Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

Webové stránky http://www.mua.cas.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČO instituce 67985921
Sídlo Gabčíkova 2362/10, Praha 8, 182 00, Česká republika
Zřizovatel Akademie věd České republiky, se sídlem Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
Den, ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku: 01.01.2007
Předmět hlavní činnosti Předmětem hlavní činnosti Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., (dále jen "MÚA") je dohled nad spisovou službou v rámci Akademie věd České republiky, přejímání a zpracování archiválií z pracovišť Akademie věd České republiky (institucionálních fondů) a archiválií vzniklých z činnosti jednotlivých vědců (osobních fondů), poskytování služeb vědecko-informačního charakteru a vědecký výzkum v oblastech teorie archivnictví, pomocných věd historických, zvláště kodikologie, dějin vědeckých institucí a osobností a obecně dějin vědy a vzdělanosti. MÚA dále uskutečňuje vědecký výzkum života a díla T. G. Masaryka v širším kontextu českých a světových dějin, zejména jeho významu pro demokratickou českou státnost a jeho humanitního a mravního odkazu pro společnost, a pečuje o archivní a knihovní fondy Ústavu T. G. Masaryka, o. p. s. Svou činností přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace a vydává vědecké publikace (monografie, edice, soupisy, studie, sborníky a časopisy). Poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení a provádí konzultační a poradenskou činnost. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studijní programy, pořádá pro studenty přednáškové kurzy a cvičení a vychovává vědecké pracovníky. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně organizování společného výzkumu se zahraničními partnery, přijímání a vysílání stážistů, výměny vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. MÚA pořádá vědecká setkání, konference a semináře, včetně mezinárodních, a zajišťuje infrastrukturu pro výzkum. Úkoly realizuje samostatně i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi.
Další a jiné činnosti Předmětem jiné činnosti MÚA je poradenství, pořádání kurzů a školení, zpracování odborných studií a posudků v oblasti spisové a skartační služby, archivnictví a historie. Celkový rozsah jiné činnosti nesmí přesáhnout 10 % pracovní kapacity MÚA. Podmínky jiné činnosti určují příslušná podnikatelská oprávnění a zákon o veřejných výzkumných institucích.
Osoby pověřené řízením
 • doc. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. (den udělení pověření 30.05.2006, do 30.04.2007)
  Korunní 1300/65, Praha 2, 120 00
 • Mgr. Lucie Kostrbová, Ph.D. (den udělení pověření 01.04.2010, do 31.07.2010)
  Hřbitovní 12, Jablonec nad Nisou,
Ředitelé
 • doc. Dr. phil. Rudolf Kučera, Ph.D. (jmenování s účinností od 01.08.2020)
  Korunní 1279/64, Praha 2, 120 00
 • doc. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. (jmenování s účinností od 01.05.2007 do 31.03.2010)
  Korunní 1300/65, Praha 2 - Vinohrady,
 • PhDr. Luboš Velek, Ph.D. (jmenování s účinností od 01.08.2010 do 31.07.2015)
  Schnirchova 1447/15, Praha 7, 170 00
 • PhDr. Luboš Velek, Ph.D. (jmenování s účinností od 01.08.2015 do 31.07.2020)
  Schnirchova 1447/15, Praha 7, 170 00

Listiny uložené ve sbírce listin

20. 10. 2006 Zřizovací listina Masarykova ústavu - Archivu AV ČR, v. v. i., ze dne 28.06.2006 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
27. 2. 2008 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině MÚA ze dne 28.12.2007 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
28. 7. 2011 Dodatek č. 2 ke zřizovací listině MÚA ze dne 15.03.2011 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
6. 9. 2011 Úplné znění zřizovací listiny MÚA ze dne 24.08.2011 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
31. 8. 2020 Jmenování ředitele MÚA doc. Dr. phil. Rudolfa Kučery, Ph.D., ze dne 24.07.2020 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
31. 8. 2020 Podpisový vzor doc. Dr. phil. Rudolfa Kučery, Ph.D. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
28. 6. 2023 Výroční zpráva 2022 Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
12. 7. 2022 Výroční zpráva 2021 Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
30. 6. 2021 Výroční zpráva 2020 Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
1. 7. 2020 Výroční zpráva 2019 Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
25. 6. 2019 Výroční zpráva 2018 Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
12. 7. 2018 Výroční zpráva 2017 Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
27. 7. 2017 Výroční zpráva 2016 Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
14. 7. 2016 Výroční zpráva 2015 Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
10. 7. 2015 Výroční zpráva 2014 Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
4. 7. 2014 Výroční zpráva 2013 Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
17. 7. 2013 Výroční zpráva 2012 Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
10. 7. 2012 Výroční zpráva 2011 Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
14. 7. 2011 Výroční zpráva 2010 Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
27. 7. 2010 Výroční zpráva 2009 Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
1. 7. 2009 Výroční zpráva 2008 Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
27. 6. 2008 Výroční zpráva 2007 Masarykova ústavu - Archivu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu