Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.

Webové stránky http://www.iic.cas.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČO instituce 61388980
Sídlo Husinec-Řež č.p. 1001, Řež, 250 68, Česká republika
Zřizovatel Akademie věd České republiky, se sídlem Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
Den, ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku: 01.01.2007
Předmět hlavní činnosti Předmětem hlavní činnosti ÚACH je základní a aplikovaný výzkum v oblasti anorganické chemie a v hraničních oborech anorganické chemie s fyzikální chemií, fyzikou tuhé fáze, polymerní chemií, ekologií a v bioanorganické chemii. Výzkumná činnost dále zahrnuje přípravu anorganických látek a materiálů ve výše uvedených kategoriích včetně jejich aplikací. Svou činností ÚACH přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké publikace (monografie, časopisy, sborníky apod.), poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení a provádí konzultační a poradenskou činnost. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně organizování společného výzkumu se zahraničními partnery, přijímání a vysílání stážistů, výměny vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. Pořádá vědecká setkání, konference a semináře, včetně mezinárodních, a zajišťuje infrastrukturu pro výzkum. Úkoly realizuje samostatně i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi.
Další a jiné činnosti Předmětem jiné činnosti ÚACH je výroba a prodej chemických látek a poskytování poradenských služeb, testování, měření, analýz a kontrol v oborech vědecké činnosti pracoviště. Podmínky jiné činnosti jsou stanoveny zákonem o veřejných výzkumných institucích a příslušnými podnikatelskými oprávněními. Celkový rozsah jiné činnosti nesmí přesáhnut 20 % pracovní kapacity ÚACH.
Osoby pověřené řízením
 • Ing. Jana Bludská, CSc. (den udělení pověření 30.05.2006, do 31.05.2007)
  Nová Kolonie 1450/2, Praha 5, 155 00
 • Ing. Jana Bludská, CSc. (den udělení pověření 01.06.2012, do 31.10.2012)
  Nová Kolonie1450/2, Praha 5 - Stodůlky, 155 00
 • Ing. Kamil Lang, CSc., DSc. (den udělení pověření 25.03.2017, do 31.07.2018)
  Na Bendovce 169/29, Praha 8, 181 00
Ředitelé
 • Ing. Kamil Lang, CSc., DSc. (jmenování s účinností od 01.08.2023)
  Na Bendovce 169/29, Praha 8, 181 00
 • Ing. Jana Bludská, CSc. (jmenování s účinností od 01.06.2007 do 31.05.2012)
  Nová Kolonie 1450/2, Praha 5 - Stodůlky,
 • Ing. Jana Bludská, CSc. (jmenování s účinností od 01.11.2012 do 24.03.2017)
  Nová Kolonie 1450/2, Praha 5 - Stodůlky, 15500
 • Ing. Kamil Lang, CSc., DSc. (jmenování s účinností od 01.08.2018 do 31.07.2023)
  Na Bendovce 169/29, Praha 8, 181 00

Listiny uložené ve sbírce listin

23. 10. 2006 Zřizovací listina Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i., ze dne 28.06.2006 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
30. 10. 2009 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině ÚACH ze dne 04.09.2009 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
1. 10. 2014 Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ÚACH ze dne 01.09.2014 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
27. 7. 2016 Úplné znění zřizovací listiny ÚACH ze dne 14.07.2016 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
17. 8. 2023 Jmenování ředitele ÚACH Ing. Kamila Langa, CSc., DSc, ze dne 31.07.2023 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
28. 8. 2018 Podpisový vzor Ing. Kamila Langa, CSc., DSc., ředitele ÚACH Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
12. 6. 2024 Výroční zpráva 2023 Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
28. 6. 2023 Výroční zpráva 2022 Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
12. 7. 2022 Výroční zpráva 2021 Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
21. 6. 2021 Výroční zpráva 2020 Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
24. 6. 2020 Výroční zpráva 2019 Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
23. 5. 2019 Výroční zpráva 2018 Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
14. 6. 2018 Výroční zpráva 2017 Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
21. 7. 2017 Výroční zpráva 2016 Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
16. 6. 2016 Výroční zpráva 2015 Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
3. 7. 2015 Výroční zpráva 2014 Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
6. 6. 2014 Výroční zpráva 2013 Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
5. 6. 2013 Výroční zpráva 2012 Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
21. 5. 2012 Výroční zpráva 2011 Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
27. 5. 2011 Výroční zpráva 2010 Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
12. 7. 2010 Výroční zpráva 2009 Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
4. 6. 2009 Výroční zpráva 2008 Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
10. 6. 2008 Výroční zpráva 2007 Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu