Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.

Webové stránky http://www.fgu.cas.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČ instituce 67985823
Sídlo Vídeňská 1083, Praha 4, 142 00, Česká republika
Zřizovatel Akademie věd České republiky, se sídlem Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
Den ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku 01.01.2007
Předmět hlavní činnosti Předmětem hlavní činnosti FGÚ je vědecký výzkum ve fyziologii, a to v oblasti studia molekulárních, buněčných a systémových mechanizmů fyziologických funkcí a v oblastech neurofyziologie a kardiovaskulární fyziologie. Svou činností FGÚ přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké publikace (monografie, časopisy, sborníky apod.) a popularizuje výsledky výzkumu. Poskytuje knihovnické a informační služby, zpracovává vědecké posudky, stanoviska a doporučení a provádí konzultační a poradenskou činnost. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně organizování společného výzkumu se zahraničními partnery, přijímání a vysílání stážistů, výměny vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. Pořádá domácí i mezinárodní vědecká setkání, konference a semináře a zajišťuje infrastrukturu pro výzkum, včetně chovu experimentálních zvířat, produkce biopreparátů a jiného biologického materiálu a poskytování ubytování svým zaměstnancům a hostům. Úkoly realizuje samostatně i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi.
Další a jiné činnosti Předmětem jiné činnosti FGÚ je provádění biologické, farmakologické, chemické a radiologické kontroly látek a výroba, distribuce a prodej biologicky aktivních látek a relevantních produktů včetně laboratorních zvířat. Podmínky jiné činnosti jsou stanoveny zákonem o veřejných výzkumných institucích a příslušnými podnikatelskými oprávněními. Celkový rozsah jiné činnosti nesmí přesáhnout 15 % pracovní kapacity FGÚ.
Osoby pověřené řízením
 • RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc. (den udělení pověření 30.05.2006, do 30.04.2007)
  Na Černém vrchu 2281/3, Praha 5, 150 00
Ředitelé
 • MUDr. Jan Kopecký, DrSc. (jmenování s účinností od 01.07.2020)
  Rozšířená 23, Praha 8, 182 00
 • RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc. (jmenování s účinností od 01.05.2007 do 30.06.2010)
  Na Černém vrchu 2281/3, Praha 5 - Smíchov,
 • RNDr. Lucie Kubínová, CSc. (jmenování s účinností od 01.07.2010 do 30.06.2015)
  Sinkulova 840/71, Praha 4, 140 00
 • MUDr. Jan Kopecký, DrSc. (jmenování s účinností od 01.07.2015 do 30.06.2020)
  Rozšířená 2037/23, Praha 8, 182 00

Listiny uložené ve sbírce listin

1. 11. 2006 Zřizovací listina Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i., ze dne 28.06.2006 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
15. 1. 2008 Příloha č. 1 zřizovací listiny FGÚ ze dne 14.11.2007 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
15. 1. 2008 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině FGÚ ze dne 14.11.2007 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
7. 2. 2012 Dodatek č. 2 ke zřizovací listině FGÚ ze dne 10.11.2011 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
1. 3. 2012 Úplné znění zřizovací listiny FGÚ ze dne 23.02.2012 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
16. 7. 2020 Jmenování ředitele FGÚ MUDr. Jana Kopeckého, DrSc., ze dne 29.06.2020 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
19. 8. 2015 Podpisový vzor ředitele FGÚ MUDr. Jana Kopeckého, DrSc. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
15. 6. 2022 Výroční zpráva 2021 Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
29. 6. 2021 Výroční zpráva 2020 Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
29. 6. 2020 Výroční zpráva 2019 Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
25. 6. 2019 Výroční zpráva 2018 Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
10. 7. 2018 Výroční zpráva 2017 Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
28. 7. 2017 Výroční zpráva 2016 Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
13. 7. 2016 Výroční zpráva 2015 Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
17. 7. 2015 Výroční zpráva 2014 Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
10. 7. 2014 Výroční zpráva 2013 Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
26. 7. 2013 Výroční zpráva 2012 Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu