Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.

Webové stránky http://www.utia.cas.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČ instituce 67985556
Sídlo Pod Vodárenskou věží 1143/4, Praha 8, 182 00, Česká republika
Zřizovatel Akademie věd České republiky, se sídlem Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
Den ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku 01.01.2007
Předmět hlavní činnosti Předmětem hlavní činnosti ÚTIA je vědecký výzkum v oblasti kybernetiky, informatiky a souvisejících oblastech aplikované matematiky s důrazem na teorii systémů, teorii řízení, teorii rozhodování a na vyhledávání, záznam, zpracování a přenos informací, zpracování dat a signálů a rozvoj metod umělé inteligence včetně odpovídajících technologií. ÚTIA přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké publikace (monografie, časopisy, sborníky apod.), poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení a provádí konzultační a poradenskou činnost. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně organizování společného výzkumu se zahraničními partnery, přijímání a vysílání stážistů, výměny vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. Pořádá vědecká setkání, konference a semináře, včetně mezinárodních, a zajišťuje infrastrukturu pro výzkum. Úkoly realizuje samostatně i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi
Další a jiné činnosti Předmětem další činnosti ÚTIA je poskytování expertních stanovisek a znaleckých posudků v oborech vědecké činnosti pracoviště pro orgány organizačních složek státu a územních samosprávných celků a pro další veřejné instituce. Další činnost je vykonávána za podmínek daných zákonem o veřejných výzkumných institucích. Předmětem jiné činnosti ÚTIA jsou výroba, obchod a služby v oblasti kybernetiky, informatiky a souvisejících oborů aplikované matematiky, pronájem nemovitých věci a poskytování ubytovacích služeb. Podmínky jiné činnosti určují příslušná podnikatelská oprávnění a zákon o veřejných výzkumných institucích. Rozsah další a jiné činnosti nesmí dohromady přesáhnout 20 % pracovní kapacity ÚTIA.
Osoby pověřené řízením
 • prof. RNDr. Milan Mareš, DrSc. (den udělení pověření 30.05.2006, do 30.04.2007)
  Metodějova 1469/1, Praha 4, 149 00
Ředitelé
 • doc. RNDr. Jiřina Vejnarová, CSc. (jmenování s účinností od 01.05.2022)
  Mratínská 561, Bašť, 250 85
 • prof. Ing. Jan Flusser, DrSc. (jmenování s účinností od 01.05.2012 do 30.04.2017)
  Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5, 150 00
 • prof. Ing. Jan Flusser, DrSc. (jmenování s účinností od 01.05.2007 do 30.04.2012)
  Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5, 150 00
 • doc. RNDr. Jiřina Vejnarová, CSc. (jmenování s účinností od 01.05.2017 do 30.04.2022)
  Mratínská 561, Bašť, 250 65

Listiny uložené ve sbírce listin

1. 11. 2006 Zřizovací listina ÚTIA ze dne 28.06.2006 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
14. 5. 2019 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině ÚTIA ze dne 30.10.2018 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
22. 10. 2019 Úplné znění ZL ÚTIA ve znění dodatku č. 1 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
23. 5. 2022 Jmenování ředitelky ÚTIA doc. RNDr. Jiřiny Vejnarové, CSc., ze dne 25.04.2022 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
7. 6. 2017 Podpisový vzor ředitelky ÚTIA doc. RNDr. Jiřiny Vejnarové, CSc. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
22. 6. 2022 Výroční zpráva 2021 Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
19. 7. 2021 Výroční zpráva 2020 Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
16. 6. 2020 Výroční zpráva 2019 Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
4. 6. 2019 Výroční zpráva 2018 Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
11. 7. 2018 Výroční zpráva 2017 Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
7. 6. 2017 Výroční zpráva 2016 Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
17. 6. 2016 Výroční zpráva 2015 Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
10. 7. 2015 Výroční zpráva 2014 Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
19. 6. 2014 Výroční zpráva 2013 Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
23. 4. 2013 Výroční zpráva 2012 Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu