Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Matematický ústav AV ČR, v. v. i.

Webové stránky http://www.math.cas.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČ instituce 67985840
Sídlo Žitná 609/25, Praha 1, 110 00, Česká republika
Zřizovatel Akademie věd České republiky, se sídlem Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
Den ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku 01.01.2007
Předmět hlavní činnosti Předmětem hlavní činnosti MÚ je vědecký výzkum v oblastech matematiky a jejích aplikací. Svou činností MÚ přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké a odborné publikace (monografie, časopisy, sborníky apod.), poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení a provádí konzultační a poradenskou činnost. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně organizování společného výzkumu se zahraničními partnery, přijímání a vysílání stážistů, výměny vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. Pořádá domácí i mezinárodní vědecká setkání, konference a semináře a zajišťuje infrastrukturu pro výzkum, včetně poskytování ubytování svým zaměstnancům a hostům. Úkoly realizuje samostatně i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi.
Další a jiné činnosti není uvedeno
Osoby pověřené řízením
 • RNDr. Antonín Sochor, DrSc. (den udělení pověření 30.05.2006, do 31.05.2007)
  Nad Petruskou 2283/10, Praha 2, 120 00
 • doc. RNDr. Milan Tvrdý, CSc. (den udělení pověření 10.06.2008, do 30.04.2009)
  Hněvkoského 1374, Praha 11, 149 00
Ředitelé
 • doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D. (jmenování s účinností od 01.05.2019)
  Společná 2192/5, Praha 8 - Libeň, 182 00
 • RNDr. Antonín Sochor, DrSc. (jmenování s účinností od 01.06.2007 do 17.05.2008)
  Nad Petruskou 2283/10, Praha 2,
 • RNDr. Pavel Krejčí, CSc. (jmenování s účinností od 01.05.2009 do 30.04.2014)
  Pod Krocínkou 769/20, Praha 9, 190 00
 • RNDr. Jiří Rákosník, CSc. (jmenování s účinností od 01.05.2014 do 30.04.2019)
  Pod Třebešínem 3062/1, Praha 10, 100 00

Listiny uložené ve sbírce listin

20. 11. 2006 Zřizovací listina Matematického ústavu AV ČR, v. v. i., ze dne 28.06.2006 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
23. 5. 2019 Jmenování ředitele MÚ doc. RNDr. Tomáše Vejchodského, Ph.D., ze dne 25.04.2019 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
1. 12. 2022 Podpisový vzor ředitele MÚ doc. RNDr. Tomáše Vejchodského, Ph.D. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
12. 7. 2022 Výroční zpráva 2021 Matematického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
1. 7. 2021 Výroční zpráva 2020 Matematického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
30. 6. 2020 Výroční zpráva 2019 Matematického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
3. 6. 2019 Výroční zpráva 2018 Matematického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
10. 7. 2018 Výroční zpráva 2017 Matematického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
28. 4. 2017 Výroční zpráva 2016 Matematického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
27. 7. 2016 Výroční zpráva 2015 Matematického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
17. 7. 2015 Výroční zpráva 2014 Matematického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
26. 6. 2014 Výroční zpráva 2013 Matematického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
27. 6. 2013 Výroční zpráva 2012 Matematického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu