Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

Webové stránky http://www.iapg.cas.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČO instituce 67985904
Sídlo Rumburská 89, Liběchov, 277 21, Česká republika
Zřizovatel Akademie věd České republiky, se sídlem Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
Den, ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku: 01.01.2007
Předmět hlavní činnosti Předmětem hlavní činnosti ÚŽFG je vědecký výzkum v oblastech živočišné fyziologie a genetiky. Svou činností ÚŽFG přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké publikace (monografie, časopisy, sborníky apod.), poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení a provádí konzultační, poradenskou a expertizní činnost. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně organizování společného výzkumu se zahraničními partnery, přijímání a vysílání stážistů, výměny vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. Pořádá domácí i mezinárodní vědecká setkání, konference a semináře a zajišťuje infrastrukturu pro výzkum, včetně chovu experimentálních zvířat. Úkoly realizuje samostatně i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými, výzkumnými a odbornými institucemi.
Další a jiné činnosti Předmětem jiné činnosti ÚŽFG je pořádání odborných kurzů, seminářů, konferencí a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti, chov a prodej laboratorních a experimentálních zvířat, výroba, obchod a služby v oblasti biologických a chemických věd, zejména příprava a produkce biologicky aktivních a modifikovaných látek, jejich purifikace, kultivace buněk a tkání, expertní činnost v uvedených oblastech, forenzní služby v oblasti biodiverzity, specializované veterinární služby, poskytování ubytovacích a stravovacích služeb. Podmínky jiné činnosti určují příslušná podnikatelská oprávnění a zákon o veřejných výzkumných institucích. Celkový rozsah jiné činnosti nesmí přesáhnut 20 % pracovní kapacity ÚŽFG.
Osoby pověřené řízením
 • prof. MVDr. Ivan Míšek, CSc. (den udělení pověření 30.05.2006, do 30.04.2007)
  Poděbradova 260/80, Brno, 612 00
Ředitelé
 • Ing. Michal Kubelka, CSc. (jmenování s účinností od 01.05.2022)
  Lhotka 35, Velký Borek, 277 31
 • Ing. Jan Kopečný, DrSc. (jmenování s účinností od 01.05.2007 do 30.04.2012)
  Rýdlova 1040, Říčany, 251 01
 • Ing. Jan Kopečný, DrSc. (jmenování s účinností od 01.05.2012 do 30.04.2017)
  Rýdlova 1040, Říčany, 251 01
 • Ing. Michal Kubelka, CSc. (jmenování s účinností od 01.05.2017 do 30.04.2022)
  Lhotka 35, Velký Borek, 277 31

Listiny uložené ve sbírce listin

1. 11. 2006 Zřizovací listina Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i., ze dne 28.06.2006 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
24. 6. 2009 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině ÚŽFG ze dne 26.02.2009 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
5. 8. 2009 Úplné znění zřizovací listiny ÚŽFG ze dne 30.07.2009 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
23. 5. 2022 Jmenování ředitele ÚŽFG Ing. Michala Kubelky, CSc., ze dne 12.04.2022 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
3. 5. 2017 Podpisový vzor ředitele ÚŽFG Ing. Michala Kubelky, CSc. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
22. 6. 2023 Výroční zpráva 2022 Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
19. 7. 2022 Výroční zpráva 2021 Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
15. 6. 2021 Výroční zpráva 2020 Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
11. 6. 2020 Výroční zpráva 2019 Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
17. 6. 2019 Výroční zpráva 2018 Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
12. 7. 2018 Výroční zpráva 2017 Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
26. 7. 2017 Výroční zpráva 2016 Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
1. 7. 2016 Výroční zpráva 2015 Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
17. 7. 2015 Výroční zpráva 2014 Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
16. 7. 2014 Výroční zpráva 2013 Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
24. 7. 2013 Výroční zpráva 2012 Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
12. 7. 2012 Výroční zpráva 2011 Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
22. 7. 2011 Výroční zpráva 2010 Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
21. 7. 2010 Výroční zpráva 2009 Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
7. 7. 2009 Výroční zpráva 2008 Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
2. 7. 2008 Výroční zpráva 2007 Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu