Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Geologický ústav AV ČR, v. v. i.

Webové stránky http://www.gli.cas.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČO instituce 67985831
Sídlo Rozvojová 269, Praha 6, 165 00, Česká republika
Zřizovatel Akademie věd České republiky, se sídlem Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
Den, ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku: 01.01.2007
Předmět hlavní činnosti Předmětem hlavní činnosti GLÚ je vědecký výzkum v oblasti teoretické a aplikované geologie a teoretických a aplikovaných environmentálních věd. Svou činností GLÚ přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké publikace (monografie, časopisy, sborníky apod.), poskytuje odborné posudky, stanoviska a doporučení, plní specifické úkoly geologické služby a provádí konzultační a poradenskou činnost. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně organizování společného výzkumu se zahraničními partnery, přijímání a vysílání stážistů, výměny vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. Pořádá vědecká setkání, kongresy, konference, semináře a terénní aktivity, včetně mezinárodních, a zajišťuje infrastrukturu pro výzkum včetně poskytování krátkodobého ubytování svým zaměstnancům a hostům. Úkoly realizuje samostatně i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi.
Další a jiné činnosti Předmětem další činnosti GLÚ je poskytování expertních stanovisek a posudků, včetně soudně znaleckých posudků, a specifické úkoly geologické služby v oborech vědecké činnosti pracoviště na základě požadavků organizačních složek státu nebo územních samosprávných celků. Další činnost je vykonávána za podmínek daných zákonem o veřejných výzkumných institucích. Předmětem jiné činnosti GLÚ je poskytování poradenských služeb a testování, měření, analýzy a kontroly v oborech vědecké činnosti pracoviště a pronájem nemovitých věcí. Podmínky jiné činnosti určují příslušná podnikatelská oprávnění a zákon o veřejných výzkumných institucích. Rozsah další a jiné činnosti nesmí dohromady přesáhnout 20 % pracovní kapacity GLÚ.
Osoby pověřené řízením
 • RNDr. Václav Cílek, CSc. (den udělení pověření 30.05.2006, do 31.05.2007)
  Trojmezní 147/63, Praha 9, 190 00
Ředitelé
 • RNDr. Tomáš Přikryl, Ph.D. (jmenování s účinností od 01.06.2022)
  Nepelova 950/4, Praha 9 - Hloubětín, 198 00
 • RNDr. Václav Cílek, CSc. (jmenování s účinností od 01.06.2007 do 31.05.2012)
  Trojmezní 147/63, Praha 9 - Střížkov, 190 00
 • prof. RNDr. Pavel Bosák, DrSc. (jmenování s účinností od 01.06.2012 do 31.05.2017)
  Hlavní 2732/145, Praha 4, 141 00
 • RNDr. Tomáš Přikryl, Ph.D. (jmenování s účinností od 01.06.2017 do 31.05.2022)
  Nepelova 950/4, Praha 9 - Hloubětín, 198 00

Listiny uložené ve sbírce listin

1. 11. 2006 Zřizovací listina GLÚ ze dne 28.06.2006 Prohlížení dokumentu
6. 9. 2011 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině GLÚ ze dne 24.02.2011 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
22. 1. 2019 Dodatek č. 2 ke zřizovací listině GLÚ ze dne 19.12.2018 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
3. 6. 2019 Dodatek č. 3 ke zřizovací listině GLÚ ze dne 03.05.2019 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
21. 10. 2019 Úplné znění zřizovací listiny GLÚ ve znění dodatku č. 3 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
20. 6. 2022 Jmenování ředitele GLÚ RNDr. Tomáše Přikryla, Ph.D., ze dne 09.05.2022 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
1. 6. 2017 Podpisový vzor ředitele GLÚ RNDr. Tomáše Přikryla, Ph.D. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
22. 6. 2023 Výroční zpráva 2022 Geologického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
11. 7. 2022 Výroční zpráva 2021 Geologického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
22. 6. 2021 Výroční zpráva 2020 Geologického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
23. 6. 2020 Výroční zpráva 2019 Geologického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
25. 6. 2019 Výroční zpráva 2018 Geologického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
13. 6. 2018 Výroční zpráva 2017 Geologického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
31. 5. 2017 Výroční zpráva 2016 Geologického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
16. 6. 2016 Výroční zpráva 2015 Geologického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
3. 7. 2015 Výroční zpráva 2014 Geologického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
26. 6. 2014 Výroční zpráva 2013 Geologického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
2. 7. 2014 Výroční zpráva 2012 Geologického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
2. 7. 2014 Výroční zpráva 2011 Geologického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
29. 6. 2011 Výroční zpráva 2010 Geologického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
20. 7. 2010 Výroční zpráva 2009 Geologického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
10. 7. 2009 Výroční zpráva 2008 Geologického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
17. 6. 2008 Výroční zpráva 2007 Geologického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu