Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.

Webové stránky http://www.ih.cas.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČ instituce 67985874
Sídlo Pod Paťankou 30/5, Praha 6, 160 00, Česká republika
Zřizovatel Akademie věd České republiky, se sídlem Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
Den ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku 01.01.2007
Předmět hlavní činnosti Předmětem hlavní činnosti ÚH je vědecký výzkum v oblastech mechaniky tekutin a dispersních soustav, reologie, hydrodynamiky biosféry, hydrologie, vodního hospodářství, stavebního, strojního, chemického a fyzikálního inženýrství a životního prostředí. Svou činností ÚH přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké publikace (monografie, časopisy, sborníky apod.), poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení a provádí konzultační a poradenskou činnost, měření, monitoring a zpracování dat. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně organizování společného výzkumu se zahraničními partnery, přijímání a vysílání stážistů, výměny vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. Pořádá domácí i mezinárodní vědecká setkání, konference a semináře a zajišťuje infrastrukturu pro výzkum, včetně poskytování ubytování svým zaměstnancům a hostům. Úkoly realizuje samostatně i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi.
Další a jiné činnosti není uvedeno
Osoby pověřené řízením
 • Ing. Zdeněk Chára, CSc. (den udělení pověření 30.05.2006, do 31.05.2007)
  Děčínská 467/9, Praha 9, 190 00
Ředitelé
 • doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D. (jmenování s účinností od 01.06.2022)
  Luční 1083, Mníšek pod Brdy, 252 10
 • Ing. Zdeněk Chára, CSc. (jmenování s účinností od 01.06.2007 do 31.05.2012)
  Děčínská 467/9, Praha 9 - Střížkov,
 • doc. Ing. Zdeněk Chára, CSc. (jmenování s účinností od 01.06.2012 do 31.05.2017)
  Děčínská 467/9, Praha 9, 190 00
 • doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D. (jmenování s účinností od 01.06.2017 do 31.05.2022)
  Luční 1083, Mníšek pod Brdy, 252 10

Listiny uložené ve sbírce listin

24. 10. 2006 Zřizovací listina Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., ze dne 28.06.2006 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
22. 6. 2022 Jmenování ředitele ÚH doc. RNDr. Martina Pivokonského, Ph.D., ze dne 09.05.2022 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
1. 6. 2017 Podpisový vzor ředitele ÚH doc. RNDr. Martina Pivokonského, Ph.D. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
9. 6. 2022 Výroční zpráva 2021 Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
21. 6. 2021 Výroční zpráva 2020 Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
19. 5. 2020 Výroční zpráva 2019 Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
20. 5. 2019 Výroční zpráva 2018 Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
23. 4. 2018 Výroční zpráva 2017 Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
29. 6. 2017 Výroční zpráva 2016 Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
1. 7. 2016 Výroční zpráva 2015 Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
16. 7. 2015 Výroční zpráva 2014 Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
20. 6. 2014 Výroční zpráva 2013 Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
19. 7. 2013 Výroční zpráva 2012 Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu