Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.

Webové stránky http://www.ipp.cas.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČ instituce 61389021
Sídlo Za Slovankou 1782/3, Praha 8, 182 00, Česká republika
Zřizovatel Akademie věd České republiky, se sídlem Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
Den ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku 01.01.2007
Předmět hlavní činnosti Předmětem hlavní činnosti ÚFP je vědecký výzkum vysokoteplotního plazmatu a jaderné fúze, laserového plazmatu, nízkoteplotního plazmatu a plazmové chemie, materiálového inženýrství a optické diagnostiky. Svou činností ÚFP přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu a vývoje v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké publikace, poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení a provádí konzultační a poradenskou činnost. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně organizování společného výzkumu se zahraničními partnery, přijímání a vysílání stážistů, výměny vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. Pořádá domácí i mezinárodní vědecká setkání, konference a semináře a zajišťuje infrastrukturu pro výzkum, včetně poskytování ubytování zaměstnancům a hostům pracovišť Akademie věd České republiky. Úkoly realizuje samostatně i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi.
Další a jiné činnosti Předmětem jiné činnosti ÚFP jsou vývoj, výroba a servis optických prvků a přístrojů a služby v oblasti materiálového inženýrství. Podmínky jiné činnosti určují příslušná podnikatelská oprávnění a zákon o veřejných výzkumných institucích. Rozsah jiné činnosti nesmí přesáhnout 20 % pracovní kapacity ÚFP.
Osoby pověřené řízením
 • prof. Ing. Dr.Pavel Chrástka, DrSc. (den udělení pověření 30.05.2006, do 30.04.2007)
  J. Foglara 1333/8, Praha 13, 155 00
Ředitelé
 • doc. RNDr. Radomír Pánek, Ph.D. (jmenování s účinností od 01.02.2020)
  Lukavice 239, Lukavice, 538 21
 • prof. Dr. Ing. Pavel Chráska, DrSc. (jmenování s účinností od 01.05.2007 do 31.01.2010)
  Jaroslava Foglara 1333/8, Praha 5 - Stodůlky,
 • Ing. Petr Křenek, CSc. (jmenování s účinností od 01.02.2010 do 31.01.2015)
  Davídkova 2102/93, Praha 8, 180 00
 • RNDr. Radomír Pánek, Ph.D. (jmenování s účinností od 01.02.2015 do 31.01.2020)
  Družstevní 622, Chrudim, 537 05

Listiny uložené ve sbírce listin

24. 10. 2006 Zřizovací listina Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., ze dne 28.06.2006 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
27. 2. 2020 Jmenování ředitele ÚFP doc. RNDr. Radomíra Pánka, Ph.D., ze dne 16.01.2020 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
16. 3. 2020 Podpisový vzor ředitele ÚFP doc. RNDr. Radomíra Pánka, Ph.D. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
11. 7. 2022 Výroční zpráva 2021 Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
9. 6. 2021 Výroční zpráva 2020 Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
19. 5. 2020 Výroční zpráva 2019 Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
30. 7. 2019 Výroční zpráva 2018 Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
15. 5. 2018 Výroční zpráva 2017 Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
21. 7. 2017 Výroční zpráva 2016 Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
14. 7. 2016 Výroční zpráva 2015 Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
29. 7. 2015 Výroční zpráva 2014 Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
4. 7. 2014 Výroční zpráva 2013 Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
10. 7. 2013 Výroční zpráva 2012 Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu