Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

Webové stránky http://www.uochb.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČO instituce 61388963
Sídlo Flemingovo nám. 542/2, Praha 6, 160 00, Česká republika
Zřizovatel Akademie věd České republiky, se sídlem Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
Den, ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku: 01.01.2007
Předmět hlavní činnosti Předmětem hlavní činnosti ÚOCHB je vědecký výzkum v oblastech organické chemie, biochemie, molekulární a buněčné biologie, výpočetní chemie, fyzikální organické chemie a biochemie a v oborech souvisejících, tj. medicinální chemii, bioorganické chemii, bioanorganické chemii a molekulární farmakologii. Výzkum je zaměřený zejména na medicinální aplikace, aplikace zaměřené na ochranu rostlin a živočichů, vývoj nových syntetických, biotechnologických, analytických a výpočetních postupů, vývoj funkčních molekul, studium struktury, vlastností a biologické aktivity látek, chemii a biochemii peptidů, bílkovin, nukleových kyselin, přírodních látek a jejich složek a analog. ÚOCHB vytváří a udržuje vybrané sbírky referenčních standardů chemických látek a poskytuje je odborné veřejnosti. V oborech své vědecké činnosti vyvíjí speciální a unikátní látky včetně metod k jejich přípravě nebo izolaci z přírodního materiálu, k jejich analýze a charakterizaci. Syntetizuje speciální chemické látky, připravuje čistá rozpouštědla a roztoky pro speciální účely, vyvíjí a využívá postupy k regeneraci a likvidaci rozpouštědel a dalších chemikálií. V oborech své vědecké činnosti dále provádí měření, analýzy a testování chemických a biologických preparátů, vyvíjí software a zabývá se vývojem, výrobou a servisem unikátních vědeckých přístrojů a zařízení. Svou činností ÚOCHB přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké publikace (monografie, časopisy, sborníky apod.), poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení a provádí konzultační, poradenskou a popularizační činnost. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně organizování společného výzkumu se zahraničními partnery, přijímání a vysílání stážistů, výměny vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. Pořádá domácí i mezinárodní vědecká setkání, konference a semináře a zajišťuje infrastrukturu pro výzkum, včetně poskytování ubytování svým zaměstnancům a hostům. Úkoly realizuje samostatně i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi.
Další a jiné činnosti Předmětem jiné činnosti ÚOCHB je provozování nestátního zdravotnického zařízení v rozsahu vymezeném rozhodnutím o registraci, a to ordinace praktického lékaře a stomatologická ordinace; výroba, obchod a služby v oblasti organické chemie a biochemie, zejména syntetizování chemických látek, izolace, purifikace a charakterizace chemických a biologických látek, testování biologické aktivity, radioaktivní značení látek, analýzy chemického a biologického materiálu a speciální měření chemických a biologických vlastností; výroba, instalace a opravy elektrických, elektronických a mechanických strojů, přístrojů a zařízení. Celkový rozsah jiné činnosti nesmí přesáhnout 20 % pracovní kapacity ÚOCHB. Podmínky jiné činnosti určují příslušná podnikatelská oprávnění a zákon o veřejných výzkumných institucích.
Osoby pověřené řízením
 • RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc. (den udělení pověření 30.05.2006, do 31.05.2007)
  Tichá 48, Poděbrady, 290 01
Ředitelé
 • prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. (jmenování s účinností od 01.06.2022)
  Nová Šárka 39, Praha 6, 161 00
 • RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc. (jmenování s účinností od 01.06.2007 do 31.05.2012)
  Tichá 48, Poděbrady, 290 01
 • RNDr. PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc. (jmenování s účinností od 01.06.2012 do 31.05.2017)
  Bruselská 183/16, , Praha 2, 120 00
 • RNDr. PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc. (jmenování s účinností od 01.06.2017 do 31.05.2022)
  Bruselská 183/16, Praha 2 - Vinohrady, 120 00

Listiny uložené ve sbírce listin

27. 10. 2006 Zřizovací listina ÚOCHB ze dne 28.06.2006 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
12. 5. 2009 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině ÚOCHB ze dne 02.04.2009 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
12. 6. 2009 Úplné znění zřizovací listiny ÚOCHB ze dne 26.05.2009 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
22. 6. 2022 Jmenování ředitele prof. RNDr. Jana Konvalinky, CSc., ze dne 20.05.2022 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
22. 6. 2022 Podpisový vzor prof. RNDr. Jana Konvalinky, CSc. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
18. 7. 2023 Výroční zpráva 2022 Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
12. 7. 2022 Výroční zpráva 2021 Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
29. 6. 2021 Výroční zpráva 2020 Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
29. 6. 2020 Výroční zpráva 2019 Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
1. 7. 2019 Výroční zpráva 2018 Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
12. 7. 2018 Výroční zpráva 2017 Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
28. 7. 2017 Výroční zpráva 2016 Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
27. 7. 2016 Výroční zpráva 2015 Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
17. 7. 2015 Výroční zpráva 2014 Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
26. 6. 2014 Výroční zpráva 2013 Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
24. 6. 2013 Výroční zpráva 2012 Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
29. 6. 2012 Výroční zpráva 2011 Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
14. 7. 2011 Výroční zpráva 2010 Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
13. 7. 2010 Výroční zpráva 2009 Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
22. 6. 2009 Výroční zpráva 2008 Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
1. 7. 2008 Výroční zpráva 2007 Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu