Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Webové stránky http://www.ig.cas.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČO instituce 67985530
Sídlo Boční II č.p. 1401, Praha 4, 141 00, Česká republika
Zřizovatel Akademie věd České republiky, se sídlem Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
Den, ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku: 01.01.2007
Předmět hlavní činnosti Předmětem hlavní činnosti GFÚ je vědecký výzkum v oblastech geofyzikálních věd, zejména fyziky pevné Země a jejího okolí, sběr geofyzikálních dat a zajišťování geofyzikální služby. GFÚ zřizuje a provozuje geofyzikální observatoře a podílí se na mezinárodní výměně geofyzikálních dat. Svou činností přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké publikace (monografie, časopisy, sborníky apod.), poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení a provádí konzultační a poradenskou činnost. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně organizování společného výzkumu se zahraničními partnery, přijímání a vysílání stážistů, výměny vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. Pořádá vědecká setkání, konference a semináře, včetně mezinárodních, a zajišťuje infrastrukturu pro výzkum. Úkoly realizuje samostatně i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi.
Další a jiné činnosti Předmětem jiné činnosti GFÚ je hostinská činnost (provoz jídelny) a poskytování ubytovacích služeb s tím, že rozsah jiné činnosti nesmí přesáhnout 10 % pracovní kapacity GFÚ. Podmínky jiné činnosti určují příslušná podnikatelská oprávnění a zákon o veřejných výzkumných institucích.
Osoby pověřené řízením
 • RNDr. Aleš Špičák, CSc. (den udělení pověření 30.05.2006, do 30.04.2007)
  Pod Hvězdou 162/2, Praha 6, 162 00
Ředitelé
 • RNDr. Aleš Špičák, CSc. (jmenování s účinností od 01.05.2022)
  Pod Hvězdou 162/2, Praha 6, 162 00
 • RNDr. Pavel Hejda, CSc. (jmenování s účinností od 01.05.2007 do 30.04.2012)
  Donovalská 1756/45, Praha 4, 149 00
 • RNDr. Pavel Hejda, CSc. (jmenování s účinností od 01.05.2012 do 30.04.2017)
  Donovalská 1756/45, Praha 4, 149 00
 • RNDr. Aleš Špičák, CSc. (jmenování s účinností od 01.05.2017 do 30.04.2022)
  Pod Hvězdou 162/2, Praha 6, 162 00

Listiny uložené ve sbírce listin

20. 10. 2006 Zřizovací listina GFÚ ze dne 28.06.2006 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
23. 5. 2022 Jmenování ředitele GFÚ RNDr. Aleše Špičáka, CSc., ze dne 21.04.2022 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
10. 5. 2017 Podpisový vzor RNDr. Aleše Špičáka, CSc. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
22. 6. 2023 Výroční zpráva 2022 Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
11. 7. 2022 Výroční zpráva 2021 Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
23. 6. 2021 Výroční zpráva 2020 Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
29. 6. 2020 Výroční zpráva 2019 Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
24. 6. 2019 Výroční zpráva 2018 Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
11. 7. 2018 Výroční zpráva 2017 Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
26. 4. 2017 Výroční zpráva 2016 Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
21. 7. 2016 Výroční zpráva 2015 Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
17. 7. 2015 Výroční zpráva 2014 Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
2. 7. 2014 Výroční zpráva 2013 Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
11. 7. 2013 Výroční zpráva 2012 Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
7. 8. 2012 Výroční zpráva 2011 Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
18. 7. 2011 Výroční zpráva 2010 Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
13. 7. 2010 Výroční zpráva 2009 Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
7. 7. 2009 Výroční zpráva 2008 Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
27. 6. 2008 Výroční zpráva 2007 Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu