Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Institut lázeňství a balneologie, v. v. i.

Webové stránky http://www.i-lab.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČ instituce 08122539
Sídlo nábřeží Jana Palacha 932/20, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika
Zřizovatel Karlovarský kraj, IČ:70891168
Den ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku 16.05.2019
Předmět hlavní činnosti a) Výzkum a vývoj v oblastech lázeňství, balneologie, geologie, hydrogeologie, balneomedicíny, balneotechniky, společenskovědních a ekonomických a s nimi související mezioborovou spoluprací. b) Propagace výsledků výzkumu a zpracování odborných studií, které mají charakter výzkumu. c) Spolupráce s výzkumnými institucemi, odbornými pracovišti, vysokými školami a dalšími organizacemi a společnostmi v oblasti výzkumu a vývoje v lázeňství a balneologii. d) Zkoumání nových možností regionálního rozvoje s využitím potenciálu přírodních léčivých zdrojů a následná koordinace možností rozvoje území.
Další a jiné činnosti Další činnost: a) Poradenská, odborně posudková a informační činnost v oblasti balneologie, lázeňství, hydrogeologie, přírodních léčivých zdrojů, v oblasti společenskovědní a příbuzných oborů. b) Vzdělávací a školící činnost v oblasti balneologie, lázeňství, hydrogeologie, přírodních léčivých zdrojů a příbuzných oborů. c) Podpora aktivit za účelem zařazení balneologie a lázeňství do vzdělávacího systému a koordinace aktivit za účelem vzniku vysoké školy nebo pobočky vysoké školy se zaměřením na lázeňství a balneologii. d) Publikační činnost v oblasti balneologie, lázeňství, hydrogeologie, přírodních léčivých zdrojů, v oblasti společenskovědní a příbuzných oborů. Jiná činnost: a) Certifikace lázeňských provozů včetně evropské certifikace. b) Poradenská, odborně posudková a informační činnost v oblasti balneologie, lázeňství, hydrogeologie, přírodních léčivých zdrojů, v oblasti společenskovědní a příbuzných oborů. c) Vzdělávací a školící činnost v oblasti balneologie, lázeňství, hydrogeologie, přírodních léčivých zdrojů a příbuzných oborů.
Osoby pověřené řízením
 • Mgr. Veronika Vodičková (den udělení pověření 08.04.2019, do 31.01.2020)
  Dukelských Hrdinů 1010, Chodov, 357 35
 • RNDr. Patricie Hloušková, Ph.D. (den udělení pověření 01.05.2021, do 16.05.2021)
  Jungmannova 1256/22, Ostrov, 363 01
Ředitelé
 • doc. RNDr. Judita Kinkorová, CSc. (jmenování s účinností od 01.10.2022)
  Unhošťská 693/27, Praha 6, 161 00
 • Mgr. Kristýna Matějů, Ph.D. (jmenování s účinností od 01.02.2020 do 30.04.2021)
  Sedlečko 6, Šemnice, 362 72
 • Ing. Jan Ludvík, MBA (jmenování s účinností od 17.05.2021 do 30.09.2022)
  Za Kulturním domem 636, Kamenice nad Lipou, 394 70

Listiny uložené ve sbírce listin

20. 5. 2019 Zřizovací listina Institutu lázeňství a balneologie, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
15. 10. 2020 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině ILB ze dne 19.08.2020 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
27. 4. 2021 Úplné znění zřizovací listiny ILB ve znění dodatku č. 1 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
21. 11. 2022 Jmenování ředitelky ILB doc. RNDr. Judity Kinkorové, CSc., ze dne 23.09.2022 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
21. 11. 2022 Podpisový vzor doc. RNDr. Judity Kinkorové, CSc. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
12. 7. 2022 Výroční zpráva 2021 Institutu lázeňství a balneologie, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
23. 6. 2021 Výroční zpráva 2020 Institutu lázeňství a balneologie, v. v. i. Prohlížení dokumentu
29. 6. 2020 Výroční zpráva 2019 Institutu lázeňství a balneologie, v. v. i. Prohlížení dokumentu