva 2021 Centra pro studium vysokého školství, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
30. 6. 2021 Výroční zpráva 2020 Centra pro studium vysokého školství, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
2. 9. 2020 Výroční zpráva 2019 Centra pro studium vysokého školství, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
27. 8. 2019 Výroční zpráva 2018 Centra pro studium vysokého školství, v. v. i. Prohlížení dokumentu
14. 8. 2018 Výroční zpráva 2017 Centra pro studium vysokého školství, v. v. i. Prohlížení dokumentu
4. 8. 2017 Výroční zpráva 2016 Centra pro studium vysokého školství, v. v. i. Prohlížení dokumentu
10. 8. 2016 Výroční zpráva 2015 Centra pro studium vysokého školství, v. v. i. Prohlížení dokumentu
29. 7. 2015 Výroční zpráva 2014 Centra pro studium vysokého školství, v. v. i. Prohlížení dokumentu
26. 3. 2015 Výroční zpráva 2013 Centra pro studium vysokého školství, v. v. i. Prohlížení dokumentu
11. 10. 2013 Výroční zpráva 2012 Centra pro studium vysokého školství, v. v. i. Prohlížení dokumentu