Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.

Webové stránky http://www.ueb.cas.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČ instituce 61389030
Sídlo Rozvojová 263, Praha 6, 165 00, Česká republika
Zřizovatel Akademie věd České republiky, se sídlem Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
Den ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku 01.01.2007
Předmět hlavní činnosti Předmětem hlavní činnosti ÚEB je vědecký výzkum v oborech rostlinná fyziologie, genetika, biotechnologie, biochemie a molekulární biologie, fytopatologie a buněčná biologie se zaměřením na regulaci růstu a vývoje buněk, pletiv, orgánů i celých organismů, na strukturu a funkce genomu, vývoj a syntézu nových biologicky aktivních látek, včetně jejich značení radioizotopy, reakce rostlin na působení abiotických i biotických stresů a teoretické základy rostlinných biotechnologií a šlechtění rostlin. Svou činností ÚEB přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké publikace (monografie, časopisy, sborníky apod.), poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení a provádí konzultační a poradenskou činnost. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně organizování společného výzkumu se zahraničními partnery, přijímání a vysílání stážistů, výměny vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. Pořádá vědecká setkání, konference a semináře, včetně mezinárodních, a zajišťuje infrastrukturu pro výzkum. Úkoly realizuje samostatně i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi
Další a jiné činnosti není uvedeno
Osoby pověřené řízením
 • RNDr. Ivana Macháčková, CSc. (den udělení pověření 30.05.2006, do 31.05.2007)
  Kamenická 656/56, Praha 7, 170 00
Ředitelé
 • RNDr. Jan Martinec, CSc. (jmenování s účinností od 01.06.2022)
  Nádražní 30/19, Praha 5, 150 00
 • doc. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. (jmenování s účinností od 01.06.2007 do 31.05.2012)
  Trojská 98/103 , Praha 8, 181 00
 • RNDr. Martin Vágner, CSc. (jmenování s účinností od 01.06.2012 do 31.05.2017)
  Nad hájem 120/21, Praha 4, 147 00
 • RNDr. Martin Vágner, CSc. (jmenování s účinností od 01.06.2017 do 31.05.2022)
  Nad hájem 120/21, Praha 4, 147 00

Listiny uložené ve sbírce listin

23. 10. 2006 Zřizovací listina Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., ze dne 28.06.2006 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
10. 4. 2007 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině ÚEB ze dne 17.01.2007 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
14. 3. 2007 Úplné znění zřizovací listiny ÚEB ze dne 17.01.2007 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
22. 6. 2022 Jmenování ředitele ÚEB RNDr. Jana Martince, CSc., ze dne 17.05.2022 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
22. 6. 2022 Podpisový vzor RNDr. Jana Martince, CSc. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
12. 7. 2022 Výroční zpráva 2021 Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
1. 7. 2021 Výroční zpráva 2020 Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
30. 6. 2020 Výroční zpráva 2019 Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
3. 7. 2019 Výroční zpráva 2018 Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
11. 7. 2018 Výroční zpráva 2017 Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
29. 6. 2017 Výroční zpráva 2016 Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
21. 7. 2016 Výroční zpráva 2015 Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
17. 7. 2015 Výroční zpráva 2014 Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
27. 6. 2014 Výroční zpráva 2013 Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
31. 7. 2013 Výroční zpráva 2012 Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu