Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.

Webové stránky http://www.iir.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČ instituce 48546054
Sídlo Nerudova 257/3, Praha 1, 118 50, Česká republika
Zřizovatel ČR Ministerstvo zahraničních věcí, se sídlem Praha 1, Loretánské náměstí 5, 118 00
Den ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku 01.01.2007
Předmět hlavní činnosti 1. Základní výzkum mezinárodních vztahů. 2. Aplikovaný výzkum mezinárodních vztahů podle potřeb zřizovatele, popř. dalších organizačních složek státu. 3. Zajišťování výzkumné infrastruktury.
Další a jiné činnosti Předmět další činnosti: 1. Ediční činnost prováděná na základě požadavku zřizovatele, případně dalších organizačních složek státu, zaměřená na oblast mezinárodních vztahů. 2. Vzdělávací činnost zaměřená na výchovu a vzdělávání nově přijímaných pracovníků české zahraniční služby a prohlubování kvalifikace státních úředníků. 3. Konferenční činnost podle požadavků zřizovatele, případně dalších organizačních složek státu. 4. Soustavné shromažďování, spravování a zpřístupňování tematicky profilovaného knižního, časopiseckého a dokumentačního fondu zaměřeného na obor mezinárodní vztahy. Předmět jiné činnosti: 1. Vydavatelská činnost v oboru mezinárodních vztahů a příbuzných vědních oborech uskutečňovaná pro jiné subjekty. 2. Osvětová činnost, v jejímž rámci působí knihovna a dokumentace jako specializované informační centrum, poskytující knihovnické a informační služby v oboru mezinárodní vztahy a příbuzných vědních oborech. 3. Konferenční činnost, spočívající v organizování vědeckých konferencí, seminářů, kulatých stolů a pořádání přednášek pro jiné subjekty. 4. Poradenská a konzultační činnost pro jiné subjekty. 5. Kontaktní a koordinační funkce ve vztahu k českým odborným komunitám v oblastech výzkumné činnosti v. v. i. 6. Poskytování a zajišťování reklamních služeb prostřednictvím inzerce v publikacích  vydávaných veřejnou výzkumnou institucí a na webových stránkách veřejné výzkumné instituce.
Osoby pověřené řízením
 • doc.Ing.Petr Drulák. Ph.D. (den udělení pověření 01.01.2007, do 18.05.2008)
  Tyršova 119/19, Hořovice, 268 01
Ředitelé
 • PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil., Ph.D. (jmenování s účinností od 21.05.2018)
  Musílkova 49, Praha 5 - Košíře, 150 00
 • prof. Ing. Petr Drulák, Ph.D. (jmenování s účinností od 19.05.2008 do 18.05.2013)
  Tyršova 119/19, Hořovice, 268 01
 • doc. Mgr. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D. (jmenování s účinností od 20.05.2013 do 20.05.2018)
  Jiráskova 306, Jinočany, 252 25

Listiny uložené ve sbírce listin

9. 11. 2006 Zřizovací listina Ústavu mezinárodních vztahů, v. v. i., ze dne 26.05.2006 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
3. 2. 2011 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině ÚMV ze dne 20.12.2010 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
9. 1. 2023 Rozhodnutí ministra zahraničních věcí č. 37/2022 o změně ZL ÚMV ze dne 01.12.2022 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
9. 1. 2023 Úplné znění ZL ÚMV ve znění dodatku č. 1 a rozhodnutí ministra č. 37/2022 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
10. 7. 2018 Jmenovací dekret ředitele ÚMV PhDr. Ondřeje Ditrycha, MPhil., Ph.D. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
10. 7. 2018 Podpisový vzor ředitele ÚMV PhDr. Ondřeje Ditrycha, MPhil., Ph.D. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
11. 7. 2022 Výroční zpráva 2021 Ústavu mezinárodních vztahů, v. v. i. Prohlížení dokumentu
12. 7. 2021 Výroční zpráva 2020 Ústavu mezinárodních vztahů, v. v. i. Prohlížení dokumentu
30. 6. 2020 Výroční zpráva 2019 Ústavu mezinárodních vztahů, v. v. i. Prohlížení dokumentu
24. 6. 2019 Výroční zpráva 2018 Ústavu mezinárodních vztahů, v. v. i. Prohlížení dokumentu
12. 7. 2018 Výroční zpráva 2017 Ústavu mezinárodních vztahů, v. v. i. Prohlížení dokumentu
13. 7. 2017 Výroční zpráva 2016 Ústavu mezinárodních vztahů, v. v. i. Prohlížení dokumentu
27. 7. 2016 Výroční zpráva 2015 Ústavu mezinárodních vztahů, v. v. i. Prohlížení dokumentu
10. 7. 2015 Výroční zpráva 2014 Ústavu mezinárodních vztahů, v. v. i. Prohlížení dokumentu
26. 6. 2014 Výroční zpráva 2013 Ústavu mezinárodních vztahů, v. v. i. Prohlížení dokumentu
3. 6. 2013 Výroční zpráva 2012 Ústavu mezinárodních vztahů, v. v. i. Prohlížení dokumentu