Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

Webové stránky http://www.ujf.cas.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČO instituce 61389005
Sídlo Husinec-Řež, č.p. 130, Řež, 250 68, Česká republika
Zřizovatel Akademie věd České republiky, se sídlem Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
Den, ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku: 01.01.2007
Předmět hlavní činnosti Předmětem hlavní činnosti ÚJF je vědecký výzkum v oblasti jaderné fyziky a v příbuzných vědních oborech a využívání jaderně fyzikálních metod a postupů v interdisciplinárních oblastech vědy a výzkumu, a to zejména v biologii, ekologii, lékařství, radiofarmacii a materiálovém výzkumu. Svou činností ÚJF přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké publikace (monografie, časopisy, sborníky apod.), poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení a provádí konzultační, poradenskou a expertní činnost. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně organizování společného výzkumu se zahraničními partnery, přijímání a vysílání stážistů, výměny vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. Pořádá domácí i mezinárodní vědecká setkání, konference a semináře a zajišťuje infrastrukturu pro výzkum, včetně poskytování ubytování svým zaměstnancům a hostům, a pro mezinárodní spolupráci České republiky v oblasti jaderných výzkumů. Úkoly realizuje samostatně i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi.
Další a jiné činnosti Předmětem jiné činnosti ÚJF je poskytování ozařovacích služeb na svazcích nabitých částic včetně přípravy radionuklidů a jimi značených sloučenin, poskytování dozimetrických služeb a provádění analýz s využitím jaderných metod za podmínek podle povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost k nakládání se zdroji ionizujícího záření a podle zákona o veřejných výzkumných institucích. Celkový rozsah jiné činnosti nesmí přesáhnout 10 % pracovní kapacity ÚJF.
Osoby pověřené řízením
 • Ing. Jan Dobeš, CSc. (den udělení pověření 30.05.2006, do 31.05.2007)
  Masarykova 881, Roztoky u Prahy, 252 63
Ředitelé
 • Ing. Ondřej Svoboda, Ph.D. (jmenování s účinností od 01.06.2022)
  Vašatova 3218, Kladno, 272 01
 • Ing. Jan Dobeš, CSc. (jmenování s účinností od 01.06.2007 do 31.05.2012)
  Masarykova 881, Roztoky, 252 63
 • RNDr. Petr Lukáš, CSc. (jmenování s účinností od 01.06.2012 do 31.05.2017)
  Mírová 612, Klecany, 250 67
 • RNDr. Petr Lukáš, CSc., (jmenování s účinností od 01.06.2017 do 31.05.2022)
  Mírová 612, Klecany, 250 67

Listiny uložené ve sbírce listin

25. 10. 2006 Zřizovací listina Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., ze dne 28.06.2006 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
24. 2. 2009 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině ÚJF ze dne 02.01.2009 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
25. 5. 2010 Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ÚJF ze dne 26.04.2010 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
29. 5. 2019 Dodatek č. 3 ke zřizovací listině ÚJF ze dne 02.05.2019 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
7. 10. 2019 Úplné znění zřizovací listiny ÚJF ve znění dodatku č. 3 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
8. 6. 2022 Jmenování ředitele ÚJF Ing. Ondřeje Svobody, Ph.D., ze dne 31.05.2022 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
8. 6. 2022 Podpisový vzor Ing. Ondřeje Svobody, Ph.D. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
17. 7. 2023 Výroční zpráva 2022 Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
11. 7. 2022 Výroční zpráva 2021 Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
30. 6. 2021 Výroční zpráva 2020 Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
24. 6. 2020 Výroční zpráva 2019 Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
17. 6. 2019 Výroční zpráva 2018 Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
12. 7. 2018 Výroční zpráva 2017 Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
10. 8. 2017 Výroční zpráva 2016 Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
29. 7. 2016 Výroční zpráva 2015 Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
10. 7. 2015 Výroční zpráva 2014 Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
4. 7. 2014 Výroční zpráva 2013 Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
28. 6. 2013 Výroční zpráva 2012 Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
29. 6. 2012 Výroční zpráva 2011 Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
13. 7. 2011 Výroční zpráva 2010 Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
20. 7. 2010 Výroční zpráva 2009 Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
1. 7. 2009 Výroční zpráva 2008 Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
24. 6. 2008 Výroční zpráva 2007 Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu