Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.

Webové stránky http://www.imc.cas.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČO instituce 61389013
Sídlo Heyrovského nám. 1888/2, Praha 6, 162 00, Česká republika
Zřizovatel Akademie věd České republiky, se sídlem Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
Den, ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku: 01.01.2007
Předmět hlavní činnosti Předmětem hlavní činnosti Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., (dále jen "ÚMCH") je vědecký výzkum v oblastech makromolekulární chemie, organické chemie, makromolekulární fyzikální chemie a makromolekulární fyziky, včetně souvisejících interdisciplinárních oborů, vedoucí k poznání a pochopení zákonitostí a vztahů mezi strukturou a vlastnostmi makromolekulárních látek a možností řízeného vytváření nadmolekulárních struktur, zaměřený zejména na vývoj nových syntetických a technologických postupů, nových polymerních materiálů a jejich využití v aplikačních technologiích v praxi, na studium chování a odolnosti makromolekulárních systémů v ekologicky náročných podmínkách, vlastností a struktury látek nově vyvíjenými metodami, na elektroniku, medicinální chemii a studium mechanizmů účinku biologicky aktivních polymerních látek a interakcí polymerních materiálů v živých organizmech a vývoj polymerních systémů využitelných pro lékařské, farmaceutické a biotechnologické účely. Svou činností ÚMCH přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké publikace (monografie, časopisy, sborníky apod.), poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení a provádí konzultační, poradenskou a popularizační činnost. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. Pořádá pro studenty přednáškové kurzy, cvičení a praktika. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně organizování společného výzkumu se zahraničními partnery, přijímání a vysílání stážistů, výměny vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. Pořádá domácí i mezinárodní vědecká setkání, konference a semináře a zajišťuje infrastrukturu pro výzkum, včetně poskytování ubytování svým zaměstnancům a hostům a provozování nestátního zdravotnického zařízení – ordinace praktického lékaře pro dospělé pro zaměstnance ÚMCH a zařízení péče o děti zaměstnanců ÚMCH. Úkoly realizuje samostatně i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi.
Další a jiné činnosti Předmětem jiné činnosti ÚMCH je provozování nestátního zdravotnického zařízení – ordinace praktického lékaře pro dospělé pro pacienty, kteří nejsou zaměstnanci ÚMCH, poskytování poradenských služeb v oborech vědecké činnosti pracoviště a testování, měření, analýzy a kontroly v oborech vědecké činnosti pracoviště s tím, že celkový rozsah jiné činnosti nepřesáhne 20 % pracovní kapacity ÚMCH. Podmínky jiné činnosti určují příslušná podnikatelská oprávnění a zákon o veřejných výzkumných institucích.
Osoby pověřené řízením
 • prof. Ing. Karel Ulbrich, DrSc. (den udělení pověření 30.05.2006, do 30.04.2007)
  Horáčkova 928/8, Praha 4, 140 00
Ředitelé
 • Dr. Ing. Jiří Kotek, FEng. (jmenování s účinností od 01.04.2021)
  Hřebenová 218/9, Praha-Lysolaje, 165 00
 • RNDr. František Rypáček, CSc. (jmenování s účinností od 01.05.2012 do 30.04.2012)
  Králova 113/19, Praha 9 - Třeboradice, 196 00
 • RNDr. František Rypáček, CSc. (jmenování s účinností od 01.05.2012 do 31.03.2016)
  Králova 113/19, Praha 9 - Třeboradice, 196 00
 • Ing. Jiří Kotek, Dr. (jmenování s účinností od 01.04.2016 do 31.03.2021)
  Hřebenová 218/9, Praha-Lysolaje, 165 00

Listiny uložené ve sbírce listin

8. 11. 2006 Zřizovací listina Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., ze dne 28.06.2006 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
19. 3. 2014 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině ÚMCH ze dne 18.02.2014 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
24. 5. 2022 Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ÚMCH ze dne 14.04.2022 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
24. 5. 2022 Úplné znění zřizovací listiny ÚMCH ve znění dodatku č. 2 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
26. 4. 2021 Jmenování ředitele ÚMCH Dr. Ing. Jiřího Kotka, FEng., ze dne 16.03.2021 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
5. 5. 2016 Podpisový vzor ředitele ÚMCH Ing. Jiřího Kotka, Dr. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
27. 6. 2023 Výroční zpráva 2022 Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
20. 7. 2022 Výroční zpráva 2021 Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
19. 7. 2021 Výroční zpráva 2020 Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
19. 8. 2020 Výroční zpráva 2019 Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
25. 6. 2019 Výroční zpráva 2018 Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
28. 5. 2018 Výroční zpráva 2017 Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
21. 7. 2017 Výroční zpráva 2016 Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
13. 7. 2016 Výroční zpráva 2015 Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
3. 7. 2015 Výroční zpráva 2014 Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
19. 6. 2014 Výroční zpráva 2013 Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
21. 6. 2013 Výroční zpráva 2012 Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
11. 6. 2012 Výroční zpráva 2011 Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
7. 7. 2011 Výroční zpráva 2010 Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
7. 7. 2010 Výroční zpráva 2009 Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
7. 7. 2009 Výroční zpráva 2008 Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
27. 6. 2008 Výroční zpráva 2007 Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu