Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.

Webové stránky http://www.ih.cas.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČO instituce 67985874
Sídlo Pod Paťankou 30/5, Praha 6, 160 00, Česká republika
Zřizovatel Akademie věd České republiky, se sídlem Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
Den, ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku: 01.01.2007
Předmět hlavní činnosti Předmětem hlavní činnosti ÚH je vědecký výzkum v oblastech hydrologie, experimentálního hydrologického monitoringu, hydropedologie, hydrochemie, mechaniky tekutin a dispersních soustav, procesů úpravy a čištění vody, monitoringu a odstraňování polutantů z vody, ochrany vodních zdrojů a životního prostředí. Svou činností ÚH přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké publikace (monografie, časopisy, sborníky apod.), poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení, provádí konzultační a poradenskou činnost, vyvíjí speciální měřicí přístroje a laboratorní a poloprovozní zařízení, a zajišťuje propagaci a popularizaci dosažených výsledků. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně organizování společného výzkumu se zahraničními partnery, přijímá a vysílá stážisty, realizuje výměnu vědeckých poznatků a přípravu společných publikací. Pořádá domácí i mezinárodní vědecká setkání, konference a semináře a zajišťuje infrastrukturu pro výzkum. Spolupracuje s vysokými školami, dalšími vědeckými a odbornými institucemi, státní správou a soukromým sektorem.
Další a jiné činnosti Předmětem jiné činnosti ÚH je výroba elektrické energie. Podmínky provádění jiné činnosti určují příslušná podnikatelská oprávnění a zákon o veřejných výzkumných institucích. Rozsah jiné činnosti nesmí přesáhnout 10 % pracovní kapacity ÚH.
Osoby pověřené řízením
 • Ing. Zdeněk Chára, CSc. (den udělení pověření 30.05.2006, do 31.05.2007)
  Děčínská 467/9, Praha 9, 190 00
Ředitelé
 • doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D. (jmenování s účinností od 01.06.2022)
  Luční 1083, Mníšek pod Brdy, 252 10
 • Ing. Zdeněk Chára, CSc. (jmenování s účinností od 01.06.2007 do 31.05.2012)
  Děčínská 467/9, Praha 9 - Střížkov,
 • doc. Ing. Zdeněk Chára, CSc. (jmenování s účinností od 01.06.2012 do 31.05.2017)
  Děčínská 467/9, Praha 9, 190 00
 • doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D. (jmenování s účinností od 01.06.2017 do 31.05.2022)
  Luční 1083, Mníšek pod Brdy, 252 10

Listiny uložené ve sbírce listin

24. 10. 2006 Zřizovací listina Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., ze dne 28.06.2006 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
13. 2. 2023 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině ÚH ze dne 11.01.2023 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
20. 2. 2023 Úplné znění ZL ÚH ve znění dodatku č. 1 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
22. 6. 2022 Jmenování ředitele ÚH doc. RNDr. Martina Pivokonského, Ph.D., ze dne 09.05.2022 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
1. 6. 2017 Podpisový vzor ředitele ÚH doc. RNDr. Martina Pivokonského, Ph.D. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
7. 6. 2024 Výroční zpráva 2023 Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
19. 6. 2023 Výroční zpráva 2022 Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
9. 6. 2022 Výroční zpráva 2021 Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
21. 6. 2021 Výroční zpráva 2020 Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
19. 5. 2020 Výroční zpráva 2019 Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
20. 5. 2019 Výroční zpráva 2018 Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
23. 4. 2018 Výroční zpráva 2017 Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
29. 6. 2017 Výroční zpráva 2016 Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
1. 7. 2016 Výroční zpráva 2015 Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
16. 7. 2015 Výroční zpráva 2014 Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
20. 6. 2014 Výroční zpráva 2013 Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
19. 7. 2013 Výroční zpráva 2012 Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
29. 6. 2012 Výroční zpráva 2011 Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
18. 7. 2011 Výroční zpráva 2010 Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
19. 7. 2010 Výroční zpráva 2009 Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
23. 6. 2009 Výroční zpráva 2008 Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
19. 6. 2008 Výroční zpráva 2007 Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu