Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Webové stránky http://www.cdv.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČO instituce 44994575
Sídlo Líšeňská 33a, Brno, 636 00, Česká republika
Zřizovatel ČR Ministerstvo dopravy, se sídlem nábřeží L.Svobody 1222/12 110 15 Praha 1
Den, ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku: 01.01.2007
Předmět hlavní činnosti Hlavní činnost - rozsah činnosti: 1. Experimentální či teoretické práce prováděné s cílem získat znalosti o základech či podstatě pozorovaných jevů, vysvětlení jejich příčin a možných dopadů při využití získaných poznatků zaměřených na využití získaných poznatků, nebo s cílem získání nových poznatků zaměřených na využití v nových výrobcích, technologiích nebo službách. 2. Systematické tvůrčí využití poznatků výzkumu nebo jiných námětů k navržení nebo zavedení nových či zlepšených technologií, systémů nebo k produkci nových či zlepšených materiálů, výrobků nebo zařízení. 3. Koncepční a metodické práce, kterými se rozumí rozvoj nových nebo podstatně modifikovaných průzkumů a statistických systémů, vývoj nových metodik šetření, vyvíjení nových nebo podstatně zdokonalených metod zkoušení, studie proveditelnosti projektu, příprava původní zprávy o výsledku projektu. 4. Výzkum v oblasti služeb, kterým je např. výzkum rizikových modelů, výzkum vedoucí k novým nebo podstatně zdokonaleným službám. 5. Patentové nebo licenční práce, sběr údajů, jejich zpracování a interpretace, studie záměrů politiky národní, regionální nebo místní a podnikatelské záměry podniků; tyto činnosti lze zahrnout pouze, jde-li o úpravu stávajících nebo vytváření nových metodik s ocenitelným prvkem novosti. 6. Projekční, konstrukční práce, výpočty a návrhy technologií sloužící k inovaci výrobků nebo výrobních procesů. 7. Příbuzné činnosti prováděné pro účely projektu VaV a výzkumných záměrů, manažerská, administrativní a kancelářská činnost, včetně vedení účetnictví, patentové a licenční práce, sběr údajů, jejich zpracování a interpretace, studie záměrů politiky (národní, regionální, místní) a podnikatelské záměry podniků. 8. Projekty a služby, které jsou výzkumem (služby pro MD nebo jiné organizační složky státu nebo územní samosprávné celky). 9. Zpracování studií majících charakter výzkumné činnosti. 10. Spolupráce s výzkumnými ústavy, vysokými školami a dalšími organizacemi a společnostmi v oblasti výzkumu.
Další a jiné činnosti Předmětem další a jiné činnosti může být především zajištění následujících činností: 1. Poskytování odborných stanovisek, odborných konzultací, vč. měření, poskytování podkladů, příprava stanovisek a závěrů. 2. Analýza nehodovosti (včetně kolizních diagramů), identifikace nehodových a rizikových míst, návrh opatření v krátkodobém a dlouhodobém horizontu. 3. Zpracování (aktualizace) technických podmínek a dalších předpisů / vzorových řešení. 4. Dopravní průzkumy, měření a sledování dopravně-inženýrských charakteristik a dopravně inženýrské analýzy. 5. Zpracování znaleckých posudků, odborných vyjádření a stanovisek v oblasti dopravně infrastrukturních staveb. 6. Sledování změny hlučnosti, problematika šíření hluku v území v souvislosti se změnou povrchu či realizací jiných protihlukových opatření, vč. sledování účinnosti jednotlivých typů protihlukových opatření. 7. Akustická měření (vozidel, vozovek, PHS, u chráněných objektů, aj.) v terénu, tvorba hlukových studií, posudků, hlukových map. 8. Zpracování podkladů v rámci legislativního procesu. 9. Konzultační a poradenská odborná činnost, účast v technických odborných radách. 10. Environmentální audity dopravní infrastruktury. 11. Vzdělávací a školící činnost, např. činnost ekonomických a vzdělávacích poradců, dopravní výchova a další vzdělávání vztahující se k činnostem instituce. 12. Inženýrská a projektová činnost. 13. Testování, měření a analýzy. 14. Kontrolní, zkušební a diagnostická činnost. 15. Propagační činnost. 16. Psychologické poradenství a diagnostika (provozování psychologických laboratoří). 17. Publikační a ediční činnost. 18. Vývoj softwaru. 19. Tvůrčí využití poznatků výzkumu nebo jiných námětů k produkci nových nebo zlepšených materiálů, výrobků nebo zařízení anebo k zavedení nových či zlepšovacích technologií, systémů a služeb.
Osoby pověřené řízením
 • Ing. Josef Mikulík, CSc. (den udělení pověření 25.06.2006, do 30.06.2007)
  Větrná 18b, Brno, 600 00
Ředitelé
 • Ing. Jindřich Frič, Ph.D., MBA (jmenování s účinností od 04.04.2021)
  Nová 502, Sokolnice, 664 52
 • doc. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., MBA (jmenování s účinností od 01.07.2007 do 30.06.2012)
  Kainarova 2697/79, Brno, 616 00
 • prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., MBA (jmenování s účinností od 01.07.2012 do 03.04.2016)
  Kainarova 79, Brno, 616 00
 • Ing. Jindřich Frič, Ph.D. (jmenování s účinností od 04.04.2016 do 03.04.2021)
  Nová 502, Sokolnice, 664 52

Listiny uložené ve sbírce listin

20. 11. 2006 Zřizovací listina Centra dopravního výzkumu, v. v. i., ze dne 05.06.2006 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
2. 4. 2024 Rozhodnutí o změně č. 1 zřizovací listiny CDV ze dne 01.03.2024 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
2. 4. 2024 Úplné znění zřizovací listiny CDV ve znění změny č. 1 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
14. 3. 2022 Jmenování ředitele CDV Ing. Jindřicha Friče, Ph.D., MBA, ze dne 01.02.2021 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
2. 1. 2024 Podpisový vzor ředitele CDV Ing. Jindřicha Friče, Ph.D., MBA Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
26. 6. 2023 Výroční zpráva 2022 Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
25. 5. 2022 Výroční zpráva 2021 Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
29. 6. 2021 Výroční zpráva 2020 Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
22. 6. 2020 Výroční zpráva 2019 Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
24. 6. 2019 Výroční zpráva 2018 Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
11. 7. 2018 Výroční zpráva 2017 Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
26. 5. 2017 Výroční zpráva 2016 Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
20. 4. 2016 Výroční zpráva 2015 Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
29. 7. 2015 Výroční zpráva 2014 Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
16. 7. 2014 Výroční zpráva 2013 Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
3. 7. 2013 Výroční zpráva 2012 Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
29. 6. 2012 Výroční zpráva 2011 Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
4. 7. 2011 Výroční zpráva 2010 Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
14. 7. 2010 Výroční zpráva 2009 Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
7. 7. 2009 Výroční zpráva 2008 Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
1. 7. 2008 Výroční zpráva 2007 Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu