Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.

Webové stránky http://www.uappmost.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČO instituce 47325011
Sídlo Žižkova 835, Most, 434 01, Česká republika
Zřizovatel Ústecký kraj, IČO:70892156
Den, ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku: 01.01.2007
Předmět hlavní činnosti Předmětem hlavní činnosti veřejné výzkumné instituce je vědecký archeologický výzkum a jeho infrastruktura, jejíž součástí jsou veškeré technické činnosti, související s archeologickým výzkumem. Svou činností veřejná výzkumná instituce přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké publikace, monografie, časopisy a sborníky apod., poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení a provádí konzultační a poradenskou činnost. V rámci předmětu své hlavní činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně organizování společného výzkumu se zahraničními partnery, přijímání a vysílání stážistů, výměny vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. Pořádá vědecká setkání, konference a semináře včetně mezinárodních a zajišťuje infrastrukturu pro svůj výzkum. Úkoly realizuje samostatně i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi. Účelem, pro který je veřejná výzkumná instituce zřizována, je uskutečňování vědeckého výzkumu v oblasti záchrany a ochrany movitých a nemovitých archeologických památek a poskytování s tím souvisejících služeb.
Další a jiné činnosti není uvedeno
Osoby pověřené řízením
 • Mgr. Jan Blažek (den udělení pověření 17.05.2006, do 31.05.2007)
  Pod Resslem 1980/6, Most, 434 03
Ředitelé
 • Mgr. Petr Lissek (jmenování s účinností od 01.06.2022)
  Merboltice 109, Merboltice, 405 02
 • Mgr. Jan Blažek (jmenování s účinností od 01.06.2007 do 31.05.2012)
  Pod Resslem 1980/6, Most, 434 01
 • Mgr. Jan Blažek (jmenování s účinností od 01.06.2012 do 31.05.2017)
  Pod Resslem 1980/6, Most, 434 01
 • Mgr. Petr Lissek (jmenování s účinností od 01.06.2017 do 31.05.2022)
  Merboltice 109, Merboltice, 405 02

Listiny uložené ve sbírce listin

20. 10. 2006 Zřizovací listina ÚAPP severozápadních Čech ze dne 19.04.2006 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
11. 9. 2007 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině ÚAPP severozápadních Čech ze dne 04.07.2007 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
4. 2. 2010 Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ÚAPP severozápadních Čech ze dne 16.12.2009 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
16. 4. 2010 Úplné znění zřizovací listiny ÚAPP severozápadních Čech ze dne 31.03.2010 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
23. 6. 2022 Jmenování ředitele ÚAPP severozápadních Čech Mgr. Petra Lisska ze dne 13.05.2022 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
12. 7. 2017 Podpisový vzor ředitele ÚAPP severozápadních Čech Mgr. Petra Lisska Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
17. 7. 2023 Výroční zpráva 2022 ÚAPP severozápadních Čech Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
16. 6. 2022 Výroční zpráva 2021 ÚAPP severozápadních Čech Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
29. 6. 2021 Výroční zpráva 2020 ÚAPP severozápadních Čech Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
24. 6. 2020 Výroční zpráva 2019 ÚAPP severozápadních Čech Prohlížení dokumentu
26. 6. 2019 Výroční zpráva 2018 ÚAPP severozápadních Čech Prohlížení dokumentu
9. 7. 2018 Výroční zpráva 2017 ÚAPP severozápadních Čech Prohlížení dokumentu
12. 7. 2017 Výroční zpráva 2016 ÚAPP severozápadních Čech Prohlížení dokumentu
27. 7. 2016 Výroční zpráva 2015 ÚAPP severozápadních Čech Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
29. 7. 2015 Výroční zpráva 2014 ÚAPP severozápadních Čech Prohlížení dokumentu
4. 7. 2014 Výroční zpráva 2013 ÚAPP severozápadních Čech Prohlížení dokumentu
31. 7. 2013 Výroční zpráva 2012 ÚAPP severozápadních Čech Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
13. 9. 2012 Výroční zpráva 2011 ÚAPP severozápadních Čech Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
13. 9. 2012 Výroční zpráva 2010 ÚAPP severozápadních Čech Prohlížení dokumentu
5. 8. 2010 Výroční zpráva 2009 ÚAPP severozápadních Čech Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
7. 7. 2009 Výroční zpráva 2008 ÚAPP severozápadních Čech Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
31. 7. 2008 Výroční zpráva 2007 ÚAPP severozápadních Čech Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu