Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.

Webové stránky http://www.vupsv.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČO instituce 45773009
Sídlo Dělnická 213/12, Praha 7, 170 00, Česká republika
Zřizovatel ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 376/1, 128 00 Praha
Den, ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku: 01.01.2007
Předmět hlavní činnosti Předmětem hlavní činnosti Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i., (dále jen „VÚPSV, v. v. i.“) je naplnění účelu prostřednictvím sociálně ekonomického výzkumu, zajišťování infrastruktury, zpracování dat a služby datových archivů a vydavatelská činnost související s vlastním výzkumem. Svou činností VÚPSV, v. v. i., přispívá k získávání nových poznatků, ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků výzkumu v praxi, rozvíjí spolupráci na národní a mezinárodní úrovni. V rámci zajištění nezbytné infrastruktury výzkumu VÚPSV, v. v. i., navazuje prostřednictvím vědecké, odborné a pedagogické platformy vzájemnou spolupráci s vysokými školami s podporou předávání vědeckých informací, a napomáhá tak výchově vědeckých pracovníků.
Další a jiné činnosti VÚPSV, v. v. i., je oprávněn, kromě hlavní činnosti, provádět také další nebo jinou činnost, za podmínky, že takováto jiná nebo další činnost nebude hrazena z veřejných prostředků určených na podporu výzkumu, bude navazovat na jeho hlavní činnost, bude prováděna za účelem účinnějšího využití jeho majetku a lidských zdrojů, nebude ohrožena jeho hlavní činnost, náklady a výnosy každé z uvedených činností budou v účetnictví vedeny odděleně, a výnosy z těchto činností dosahují alespoň skutečně vynaložených nákladů. Předmětem další činnosti je činnost prováděná na základě požadavků příslušných organizačních složek státu nebo územních samosprávných celků ve veřejném zájmu a podporovaná z veřejných prostředků podle zvláštních právních předpisů. Jedná se zejména o podklady, analýzy a doporučení, odborné poradenství, konzultace a informační činnost v oblastech svého působení, publikační, vydavatelskou a ediční činnost, školící, lektorskou a vzdělávací činnost, průzkumy a poradenství v oblasti marketingu, poradenství v oblasti personalistiky, certifikaci a posuzování kvality programů a služeb z oblastí svého působení, zajišťování a organizování konferencí a seminářů. Předmětem jiné činnosti VÚPSV, v. v. i., je činnost hospodářská prováděná za účelem dosažení zisku. Jedná se zejména o zajišťování a organizování konferencí, testování, průzkumy, měření a analytickou činnost, propagační činnost, publikační, vydavatelskou a ediční činnost, certifikační činnost, tvůrčí využití poznatků výzkumu nebo jiných námětů k produkci nových nebo zlepšených technologií, systémů či služeb v rámci vývoje. Jinou činnost může VÚPSV, v. v. i., provádět na základě živnostenských oprávnění nebo jiných podnikatelských oprávnění, je-li jich k provozování činnosti třeba. Podmínky pro provádění jednotlivých jiných činností jsou stanoveny příslušnými zákony a vnitřními předpisy veřejné výzkumné instituce. Rozsah jiných činností, které nejsou výzkumem, nebo jeho infrastrukturou, a které mají hospodářskou povahu, je ročně stanoven maximálně do výše 20 % celkové roční kapacity VÚPSV, v. v. i.
Osoby pověřené řízením
 • Doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (den udělení pověření 23.06.2006, do 31.07.2007)
  Hrdličkova 2205, , Praha 4, 148 00
 • Ing. Jaromíra Kotíková (den udělení pověření 01.08.2017, do 21.06.2018)
  Brdičkova 1911/21, Praha 5, 155 00
 • PhDr. David Michalík, Ph.D., DBA (den udělení pověření 01.07.2020, do 30.09.2021)
  Luční 417, Blažovice, 664 08
Ředitelé
 • Ing. Robin Maialeh, Ph.D. (jmenování s účinností od 01.10.2021)
  Střešovická 1067/33, Praha 6, 162 00
 • doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (jmenování s účinností od 01.08.2007 do 31.07.2012)
  Hrdličkova 2205/7, Praha 4, 148 00
 • doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (jmenování s účinností od 01.08.2012 do 31.07.2017)
  Hrdličkova 2205/7, Praha 4, 14800
 • Ing. Jaromíra Kotíková (jmenování s účinností od 22.06.2018 do 30.06.2020)
  Brdičkova 1911, Praha 5, 155 00

Listiny uložené ve sbírce listin

20. 10. 2006 Zřizovací listina VÚPSV ze dne 29.06.2006 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
10. 1. 2007 Opatření o změně zřizovací listiny VÚPSV ze dne 29.12.2006 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
6. 11. 2014 Opatření o změně zřizovací listiny VÚPSV ze dne 15.09.2014 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
9. 11. 2016 Opatření o změně zřizovací listiny VÚPSV ze dne 13.10.2016 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
25. 10. 2017 Opatření o změně zřizovací listiny VÚPSV ze dne 27.09.2017 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
14. 3. 2019 Úplné znění zřizovací listiny VÚPSV ze dne 13.02.2018 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
3. 11. 2021 Jmenování ředitele VÚPSV Ing. Robina Maialeha, Ph.D., ze dne 29.09.2021 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
3. 11. 2021 Podpisový vzor Ing. Robina Maialeha, Ph.D. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
17. 7. 2023 Výroční zpráva 2022 Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
13. 7. 2022 Výroční zpráva 2021 Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
29. 6. 2021 Výroční zpráva 2020 Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
1. 7. 2020 Výroční zpráva 2019 Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
1. 7. 2019 Výroční zpráva 2018 Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
12. 7. 2018 Výroční zpráva 2017 Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
29. 6. 2017 Výroční zpráva 2016 Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
13. 7. 2016 Výroční zpráva 2015 Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
17. 7. 2015 Výroční zpráva 2014 Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
26. 6. 2014 Výroční zpráva 2013 Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
28. 5. 2013 Výroční zpráva 2012 Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
5. 6. 2012 Výroční zpráva 2011 Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
29. 6. 2011 Výroční zpráva 2010 Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
19. 7. 2010 Výroční zpráva 2009 Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
8. 6. 2009 Výroční zpráva 2008 Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
2. 7. 2008 Výroční zpráva 2007 Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu