Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.

Webové stránky http://www.icpf.cas.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČ instituce 67985858
Sídlo Rozvojová 135, Praha 6, 165 02, Česká republika
Zřizovatel Akademie věd České republiky, se sídlem Národní 1009/3, 117 20 Praha 1
Den ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku 01.01.2007
Předmět hlavní činnosti Předmětem hlavní činnosti Ústavu chemických procesů AV ČR, v. v. i. (dále jen ÚCHP) je vědecký výzkum a vývoj v oblasti teorie chemických procesů, zejména v oborech chemického inženýrství, fyzikální chemie a bioinženýrství, zaměřený zvláště na chemickou a statistickou termodynamiku, separační procesy, katalýzu, reaktorové inženýrství, aplikovanou organokovovou chemii, vícefázové chemické reaktory a bioreaktory, biotechnologie a technologie procesů pro životní prostředí, dále pak na chemické reakce iniciované, resp. urychlované laserovým, resp. mikrovlnným zářením a na procesy tvorby a přeměn aerosolů. Ústav přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké publikace (monografie, časopisy, sborníky apod.), poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení a provádí konzultační a poradenskou činnost. V oborech své vědecké činnosti provádí analýzy, testování a měření charakteristických vlastností chemických látek a materiálů, vyvíjí software a speciální a unikátní vědecké přístroje, zařízení i součásti zařízení do úrovně prototypů, ověřovacích a nultých sérií. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně organizování společného výzkumu se zahraničními partnery, přijímání a vysílání stážistů, výměny vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. ÚCHP pořádá vědecká setkání, konference a semináře, včetně mezinárodních, a zajišťuje infrastrukturu pro výzkum. Úkoly realizuje samostatně i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi.
Další a jiné činnosti Předmětem jiné činnosti ÚCHP je poskytování poradenských služeb, testování, měření, analýzy, kontroly, aplikovaný výzkum a vývoj, školící činnost, vývoj a výroba speciálních zařízení a součástí zařízení a vývoj software, vše v oborech vědecké činnosti pracoviště. Podmínky jiné činnosti jsou stanoveny zákonem o veřejných výzkumných institucích a příslušnými podnikatelskými oprávněními. Celkový rozsah jiné činnosti nesmí přesáhnout 20 % pracovní kapacity ÚCHP.
Osoby pověřené řízením
 • prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc. (den udělení pověření 30.05.2006, do 31.05.2007)
  V Údolí 36/5, Praha 6, 165 00
Ředitelé
 • Ing. Miroslav Punčochář, CSc., DSc., (jmenování s účinností od 01.06.2017)
  Petýrkova 1995, Praha 11, 148 00
 • prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc. (jmenování s účinností od 01.06.2007 do 31.05.2012)
  V Údolí 36/5, Praha 6, Suchdol, 165 00
 • Ing. Miroslav Punčochář, CSc., DSc. (jmenování s účinností od 01.06.2012 do 31.05.2017)
  Petýrkova 1995, Praha 11, 148 00

Listiny uložené ve sbírce listin

25. 10. 2006 Zřizovací listina Ústavu chemických procesů AV ČR, v. v. i., ze dne 28.06.2006 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
23. 9. 2011 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině ÚCHP ze dne 30.06.2011 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
17. 10. 2011 Úplné znění zřizovací listiny ÚCHP ze dne 07.10.2011 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
12. 7. 2017 Jmenovací dekret ředitele ÚCHP Ing. Miroslava Punčocháře, CSc., DSc., ze dne 24.05.2017 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
9. 8. 2012 Podpisový vzor ředitele ÚCHP Ing. Miroslava Punčocháře, CSc., DSc. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
12. 7. 2021 Výroční zpráva 2020 Ústavu chemických procesů AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
1. 7. 2020 Výroční zpráva 2019 Ústavu chemických procesů AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
1. 7. 2019 Výroční zpráva 2018 Ústavu chemických procesů AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
9. 7. 2018 Výroční zpráva 2017 Ústavu chemických procesů AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
27. 7. 2017 Výroční zpráva 2016 Ústavu chemických procesů AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
3. 6. 2016 Výroční zpráva 2015 Ústavu chemických procesů AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
9. 7. 2015 Výroční zpráva 2014 Ústavu chemických procesů AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
19. 6. 2014 Výroční zpráva 2013 Ústavu chemických procesů AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
12. 7. 2013 Výroční zpráva 2012 Ústavu chemických procesů AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
25. 5. 2012 Výroční zpráva 2011 Ústavu chemických procesů AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu