Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Výzkumný institut ochrany genofondů, v. v. i.

Webové stránky http://www.viog.cz/
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČ instituce 08568901
Sídlo Štefánikova 1029, Dvůr Králové nad Labem, 544 01, Česká republika
Zřizovatel Královéhradecký kraj, IČ:70889546
Den ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku 21.10.2019
Předmět hlavní činnosti Předmětem hlavní činnosti veřejné výzkumné instituce je základní i aplikovaný výzkum v biologických vědních oborech se zvláštním zaměřením na ochranu genofondů a ochranu ohrožených druhů zvířat v místě jejich přirozeného výskytu i mimo místa jejich přirozeného výskytu, v oblasti podpory světové biodiverzity a v souvisejících a navazujících vědních oborech. V rámci výkonu hlavní činnosti veřejná výzkumná instituce především: provádí vlastní vědecký a aplikovaný výzkum a účastní se výzkumu ve spolupráci s dalšími subjekty i na mezinárodní úrovni; získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace; pořádá odborné konference a semináře; rozvíjí mezinárodní spolupráci včetně účasti na mezinárodních projektech a členství v mezinárodních a/nebo zahraničních subjektech a centrech; zajišťuje infrastrukturu pro výzkum. Svoji hlavní činnost vykonává veřejná výzkumná instituce samostatně i ve spolupráci s dalšími vědeckými a odbornými institucemi a třetími subjekty.
Další a jiné činnosti Veřejná výzkumná instituce provádí dále tzv. další činnost, která není výzkumem a infrastrukturou výzkumu a je realizována na základě požadavku organizačních složek státu nebo územních samosprávných celků ve veřejném zájmu s podporou z veřejných prostředků. Tuto další činnost provádí veřejná výzkumná instituce za podmínek dle ust. § 21 odst. 3 zák. č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích. Předmětem další činnosti je: poradenská, odborně posudková, informační činnost, vzdělávací a školicí činnost a publikační činnost v oblasti biologických vědních oborů se zvláštním zaměřením na ochranu genofondů a ochranu ohrožených druhů zvířat v místě jejich přirozeného výskytu i mimo místa přirozeného výskytu, dále v oblasti podpory světové biodiverzity a v souvisejících a navazujících vědních oborech. Veřejná výzkumná instituce provádí dále tzv. jinou činnost, která není výzkumem a infrastrukturou výzkumu, má charakter hospodářské činnosti a je prováděna za účelem dosažení zisku. Tuto jinou činnost provádí veřejná výzkumná instituce za podmínek dle ust. § 21 odst. 3 zák. č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích a dle právních předpisů, které upravují podmínky výkonu jednotlivých hospodářských činností. Celkový rozsah další a jiné činnosti nesmí dohromady přesáhnout 50 % pracovní kapacity veřejné výzkumné instituce. Předmětem jiné činnosti veřejné výzkumné instituce je: a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, zejména: poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost; diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky; chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby); mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti; poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; b) činnost veterinárních lékařů, dalších veterinárních pracovníků včetně pracovníků veterinární asanace a osob vykonávajících odborné práce při šlechtitelské a plemenářské činnosti v chovu hospodářských zvířat.
Osoby pověřené řízením
  • Ing. Jaroslav Haimy Hyjánek (den udělení pověření 01.07.2019, do 19.12.2019)
    Štefánikova 1029, Dvůr Králové nad Labem, 544 01
Ředitelé
  • Ing. Jaroslav Haimy Hyjánek (jmenování s účinností od 20.12.2019)
    Štefánikova 1029, Dvůr Králové nad Labem, 544 01

Listiny uložené ve sbírce listin

21. 10. 2019 Zřizovací listina VIOG ze dne 01.07.2019 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
21. 10. 2019 Dodatek č. 1 ke ZL VIOG ze dne 20.09.2019 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
21. 10. 2019 Úplné znění ZL VIOG ve znění dodatku č. 1 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
17. 2. 2020 Jmenování ředitele VIOG Ing. Jaroslava Haimy Hyjánka ze dne 03.01.2020 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
17. 2. 2020 Podpisový vzor ředitele VIOG Ing. Jaroslava Haimy Hyjánka Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
20. 6. 2022 Výroční zpráva 2021 VIOG Prohlížení dokumentu
30. 6. 2021 Výroční zpráva 2020 VIOG Prohlížení dokumentu
30. 6. 2021 Výroční zpráva 2019 VIOG Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu