Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

Webové stránky http://www.it.cas.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČO instituce 61388998
Sídlo Dolejškova 1402/5, Praha 8, 182 00, Česká republika
Zřizovatel Akademie věd České republiky, se sídlem Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
Den, ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku: 01.01.2007
Předmět hlavní činnosti Předmětem hlavní činnosti ÚT je vědecký výzkum v oblastech technické fyziky se zaměřením na dynamiku tekutin, termodynamiku, dynamiku mechanických systémů, mechaniku deformovatelných těles, diagnostiku materiálu a na řešení interdisciplinárních problémů, zejména interakcí tekutin s tuhými tělesy, aerodynamiky životního prostředí, biomechaniky a mechatroniky, a dále výzkum v oblasti silnoproudých elektromechanických systémů se zaměřením na elektrické stroje, přístroje a jiná zařízení z hlediska jejich fyzikálních parametrů, dynamiky, řízení a pracovních médií. Svou činností ÚT přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. ÚT získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké publikace (monografie, časopisy, sborníky apod.), poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení a provádí konzultační a poradenskou činnost. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně organizování společného výzkumu se zahraničními partnery, přijímání a vysílání stážistů, výměny vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. Pořádá vědecká setkání, konference a semináře, včetně mezinárodních, a zajišťuje infrastrukturu pro výzkum. Úkoly realizuje samostatně i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi.
Další a jiné činnosti není uvedeno
Osoby pověřené řízením
 • doc. RNDr. Zbyněk Jaňour, DrSc. (den udělení pověření 30.05.2006, do 31.05.2007)
  Lamačova 634/2, Praha 5, 152 00
 • prof. RNDr. Zbyněk Jaňour, DrSc. (den udělení pověření 01.06.2012, do 31.12.2012)
  Lamačova 634/2, Praha 5 - Hlubočepy, 152 00
 • doc. Ing. Miroslav Chomát, CSc. (den udělení pověření 25.03.2021, do 30.11.2021)
  Mirovická 1089/40, Praha 8 - Kobylisy, 182 00
Ředitelé
 • doc. Ing. Miroslav Chomát, CSc. (jmenování s účinností od 01.12.2021)
  Mirovická 1089/40, Praha 8, 182 00
 • prof. RNDr. Zbyněk Jaňour, DrSc. (jmenování s účinností od 01.06.2007 do 31.05.2012)
  Lamačova 634/2, Praha 5 - Hlubočepy, 152 00
 • Ing. Jiří Plešek, CSc. (jmenování s účinností od 01.01.2013 do 31.12.2017)
  Akademická 688/1, Praha 10, 108 00
 • Ing. Jiří Plešek, CSc. (jmenování s účinností od 01.01.2018 do 24.03.2021)
  Akademická 688/1, Praha 10, 108 00

Listiny uložené ve sbírce listin

1. 11. 2006 Zřizovací listina Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i., ze dne 28.06.2006 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
20. 12. 2021 Jmenování ředitele ÚT doc. Ing. Miroslava Chomáta, CSc., ze dne 30.11.2021 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
20. 12. 2021 Podpisový vzor doc. Ing. Miroslava Chomáta, CSc. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
19. 6. 2023 Výroční zpráva 2022 Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
23. 6. 2022 Výroční zpráva 2021 Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
21. 6. 2021 Výroční zpráva 2020 Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
9. 6. 2020 Výroční zpráva 2019 Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
19. 6. 2019 Výroční zpráva 2018 Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
11. 6. 2018 Výroční zpráva 2017 Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
30. 6. 2017 Výroční zpráva 2016 Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
16. 6. 2016 Výroční zpráva 2015 Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
2. 12. 2015 Výroční zpráva 2014 Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
21. 5. 2014 Výroční zpráva 2013 Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
7. 6. 2013 Výroční zpráva 2012 Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
28. 6. 2012 Výroční zpráva 2011 Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
4. 7. 2011 Výroční zpráva 2010 Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
13. 7. 2010 Výroční zpráva 2009 Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
18. 6. 2009 Výroční zpráva 2008 Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
17. 6. 2008 Výroční zpráva 2007 Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu