Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.

Webové stránky http://www.irsm.cas.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČ instituce 67985891
Sídlo V Holešovičkách 94/41, Praha 8, 182 00, Česká republika
Zřizovatel Akademie věd České republiky, se sídlem Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
Den ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku 01.01.2007
Předmět hlavní činnosti Předmětem hlavní činnosti ÚSMH je multidisciplinární vědecký výzkum zaměřený na hodnocení nebezpečných účinků přirozených i lidskou činností vyvolaných geodynamických procesů, na dynamiku, strukturu a geochemii zemské kůry, na stanovení a využití vlastností hornin a antropogenních materiálů, ekologické zpracování surovin spojené s likvidací tuhých odpadů za vzniku geomateriálů a vývoj biomateriálů a žárovzdorných, stavebních, konstrukčních a sorpčních materiálů z netradičních surovin. Svou činností ÚSMH přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké publikace (monografie, časopisy, sborníky apod.), poskytuje vědecké a expertní posudky, stanoviska a doporučení a provádí konzultační, poradenskou a popularizační činnost. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně organizování společného výzkumu se zahraničními partnery, přijímání a vysílání stážistů, výměny vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. Pořádá domácí i mezinárodní vědecká setkání, konference a semináře a zajišťuje infrastrukturu pro výzkum, včetně poskytování ubytování svým zaměstnancům a hostům. Úkoly realizuje samostatně i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi.
Další a jiné činnosti Předmětem jiné činnosti ÚSMH jsou testování, měření, analýzy a kontroly v oborech vědecké činnosti pracoviště v rozsahu, který nepřesáhne 20 % pracovní kapacity ÚSMH. Jiná činnost je vykonávána za podmínek daných příslušným podnikatelským oprávněním a zákonem o veřejných výzkumných institucích.
Osoby pověřené řízením
 • Ing. Karel Balík, CSc. (den udělení pověření 30.05.2006, do 31.05.2007)
  Ječná 1763/43, Praha 2, 120 00
Ředitelé
 • RNDr. Filip Hartvich, Ph.D. (jmenování s účinností od 01.06.2022)
  Gregorova 2092/11, Praha 4, 148 00
 • Ing. Karel Balík, CSc. (jmenování s účinností od 01.06.2007 do 31.05.2012)
  Raichlova 2619/7, Praha 5 - Stodůlky, 155 00
 • RNDr. Josef Stemberk, CSc. (jmenování s účinností od 01.06.2012 do 31.05.2017)
  Stupice 33, Sibřina, 250 84
 • RNDr. Josef Stemberk, CSc. (jmenování s účinností od 01.06.2017 do 31.05.2022)
  Stupice, Sibřina, 250 84

Listiny uložené ve sbírce listin

31. 10. 2006 Zřizovací listina Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., ze dne 28.06.2006 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
7. 10. 2010 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině ÚSMH ze dne 07.09.2010 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
21. 10. 2010 Úplné znění zřizovací listiny ÚSMH ze dne 14.10.2010 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
22. 6. 2022 Jmenování ředitele ÚSMH RNDr. Filipa Hartvicha, Ph.D., ze dne 20.05.2022 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
22. 6. 2022 Podpisový vzor RNDr. Filipa Hartvicha, Ph.D. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
11. 7. 2022 Výroční zpráva 2021 Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
23. 6. 2021 Výroční zpráva 2020 Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
15. 6. 2020 Výroční zpráva 2019 Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
24. 6. 2019 Výroční zpráva 2018 Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
10. 7. 2018 Výroční zpráva 2017 Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
26. 7. 2017 Výroční zpráva 2016 Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
13. 7. 2016 Výroční zpráva 2015 Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
16. 7. 2015 Výroční zpráva 2014 Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
19. 6. 2014 Výroční zpráva 2013 Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
17. 7. 2013 Výroční zpráva 2012 Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu