Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.

Webové stránky http://www.ufe.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČ instituce 67985882
Sídlo Chaberská 1014/57, Praha 8 - Kobylisy, 182 00, Česká republika
Zřizovatel Akademie věd České republiky, se sídlem Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
Den ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku 01.01.2007
Předmět hlavní činnosti Předmětem hlavní činnosti Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i., (dále jen „ÚFE“) je vědecký výzkum ve fotonice, optoelektronice a elektronice zaměřený na generování, přenos a zpracování signálů, na návrh a přípravu nových strukturovaných materiálů pro tyto oblasti, na fyzikální vlastnosti a jevy v těchto materiálech a na uplatňování výsledků výzkumu při návrhu a realizaci unikátních přístrojů nebo jejich funkcionálních částí. Svou činností ÚFE přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké publikace (monografie, časopisy, sborníky apod.), poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení a provádí konzultační a poradenskou činnost. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně organizování společného výzkumu se zahraničními partnery, přijímání a vysílání stážistů, výměny vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. Pořádá domácí i mezinárodní vědecká setkání, konference a semináře a zajišťuje infrastrukturu pro výzkum, včetně poskytování ubytování svým zaměstnancům a hostům. Úkoly realizuje samostatně i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi.
Další a jiné činnosti Předmětem další činnosti ÚFE je uchovávat státní etalon frekvence a času za podmínek daných rozhodnutím Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Předmětem jiné činnosti ÚFE je poskytování vzdělávacích služeb, expertní, poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných posudků a studií; měření, kalibrace a testování v oborech vědecké činnosti pracoviště, výroba, obchod a služby v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky, obráběčství, zámečnictví, nástrojářství, poskytování ubytovacích služeb. Další činnost je vykonávána za podmínek daných zákonem o veřejných výzkumných institucích. Podmínky jiné činnosti určují příslušná podnikatelská oprávnění a zákon o veřejných výzkumných institucích. Rozsah další a jiné činnosti nesmí dohromady přesáhnout 20 % pracovní kapacity ÚFE.
Osoby pověřené řízením
 • Ing. Vlastimil Matějec, CSc. (den udělení pověření 30.05.2006, do 31.05.2007)
  U Slovanky 268/7, Praha 8, 182 00
 • Dr. Ing. Pavel Honzátko (den udělení pověření 25.03.2021, do 30.09.2021)
  Zahradní 27, Husinec-Řež, 250 68
Ředitelé
 • doc. Ing. Pavel Peterka, Ph.D. (jmenování s účinností od 01.10.2021)
  Hamsíkova 104/33, Praha 5 - Motol, 150 00
 • Ing. Vlastimil Matějec, CSc. (jmenování s účinností od 01.06.2007 do 31.05.2012)
  U Slovanky 268/7, Praha 8 - Libeň, 182 00
 • doc. Ing. Jiří |Homola, CSc., DSc. (jmenování s účinností od 01.06.2012 do 31.05.2017)
  Sečská 1878/17, Praha 10, 100 00
 • prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc., (jmenování s účinností od 01.06.2017 do 24.03.2021)
  Sečská 1878/17, Praha 10, 100 00

Listiny uložené ve sbírce listin

23. 10. 2006 Zřizovací listina Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i., ze dne 28.06.2006 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
15. 2. 2017 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině ÚFE ze dne 14.12.2016 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
8. 3. 2017 Úplné znění zřizovací listiny ÚFE ze dne 16.02.2017 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
20. 10. 2021 Jmenování ředitele ÚFE doc. Ing. Pavla Peterky, Ph.D., ze dne 30.09.2021 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
20. 10. 2021 Podpisový vzor doc. Ing. Pavla Peterky, Ph.D. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
15. 6. 2022 Výroční zpráva 2021 Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
23. 6. 2021 Výroční zpráva 2020 Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
8. 6. 2020 Výroční zpráva 2019 Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
13. 6. 2019 Výroční zpráva 2018 Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
12. 7. 2018 Výroční zpráva 2017 Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
14. 7. 2017 Výroční zpráva 2016 Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
1. 7. 2016 Výroční zpráva 2015 Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
17. 7. 2015 Výroční zpráva 2014 Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
26. 6. 2014 Výroční zpráva 2013 Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
11. 7. 2013 Výroční zpráva 2012 Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu