Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

Webové stránky http://www.arup.cas.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČ instituce 67985912
Sídlo Letenská 123/4, Praha 1, 118 00, Česká republika
Zřizovatel Akademie věd České republiky, se sídlem Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
Den ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku 01.01.2007
Předmět hlavní činnosti Předmětem hlavní činnosti ARÚ je vědecký výzkum v oblasti archeologického terénního výzkumu, technické, laboratorní, restaurátorské a vědecké zpracování a interpretace získaných souborů pramenů a informací, rozvoj archeologické teorie, metod, metodiky a informatiky, koordinace záchranné archeologické činnosti, provádění záchranných archeologických výzkumů, budování centrální archeologické informační databáze a odborné archeologické knihovny. Svou činností ARÚ přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké publikace (monografie, časopisy, sborníky apod.), provádí konzultační a poradenskou činnost a poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci včetně organizování společného výzkumu se zahraničními partnery, přijímání a vysílání stážistů, výměny vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. ARÚ pořádá vědecká setkání, konference a semináře, včetně mezinárodních, a zajišťuje infrastrukturu pro výzkum. Úkoly realizuje samostatně i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi.
Další a jiné činnosti není uvedeno
Osoby pověřené řízením
 • doc. PhDr.Luboš Jiráň, CSc. (den udělení pověření 30.05.2006, do 31.05.2007)
  Kreibichova 968/17, Slaný, 274 01
Ředitelé
 • Mgr. Jan Mařík, Ph.D. (jmenování s účinností od 01.06.2022)
  Honzíkova 580/2, Praha 10, 111 01
 • doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc. (jmenování s účinností od 01.06.2007 do 31.05.2012)
  Kreibichova 968/17, Slaný, 274 07
 • doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc. (jmenování s účinností od 01.06.2012 do 31.05.2017)
  Kreibichova 968/17, Slaný, 274 01
 • Mgr. Jan Mařík, Ph.D., (jmenování s účinností od 01.06.2017 do 31.05.2022)
  Honzíkova 580/2, Praha 10 - Dolní Měcholupy, 109 00

Listiny uložené ve sbírce listin

1. 11. 2006 Zřizovací listina Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., ze dne 28.06.2006 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
20. 6. 2022 Jmenování ředitele ARÚ Mgr. Jana Maříka, Ph.D., ze dne 30.05.2022 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
1. 6. 2017 Podpisový vzor Mgr. Jana Maříka, Ph.D. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
19. 7. 2022 Výroční zpráva 2021 Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
21. 6. 2021 Výroční zpráva 2020 Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
29. 6. 2020 Výroční zpráva 2019 Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
19. 6. 2019 Výroční zpráva 2018 Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
31. 7. 2018 Výroční zpráva 2017 Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
26. 7. 2017 Výroční zpráva 2016 Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
14. 7. 2016 Výroční zpráva 2015 Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
17. 7. 2015 Výroční zpráva 2014 Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
23. 7. 2014 Výroční zpráva 2013 Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
3. 7. 2013 Výroční zpráva 2012 Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu