Rejstřík veřejných výzkumných institucí Rejstřík veřejných výzkumných institucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

Hledat Tisknout Nápověda

Instituce - výpis

Název instituce

Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Webové stránky http://www.flu.cas.cz
Právní forma

Veřejná výzkumná instituce

IČO instituce 67985955
Sídlo Jilská 361/1, Praha 1, 110 00, Česká republika
Zřizovatel Akademie věd České republiky, se sídlem Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
Den, ke kterému byl proveden zápis VVI do rejstříku: 01.01.2007
Předmět hlavní činnosti Předmětem hlavní činnosti FLÚ je vědecký výzkum v oblasti filosofie a příbuzných humanitních disciplín, zejména logiky, klasických a medievistických studií, komeniologie, teorie vědy a globálních studií. FLÚ přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využívání výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké publikace (monografie, časopisy, sborníky apod.), poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení a provádí konsultační a poradenskou činnost. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně organizování společného výzkumu se zahraničními partnery, přijímání a vysílání stážistů, výměny vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. FLÚ pořádá domácí i mezinárodní vědecká setkání, konference a semináře a zajišťuje infrastrukturu pro výzkum, včetně poskytování ubytování svým zaměstnancům a hostům. Úkoly realizuje samostatně i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi
Další a jiné činnosti není uvedeno
Osoby pověřené řízením
 • PhDr. Pavel Baran, CSc. (den udělení pověření 30.05.2006, do 30.04.2007)
  Blodkova 1280/8, Praha 3, 130 00
 • PhDr. Jiří Beneš (den udělení pověření 01.04.2013, do 30.09.2013)
  Lešany 14, Netvořice, 257 44
Ředitelé
 • PhDr. Petr Kitzler, Ph.D., DSc. (jmenování s účinností od 01.10.2023)
  Janovského 447/27, Praha 7, 170 00
 • PhDr. Pavel Baran, CSc. (jmenování s účinností od 01.05.2007 do 30.04.2012)
  Křížkovského 2727/9, Praha 3,
 • PhDr. Pavel Baran, CSc. (jmenování s účinností od 01.05.2012 do 31.03.2013)
  Křížkovského 2727/9, Praha 3, 130 00
 • PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D. (jmenování s účinností od 01.10.2013 do 30.09.2018)
  Pospíšilova 1426/5, Praha 3, 130 00
 • PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D. (jmenování s účinností od 01.10.2018 do 30.09.2023)
  U Sokolovny 130, Zlín - Prštné, 760 01

Listiny uložené ve sbírce listin

1. 11. 2006 Zřizovací listina FLÚ ze dne 28.06.2006 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
18. 1. 2008 Příloha č. 1 ke zřizovací listině FLÚ ze dne 07.12.2007 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
18. 1. 2008 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině FLÚ ze dne 07.12.2007 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
6. 2. 2008 Úplné znění zřizovací listiny FLÚ ze dne 28.01.2008 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
18. 10. 2023 Jmenování ředitele FLÚ PhDr. Petra Kitzlera, Ph.D., DSc., ze dne 20.09.2023 Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
18. 10. 2023 Podpisový vzor PhDr. Petra Kitzlera, Ph.D., DSc. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
28. 6. 2023 Výroční zpráva 2022 Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
13. 7. 2022 Výroční zpráva 2021 Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
1. 7. 2021 Výroční zpráva 2020 Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
29. 6. 2020 Výroční zpráva 2019 Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
1. 7. 2019 Výroční zpráva 2018 Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
11. 7. 2018 Výroční zpráva 2017 Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
26. 7. 2017 Výroční zpráva 2016 Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
17. 8. 2016 Výroční zpráva 2015 Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
17. 7. 2015 Výroční zpráva 2014 Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
2. 7. 2014 Výroční zpráva 2013 Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
11. 7. 2013 Výroční zpráva 2012 Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
24. 7. 2012 Výroční zpráva 2011 Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. Prohlížení dokumentu
13. 7. 2011 Výroční zpráva 2010 Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
19. 7. 2010 Výroční zpráva 2009 Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
11. 11. 2009 Výroční zpráva 2008 Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu
1. 7. 2008 Výroční zpráva 2007 Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. Stáhnout soubor (existuje jediný soubor) Prohlížení dokumentu