Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.

Webové stránky http://www.ipp.cas.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČO instituce 61389021
Sídlo U Slovanky 2525/1a, Praha 8, 182 00, Česká republika
Zřizovatel Akademie věd České republiky, se sídlem Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
Den, ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku: 01.01.2007
Předmět hlavní činnosti Předmětem hlavní činnosti ÚFP je vědecký výzkum vysokoteplotního plazmatu a jaderné fúze, laserového plazmatu, nízkoteplotního plazmatu a plazmové chemie, materiálového inženýrství a optické diagnostiky, a to včetně smluvního výzkumu. Svou činností ÚFP přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu a vývoje v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké publikace, poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení a provádí konzultační a poradenskou činnost. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně organizování společného výzkumu se zahraničními partnery, přijímání a vysílání stážistů a přípravy společných publikací. Pořádá domácí i mezinárodní vědecká setkání, konference a semináře. Zajišťuje infrastrukturu pro provádění výzkumu, včetně zpřístupňování svých zařízení subjektům aplikační sféry. Úkoly realizuje ÚFP samostatně, ale i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi.
Další a jiné činnosti Předmětem jiné činnosti ÚFP jsou vývoj, výroba, prodej, pronájem a servis příslušných vědeckých zařízení, technologií, optických prvků a poskytování dalších služeb v oblasti hlavní činnosti ÚFP. Předmětem jiné činnosti je dále pronájem movitého a nemovitého majetku ÚFP, zpracování odborných stanovisek a posudků, lektorská činnost a poskytování školení, správa a údržba ubytoven a související poskytování ubytovacích služeb. Podmínky jiné činnosti určují příslušná podnikatelská oprávnění a zákon o veřejných výzkumných institucích. Rozsah jiné činnosti nesmí přesáhnout 20 % pracovní kapacity ÚFP.
Osoby pověřené řízením
 • prof. Ing. Dr.Pavel Chrástka, DrSc. (den udělení pověření 30.05.2006, do 30.04.2007)
  J. Foglara 1333/8, Praha 13, 155 00
Ředitelé
 • doc. RNDr. Radomír Pánek, Ph.D. (jmenování s účinností od 01.02.2020)
  Lukavice 239, Lukavice, 538 21
 • prof. Dr. Ing. Pavel Chráska, DrSc. (jmenování s účinností od 01.05.2007 do 31.01.2010)
  Jaroslava Foglara 1333/8, Praha 5 - Stodůlky,
 • Ing. Petr Křenek, CSc. (jmenování s účinností od 01.02.2010 do 31.01.2015)
  Davídkova 2102/93, Praha 8, 180 00
 • RNDr. Radomír Pánek, Ph.D. (jmenování s účinností od 01.02.2015 do 31.01.2020)
  Družstevní 622, Chrudim, 537 05

Listiny uložené ve sbírce listin

24. 10. 2006 Zřizovací listina Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., ze dne 28.06.2006 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
12. 4. 2024 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině ÚFP ze dne 11.03.2024 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
22. 4. 2024 Úplné znění zřizovací listiny ÚFP ve znění dodatku č. 1 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
27. 2. 2020 Jmenování ředitele ÚFP doc. RNDr. Radomíra Pánka, Ph.D., ze dne 16.01.2020 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
16. 3. 2020 Podpisový vzor ředitele ÚFP doc. RNDr. Radomíra Pánka, Ph.D. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
17. 7. 2023 Výroční zpráva 2022 Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
11. 7. 2022 Výroční zpráva 2021 Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
9. 6. 2021 Výroční zpráva 2020 Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
19. 5. 2020 Výroční zpráva 2019 Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
30. 7. 2019 Výroční zpráva 2018 Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
15. 5. 2018 Výroční zpráva 2017 Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
21. 7. 2017 Výroční zpráva 2016 Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
14. 7. 2016 Výroční zpráva 2015 Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
29. 7. 2015 Výroční zpráva 2014 Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
4. 7. 2014 Výroční zpráva 2013 Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
10. 7. 2013 Výroční zpráva 2012 Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
12. 7. 2012 Výroční zpráva 2011 Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
15. 7. 2011 Výroční zpráva 2010 Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
15. 7. 2010 Výroční zpráva 2009 Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
1. 7. 2009 Výroční zpráva 2008 Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
1. 7. 2008 Výroční zpráva 2007 Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu