Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.

Webové stránky http://www.asu.cas.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČ instituce 67985815
Sídlo Fričova 298, Ondřejov, 251 65, Česká republika
Zřizovatel Akademie věd České republiky, se sídlem Národní 1009/3, 117 20 Praha 1
Den ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku 01.01.2007
Předmět hlavní činnosti Předmětem hlavní činnosti ASÚ je vědecký výzkum a vývoj v oblastech astronomie a astrofyziky, zahrnující zejména vznik, vývoj, dynamiku a fyzikální vlastnosti hvězd a hvězdných soustav, výzkum Slunce, sluneční aktivity a jejích vlivů na procesy na Zemi a v meziplanetárním prostoru, výzkum nejbližšího okolí Země, dynamiky přirozených a umělých těles sluneční soustavy a výzkum meziplanetární hmoty a její interakce s atmosférou Země. Svou činností ASÚ přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké publikace (monografie, časopisy, sborníky apod.), poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení a provádí konzultační, poradenskou a popularizační činnost. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně organizování společného výzkumu se zahraničními partnery, přijímání a vysílání stážistů, výměny vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. Pořádá domácí i mezinárodní vědecká setkání, konference a semináře a zajišťuje infrastrukturu pro výzkum, včetně zajišťování závodního stravování a poskytování ubytování svým zaměstnancům a hostům. Úkoly realizuje samostatně i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi.
Další a jiné činnosti není uvedeno
Osoby pověřené řízením
 • doc. RNDr. Petr Heinzel, DrSc. (den udělení pověření 30.05.2006, do 30.04.2007)
  nám. 9.května 120, Ondřejov, 251 65
Ředitelé
 • prof. RNDr. Vladimír Karas, DrSc. (jmenování s účinností od 01.05.2017)
  Nad Úžlabinou 445/20, Praha 10, 108 00
 • doc. RNDr. Petr Heinzel, DrSc. (jmenování s účinností od 01.05.2007 do 30.04.2012)
  Na Horce 255, Ondřejov, 25165
 • prof. RNDr. Vladimír Karas, DrSc. (jmenování s účinností od 01.05.2012 do 30.04.2017)
  Nad Úžlabinou 445/20, Praha 10, 108 00

Listiny uložené ve sbírce listin

20. 10. 2006 Zřizovací listina Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i., ze dne 28.06.2006 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
28. 7. 2011 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině ASÚ ze dne 28.06.2011 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
6. 9. 2011 Úplné znění zřizovací listiny ASÚ ze dne 24.08.2011 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
7. 6. 2017 Jmenovací dekret ředitele ASÚ prof. RNDr. Vladimíra Karase, DrSc., ze dne 26.04.2017 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
9. 5. 2014 Podpisový vzor ředitele ASÚ prof. RNDr. Vladimíra Karase, DrSc. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
9. 6. 2021 Výroční zpráva 2020 Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
22. 6. 2020 Výroční zpráva 2019 Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
17. 6. 2019 Výroční zpráva 2018 Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
11. 7. 2018 Výroční zpráva 2017 Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
21. 7. 2017 Výroční zpráva 2016 Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
16. 6. 2016 Výroční zpráva 2015 Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
25. 6. 2015 Výroční zpráva 2014 Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
19. 6. 2014 Výroční zpráva 2013 Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
24. 6. 2013 Výroční zpráva 2012 Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
28. 6. 2012 Výroční zpráva 2011 Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu