Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce

Webové stránky http://www.uapp.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČO instituce 48511005
Sídlo Kaloudova 1321/30, Brno, 614 00, Česká republika
Zřizovatel Jihomoravský kraj, IČO:70888337
Den, ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku: 01.01.2007
Předmět hlavní činnosti Předmětem hlavní činnosti veřejné výzkumné instituce je vědecký archeologický výzkum a jeho infrastruktura, jejíž součástí jsou veškeré technické činnosti, související s archeologickým výzkumem. Svou činností veřejná výzkumná instituce přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Veřejná výzkumná instituce získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké publikace, poskytuje vědecké posudky a odborná stanoviska a provádí konzultační činnost. V rámci předmětu své hlavní činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně organizování společného výzkumu se zahraničními partnery, přijímání a vysílání stážistů, výměny vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. Pořádá vědecká setkání, konference a semináře včetně mezinárodních, a zajišťuje infrastrukturu pro svůj výzkum. Úkoly realizuje samostatně i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi. Poskytuje metodickou pomoc archeologickým pracovištím muzejní sítě Jihomoravského kraje v oblasti záchrany a ochrany archeologického dědictví. Účelem, pro který je veřejná výzkumná instituce zřizována, je uskutečňování vědeckého výzkumu v oblasti záchrany a ochrany movitých a nemovitých archeologických památek a poskytování s tím souvisejících služeb.
Další a jiné činnosti není uvedeno
Osoby pověřené řízením
 • doc. PhDr. Miloš Čižmář, CSc. (den udělení pověření 22.06.2006, do 30.06.2007)
  Bělohorská 45, Brno, 636 00
Ředitelé
 • Mgr. Michal Přichystal (jmenování s účinností od 01.07.2022)
  Hochmanova 2172/4, Brno, 628 00
 • doc. PhDr. Miloš Čižmář, CSc. (jmenování s účinností od 01.07.2007 do 30.06.2012)
  Bělohorská 3063/45, Brno, 636 00
 • Mgr. Andrea Matějíčková (jmenování s účinností od 01.07.2012 do 30.06.2017)
  Poříčí 25, Brno, 639 00
 • Mgr. Andrea Matějíčková (jmenování s účinností od 01.07.2017 do 30.06.2022)
  Poříčí 25, Brno, 639 00

Listiny uložené ve sbírce listin

7. 11. 2006 Zřizovací listina ÚAPP Brno ze dne 27.04.2006 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
23. 11. 2007 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině ÚAPP Brno ze dne 22.02.2007 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
7. 3. 2008 Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ÚAPP Brno ze dne 08.11.2007 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
29. 8. 2014 Dodatek č. 3 ke zřizovací listině ÚAPP Brno ze dne 19.06.2014 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
4. 9. 2015 Dodatek č. 4 ke zřizovací listině ÚAPP Brno ze dne 25.06.2015 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
25. 7. 2019 Dodatek č. 5 ke zřizovací listině ÚAPP Brno ze dne 25.04.2019 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
25. 7. 2019 Úplné znění zřizovací listiny ÚAPP Brno ze dne 25.07.2019 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
15. 8. 2022 Jmenování ředitele ÚAPP Brno Mgr. Michala Přichystala ze dne 29.06.2022 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
15. 8. 2022 Podpisový vzor Mgr. Michala Přichystala Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
20. 6. 2023 Výroční zpráva 2022 Ústavu archeologické památkové péče Brno, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
23. 5. 2022 Výroční zpráva 2021 Ústavu archeologické památkové péče Brno, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
1. 6. 2021 Výroční zpráva 2020 Ústavu archeologické památkové péče Brno, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
22. 6. 2020 Výroční zpráva 2019 Ústavu archeologické památkové péče Brno, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
13. 6. 2019 Výroční zpráva 2018 Ústavu archeologické památkové péče Brno, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
9. 7. 2018 Výroční zpráva 2017 Ústavu archeologické památkové péče Brno, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
29. 6. 2017 Výroční zpráva 2016 Ústavu archeologické památkové péče Brno, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
1. 6. 2016 Výroční zpráva 2015 Ústavu archeologické památkové péče Brno, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
10. 7. 2015 Výroční zpráva 2014 Ústavu archeologické památkové péče Brno, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
19. 6. 2014 Výroční zpráva 2013 Ústavu archeologické památkové péče Brno, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
17. 7. 2013 Výroční zpráva 2012 Ústavu archeologické památkové péče Brno, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
25. 7. 2012 Výroční zpráva 2011 Ústavu archeologické památkové péče Brno, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
14. 7. 2011 Výroční zpráva 2010 Ústavu archeologické památkové péče Brno, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
2. 6. 2010 Výroční zpráva 2009 Ústavu archeologické památkové péče Brno, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
5. 5. 2009 Výroční zpráva 2008 Ústavu archeologické památkové péče Brno, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
27. 5. 2008 Výroční zpráva 2007 Ústavu archeologické památkové péče Brno, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu